Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté textyIné formáty
Utorok, 14. marca 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité
 Ortuť ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. marca 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008
  PRÍLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2017 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. marca 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov
 Kontrola získavania a vlastnenia zbraní ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2017 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. marca 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní
  PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU
 Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I
 Odpad ***I
 Skládky odpadov ***I
 Obaly a odpady z obalov ***I
 Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015
 Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu
 Finančné prostriedky EÚ pre rodovú rovnosť
 Vplyv veľkých dát na základné práva
 Minimálne normy na ochranu chovných králikov
Texty
Finálna verzia (837 kb)
Posledná úprava: 19. júla 2018Právne oznámenie