Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 11 listopad 2015 r. - BrukselaWersja ostateczna
 Rozwiązania interoperacyjne jako środek modernizacji sektora publicznego ***I
  Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA 2 ) - Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2015 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych i wspólnych ram dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (program ISA 2 ) jako środek modernizacji sektora publicznego
 Przyszły pakiet lotniczy
 Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2015 r. w sprawie reformy prawa wyborczego Unii Europejskiej (2015/2035(INL))
  ZAŁĄCZNIK
Teksty
Wersja ostateczna (74 kb)
Ostatnia aktualizacja: 25 kwiecień 2017Informacja prawna