Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
Torstai 6. heinäkuuta 2000 - Strasbourg Lopullinen painos
Tiibet
B5-0608, 0610, 0617, 0621 ja 0641/2000

Euroopan parlamentin päätöslauselma Länsi-Kiinan köyhyyden vähentämishankkeesta ja Tiibetin tulevaisuudesta

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Tiibetistä,

A.  katsoo, että EU:n ja Kiinan välisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa ei ole tapahtunut edistystä,

B.  katsoo, että 7. heinäkuuta 2000 maailmanpankin on päätettävä lopullisesti tuestaan Länsi-Kiinan köyhyyden vähentämishankkeelle,

C.  muistuttaa, että Kiinan armeija valloitti ja miehitti Tiibetin vuosina 1949 ja 1950,

D.  muistuttaa, että Tiibetin viranomaisten pakon alla Pekingissä allekirjoittama 17-kohtainen sopimus piti Tiibetin liittämistä Kiinan kansantasavaltaan rangaistavana tekona, mutta lisäksi se takasi Tiibetille täyden itsemääräämisoikeuden sekä poliittisen järjestelmän jatkuvuuden ja täyden uskonnonvapauden,

E.  muistuttaa, että Lhasan kapina Pekingin miehityshallitusta vastaan 10. maaliskuuta 1959 johti tuhansien tiibetiläisten vangitsemiseen ja kuolemaan sekä Dalai Laman ja tuhansien muiden tiibetiläisten maanpakoon,

F.  muistuttaa, että Pekingin viranomaiset perustivat vuonna 1965 Tiibetin autonomian, mutta katsoo, että alueella ei ole ollut todellista itsemääräämisoikeutta Kiinan miehityksen jälkeen,

G.  muistuttaa Dalai Laman toistuvista yrityksistä käynnistää vuoropuhelu Pekingin viranomaisten kanssa, etenkin Yhdysvaltain kongressille vuonna 1987 esitellyn ns. viisikohtaisen suunnitelman sekä Euroopan parlamentille vuonna 1988 esitellyn ns. Strasbourgin ehdotuksen pohjalta,

H.  huolestuneena toteaa, että Kiina ei ole mitenkään osoittanut valmiuttaan osallistua vuoropuheluun neuvotellakseen Tiibetin tulevaisuudesta,

I.  muistuttaa, että vuonna 1989 Dalai Lamalle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto, ja muistuttaa Dalai Laman kansainväliselle yhteisölle osoittamasta pyynnöstä edistää Tiibetin ongelman rauhanomaista ratkaisua,

J.  muistuttaa, että vuonna 1992 Tiibetistä tehtiin ns. erityinen talousalue, ja sitä seurasi kiinalaisten joukkosiirto Tiibetiin, jolloin muutamassa vuodessa tiibetiläiset jäivät vähemmistöksi omassa maassaan,

K.  katsoo, että ehdotettu Länsi-Kiinan köyhyyden vähentämishanke saattaa johtaa jälleen kiinalaisten joukkomuuttoon Tiibetin alueelle, ja se saattaa olla alkuperäisväestöjä, väestön pakkosiirtoja ja ympäristöä koskevan Maailmanpankin noudattaman politiikan vastainen,

1.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, jotta Kiinan kansantasavallan hallitus ja Dalai Lama neuvottelisivat Tiibetin uudesta asemasta, jolla maalle taattaisiin täysi itsemääräämisoikeus kaikilla poliittisen, talous-, yhteiskunta- ja kulttuurielämän aloilla, lukuun ottamatta puolustus- ja ulkopolitiikkaa;

2.  kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia tutkimaan vakavissaan mahdollisuutta tunnustaa Tiibetin maanpaossa oleva hallitus Tiibetin kansan lailliseksi edustajaksi, jos Pekingin viranomaiset ja Tiibetin maanpaossa oleva hallitus eivät kolmen vuoden sisällä pääse sopimukseen Tiibetin uudesta asemasta Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin johdolla käytävissä neuvotteluissa;

3.  kehottaa komissiota ja neuvostoa vaatimaan Maailmanpankkia välittömästi peruuttamaan päätöksensä, joka liittyy Länsi-Kiinan köyhyyden vähentämishankkeeseen, ja varmistumaan kaikista vaikutuksista, joita tällaisella hankkeella saattaa olla Tiibetin etniseen, kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen tasapainoon;

4.  vaatii Maailmanpankkia julkaisemaan Länsi-Kiinan köyhyyden vähentämishankkeesta vastaavan tarkastusryhmän raportin ja suositukset ennen maailmanpankin johtokunnan äänestystä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kiinan kansantasavallan presidentille ja pääministerille sekä maanpaossa oleville Dalai Lamalle ja Tiibetin hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 4. kesäkuuta 2004Oikeudellinen huomautus