Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
Torsdag den 6. juli 2000 - Strasbourg Endelig udgave
Tibet
B5-0608, 0610, 0617, 0621 og 0641/2000

Europa-Parlamentets beslutning om projektet for fattigdomsbekæmpelse i Vestkina og Tibets fremtid

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tibet,

A.  der henviser til de manglende fremskridt i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina,

B.  der henviser til, at Verdensbanken forventes at træffe endelig afgørelse om støtten til projektet for fattigdomsbekæmpelse i Vestkina den 7. juli 2000,

C.  der minder om, at Tibet blev invaderet og besat af væbnede kinesiske styrker i 1949 og i 1950,

D.  der minder om, at den "17-punkts-aftale”, de tibetanske myndigheder under pres undertegnede i Peking, ganske vist sanktionerede Folkerepublikken Kinas annektering af Tibet, men samtidig garanterede Tibet fuld selvstændighed, især det politiske systems beståen og fuld respekt for religionsfriheden,

E.  der henviser til opstanden i Lhasa den 10. marts 1959 mod Peking-styrets besættelse, der resulterede i, at tusindvis af tibetanere blev dræbt eller fængslet, og at Dalaï Lama og ti tusindvis af andre tibetanere søgte eksil i udlandet,

F.  der minder om, at myndighederne i Peking i 1965 oprettede det autonome område Tibet, men at der ikke har hersket nogen reel selvstændighed i landet, siden det blev besat af Kina,

G.  der minder om, at Dalaï Lama gentagne gange, især med "5-punkts-planen”, der blev forelagt for den amerikanske Kongres i 1987, og "Strasbourg-forslaget”, der blev forelagt for Europa-Parlamentet i 1988, har forsøgt at få genoptaget dialogen med myndighederne i Peking,

H.  der er foruroliget over, at Kina ikke har vist nogen vilje til at deltage i en dialog med henblik på at forhandle om Tibets fremtid,

I.  der minder om, at Dalaï Lama fik tildelt Nobels Fredspris i 1989, og at han har appelleret til verdenssamfundet om at søge en fredelig løsning på Tibet-problemet,

J.  der minder om, at Tibet i 1992 blev omdannet til "særlig økonomisk zone”, hvorefter der skete en massiv overflytning af kinesiske bosættere til Tibet, som i løbet af nogle år har gjort tibetanerne til et mindretal i deres eget land,

K.  der henviser til, at det foreslåede projekt for fattigdomsbekæmpelse i Vestkina kan føre til yderligere overflytning af etniske kinesere til tibetansk område og krænke Verdensbankens egen politik med hensyn til oprindelige folk, ufrivillig flytning og miljø,

1.  anmoder Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne om at sætte alt ind på at få Folkerepublikken Kinas regering og Dalaï Lama til at forhandle om en ny status for Tibet, der garanterer tibetanerne fuld selvstændighed inden for alle dele af det politiske, økonomiske, sociale og kulturelle liv med forsvars- og udenrigspolitikken som de eneste undtagelser;

2.  opfordrer på baggrund heraf medlemsstaternes regeringer til alvorligt at overveje muligheden af at anerkende den tibetanske eksilregering som det tibetanske folks retmæssige repræsentant, hvis ikke myndighederne i Peking og den tibetanske eksilregering inden tre år er nået til enighed om en ny status for Tibet igennem forhandlinger tilrettelagt i FN's generalsekretærs regi;

3.  anmoder Kommissionen og Rådet om straks at opfordre Verdensbanken til at udsætte afgørelsen om projektet for fattigdomsbekæmpelse i Vestkina og undersøge, hvilke konsekvenser dette projekt kunne få for den etniske, kulturelle og sociale balance i Tibet;

4.  opfordrer indtrængende Verdensbanken til at offentliggøre undersøgelsesgruppens rapport og henstilling vedrørende projektet for fattigdomsbekæmpelse i Vestkina før afstemningen i Verdensbankens bestyrelse;

5.  pålægger sin formand om at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, ansøgerlandenes regeringer og parlamenter, Folkerepublikken Kinas præsident og premierminister, Dalaï Lama og Tibets eksilregering og eksilparlament.

Seneste opdatering: 4. juni 2004Juridisk meddelelse