Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 11. november 2015 - BrüsselLõplik väljaanne
 Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend ***I
  Euroopa Parlamendi 11. novembri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA 2 ) (Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend) (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. novembril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2015/..., millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste ja ühiste raamistike programm (ISA 2 programm) kui avaliku sektori ajakohastamise vahend
 Tulevane lennunduspakett
 Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine
  Euroopa Parlamendi 11. novembri 2015. aasta resolutsioon valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimise kohta (2015/2035(INL))
  LISA
Tekstid
Lõplik väljaanne (66 kb)
Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2017Õigusalane teave