Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstoviDrugi formati
srijeda, 26. veljače 2014. - StrasbourgZavršno izdanje
 Kohezijska politika
 Optimizacija razvoja potencijala najudaljenijih regija
 Ocjena financija Unije
 Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između EZ-a i republika Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i Paname, uz izuzetak njegovog članka 49. stavka 3. ***
 Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između EZ-a i republika Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i Paname, u vezi s njegovim člankom 49. stavkom 3. ***
 Smjernice za politike zapošljavanja država članica *
 Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost *
 Izmjena Odluke 2009/831/EZ u pogledu razdoblja njezine primjene *
 Izmjena Odluke 2004/162/EZ u pogledu njezine primjene na Mayotte od 1. siječnja 2014. *
 Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EZ-a i Indonezije, s iznimkom pitanja koja se odnose na ponovni prihvat
 Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske zajednice i Indonezije, s iznimkom pitanja koja se odnose na ponovni prihvat ***
 Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EZ-a i Indonezije, u vezi s pitanjima koja se odnose na ponovni prihvat ***
 Sporazum između EU-a i Republike Turske o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole ***
 Preporuka za odlukeu - Produženje valjanosti članka 147. Poslovnika Parlamenta do kraja osmog parlamentarnog saziva
 Izmjena članka 166. (konačno glasovanje) i članka 195. stavka 3. (glasovanje u odboru) Pravilnika Parlamenta
 Jedinstveni europski željeznički prostor ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom (COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom (Tekst značajan za EGP)
 Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst važan za EGP)
 Interoperabilnost željezničkog sustava ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Europske unije (preinaka) (COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD)) (Redovni zakonodavni postupak – preinaka)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Europske unije (preinaka )(Tekst važan za EGP)
 Sigurnost željeznica ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti željeznica (preinaka) (COM(2013)0031 – C7-0028/2013 – 2013/0016(COD)) (Redovni zakonodavni postupak – preinaka)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti željeznica (preinaka) (Tekst značajan za EGP)
 Agencija Europske unije za željeznice
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (Tekst značajan za EGP)
 Normalizacija računa željezničkih prijevoznika ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1192/69 Vijeća o zajedničkim pravilima za normalizaciju računa željezničkih prijevoznika (COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 2013/0013(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1192/69 Vijeća o zajedničkim pravilima za normalizaciju računa željezničkih prijevoznika (Tekst značajan za EGP)
 Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu kojom se izmjenjuje Uredba (EU) br. 996/2010 i stavljaju izvan snage Direktiva br. 2003/42/EZ, Uredba Komisije (EZ) br. 1321/2007 i Uredba Komisije (EZ) br. 1330/2007 (COM(2012)0776 – C7-0418/2012 – 2012/0361(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, i Uredbama Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007
 Uvođenje sustava eCall u vozila ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava ePoziv ugrađenog u vozila i izmjeni Direktive 2007/46/EZ (COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. s ciljem usvajanja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava ePoziv ugrađenog u vozilo povezanog sa službom 112 i izmjeni Direktive 2007/46/EZ [Am.1] (Tekst značajan za EGP)
 Posredovanje u osiguranju ***I
  Amandamani koje je usvojio Europski parlament 26. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o posredovanju u osiguranju (preinaka) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))
  DIREKTIVA 2014/.../EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o posredovanju u osiguranju (Preinaka)(Tekst značajan za EGP)
 Treći program za djelovanje EU-a na području zdravstva 2014. - 2020. ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o donošenju programa Zdravlje za rast, trećeg višegodišnjeg programa djelovanja EU-a na području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020. (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi trećeg Programa djelovanja Unije u području zdravlja (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1350/2007/EZ
 Transeuropske telekomunikacijske mreže ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe uropskog parlamenta i Vijeća o smjernicama za transeuropske telekomunikacijske mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ (COM(2013)0329 – C7-0149/2013 – 2011/0299(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ
 Pristup internetskim stranicama tijela javnog sektora ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lakšem pristupu internetskim stranicama tijela javnog sektora (COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. radi donošenja Diirektive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o lakšem pristupu internetskim stranicama tijela javnog sektora i internetskim stranicama kojima upravljaju tijela koja obavljaju javne zadatke [Am. 1] (Tekst značajan za EGP)
 Zajednički europski zakon o prodaji robe ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Zajedničkom europskom zakonu o prodaji robe (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno na prvom čitanju 26. veljače 2014. s ciljem usvajanja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Zajedničkom europskom zakonu o prodaji robe
 Proizvodnja, oglašavanje i prodaja duhanskih i srodnih proizvoda ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, oglašavanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. veljače 2014. radi donošenja Direktive (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ
 Dugoročno financiranje europskog gospodarstva
 Seksualno iskorištavanje i prostitucija te njezin utjecaj na jednakost spolova
 Promicanje razvoja odgovornim poslovnim praksama
Tekstovi
Završno izdanje (1720 kb)
Posljednje ažuriranje: 11. srpnja 2017.Pravna napomena