Index 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2004/2221(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0067/2004

Előterjesztett szövegek :

A6-0067/2004

Viták :

PV 14/12/2004 - 17

Szavazatok :

PV 15/12/2004 - 4.6

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2004)0101

Elfogadott szövegek
PDF 260kWORD 81k
2004. december 15., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az EU kábítószerellenes stratégiája
P6_TA(2004)0101A6-0067/2004

Az Európai Parlament ajánlása a Tanácshoz és az Európai Tanácshoz a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos európai stratégiáról (2005–2012) (2004/2221(INI))

Az Európai Parlament,

−   tekintettel az EU kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos stratégiájáról (2005-2012) szóló, a Tanácshoz címzett ajánlás tervezetére (amelyet Rosa Díez González terjesztett elő az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja nevében) (B6-0070/2004),

−   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés V. címére,

−   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés VI. címére és különösen annak 31. cikke (1) bekezdésének e) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

−   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 252. cikkére,

−   tekintettel az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződésre és különösen annak I-16., I-17., I-40., II-94., II-95., III-271., III-278., III-305 és egyéb cikkeire,

−   tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, és különösen az élethez és egészséghez való jogok védelmére vonatkozó nemzetközi, európai, és nemzeti jogi eszközökre,

−   tekintettel a schengeni vívmányoknak az Európai Unióról szóló szerződésbe és az Európai Közösséget létrehozó szerződésbe történő integrációjára,

−   tekintettel az 1972. március 25-i genfi jegyzőkönyvvel módosított, a kábítószerekről szóló 1961. március 30-i, a pszichotrop anyagokról szóló 1971. február 21-i, valamint a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni küzdelemről szóló 1988. december 20-i ENSZ-egyezményekre,

−   tekintettel a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának (KKEM) létrehozásáról szóló, 1993. február 8-i 302/93/EGK tanácsi rendeletre(1) ,

−   tekintettel az Európai Unió kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos cselekvési tervéről szóló, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett bizottsági közleményre (1995–1999) (COM(1994)0234),

−   tekintettel az ENSZ Közgyűlésének 1998. június 8–10-i rendkívüli ülésén (UNGASS) tett, a kábítószerekről szóló politikai nyilatkozatára és az ott elfogadott határozatokra,

−   tekintettel a kábítószerfüggőség megelőzésére irányuló közösségi cselekvési programnak a közegészségügyi fellépés keretében történő elfogadásáról szóló, 1996. december 16-i 102/97/EK európai parlament és tanácsi határozatra(2) ,

−   tekintettel a kábítószerfüggőség elleni küzdelem és a kábítószerek tiltott forgalmazása elleni küzdelem érdekében az Európai Unió tagállamai jogszabályainak és gyakorlatainak közelítéséről szóló, 1996. december 17-i 96/750/IB tanácsi együttes fellépésre(3) ,

−   tekintettel az új szintetikus kábítószerekre vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 1997. június 16-i 97/396/IB tanácsi együttes fellépésre(4) ,

−   tekintettel a kábítószer és a kábítószerfüggőség elleni kampányban az észak–dél együttműködésről szóló, 1997. október 13-i 2046/97/EK tanácsi rendeletre(5) ,

−   tekintettel a KKEM éves jelentéseire,

−   tekintettel az Amszterdami Szerződésnek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségéről szóló rendelkezései végrehajtásának legjobb módjáról szóló, az Európai Tanács bécsi ülésén 1998. december 3-án elfogadott tanácsi és bizottsági cselekvési tervre(6) , különösen annak 13., 14., 44., 47. és 51. pontjaira,

−   tekintettel az Európai Tanács 1999. október 15–16-i tamperei ülésének következtetéseire, különösen a 43., 48., 50., 59., 60., 61. és 62. pontokban foglaltakra,

−   tekintettel az Európai Tanács 1999. december 10–11-i helsinki ülésére, különösen annak 53. következtetésére, amely említést tesz az Európai Unió kábítószer stratégiájáról (2000–2004),

−   tekintettel az Európai Tanács 2000. június 19–20-i Santa María da Feira-i ülésének következtetéseire, különösen az 51. pontban foglaltakra, amelyben támogatják az Európai Uniónak a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos cselekvési tervét (2000-2004),

−   tekintettel a 91/308/EGK tanácsi irányelvet módosító, a pénzügyi rendszer pénzmosási célú felhasználásának megelőzéséről szóló, 2001. december 4-i 2001/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(7) ,

−   tekintettel a Bizottságnak az Európai Unió kábítószerekről szóló 2000–2004-es cselekvési tervének végrehajtásáról szóló, a Tanácshoz és az Európa Parlamenthez intézett közleményeire (COM(2001)0301 és COM(2002)0599),

−   tekintettel a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló, 1993. február 8-i 302/93/EGK tanácsi rendelet módosítására irányuló tanácsi rendeleti javaslatra (COM(2003)0808),

−   tekintettel a kábítószer-előanyagokról (prekurzor) szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) ,

−   tekintettel a tiltott kábítószerkereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatra (9) ,

−   tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére és 94. cikkének (1) bekezdésére,

−   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0067/2004),

A.   mivel a kábítószerfogyasztás és -kereskedelem igen jelentős méreteket ölt minden tagállamban és a problémát az egyes tagállamok nem tudják önállóan megoldani, ezért alapvető fontosságú, hogy az Európai Unió valódi európai politikával rendelkezzen a kábítószer elleni küzdelem területén, amelyet egységes és átfogó módon hajtanak végre, valamennyi szükséges eszközt felhasználva a kábítószer által okozott egészségi problémák és az ahhoz kapcsolódó társadalmi kirekesztettség megelőzése és megoldása, valamint a kábítószerhez kapcsolódó szervezett bűnözés által a társadalomnak okozott károk orvosolása érdekében,

B.   mivel a kábítószerelőállítás és -kereskedelem az európai maffia fő bevételi forrása és ez elősegíti a maffia korrupciós tevékenységét és hozzájárul ahhoz, hogy elkerülje a felelősségre vonást,

C.   mivel a mostanáig nemzetközi, európai és nemzeti szinten életbe léptetett politikák ellenére, az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fent említett három konvenciójában felsorolt tiltott anyagok előállítása, fogyasztása és eladása igen jelentős méreteket öltött minden tagállamban, és e kudarc fényében alapvető fontosságú, hogy az Európai Unió felülbírálja a kábítószerekkel kapcsolatos általános stratégiáját,

D.   mivel a 2004. június 8-i ülésén a Bel- és Igazságügyi Tanács úgy döntött, hogy a 2005–2012-es időszakra új EU kábítószerellenes stratégiát kell megvalósítani, melynek alapja a kábítószer elleni két, egyenként hároméves időszakra (2005–2007 és 2009–2011) szóló európai cselekvési terv, amelyeket mindkét esetben egy éves értékelési időszak követ (2008 és 2012), valamint úgy döntött, hogy ezt a stratégiát az Európai Tanács 2004. decemberi ülésén fogadják el,

E.   mivel a Tanács holland elnöksége 2004. július 6-án a Horizontális Kábítószer-Munkacsoporthoz benyújtotta a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos európai stratégiára (2005–2012) vonatkozó tervezetet (CORDROGUE 53), amely figyelembe vette az EU kábítószerellenes stratégiájáról (CORDROGUE 36) 2004. május 10–11-én rendezett dublini konferencia következtetéseit, és amely tervezetet később a 2004. szeptember 7–8-i, szeptember 30-i és október 1-jei ülésein megvizsgált,

F.   mivel egyelőre sem a KKEM, sem a Bizottság nem nyújtotta be a technikai és politikai értékelő jelentéseit arról, hogy milyen mértékben valósult meg az Európai Uniónak a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos stratégiája (2000–2004) által meghatározott 11 általános és 6 fő célkitűzés, mivel a Tanács a Horizontális Kábítószer-Munkacsoporttal és a CATS-sel (az EU-Szerződés 36. cikke szerinti bizottság) az Európai Uniónak a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos stratégiájáról (2005-2012) anélkül tárgyal, hogy ismerné az Európai Uniónak a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos stratégiáját (2000-2004) vagy az Európai Uniónak a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos cselekvési terve (2000-2004) megvalósításának értékelési eredményeit - amelyeket a KKEM és a Bizottság készített el - és amely eredményeket a Bizottság a 2004. október 25-26-i Bel- és Igazságügyi Tanácsnak, és a KKEM 2004. november 24-én az Európai Parlamentnek benyújtott, valamint, mivel az EU nemzeti koordinátorainak ülésein meg kellene vizsgálni, hogy történik-e előrehaladás a Horizontális Kábítószer-Munkacsoportban,

G.   mivel az Egyesült Nemzetek Szervezetének Kábítószerügyi Bizottsága meg fogja kezdeni az ENSZ kábítószerekkel foglalkozó 2008-as rendkívüli ülésének előkészületeit, tíz évvel az 1998-as kábítószerügyi csúcstalálkozó után,

H.   mivel szükség van pontos, számszerűsíthető és operatív célok kidolgozására azért, hogy meg lehessen győződni arról, hogy a korábbi EU-stratégiában meghatározott célok és intézkedések eredményesek voltak-e, és ha igen, milyen mértékben,

I.   mivel véleménye szerint a kábítószerrel kapcsolatos szerteágazó problémák túlzottan leegyszerűsített elemzésének elkerüléséhez a kábítószerek által jelentett kockázatokat egyebek között tudományos, szociológiai és kulturális nézőpontból kellene elemezni, nem csak az objektív és összehasonlítható adatok alapos vizsgálatával, hanem minden egyéb, a társadalom fejlődésével kapcsolatos következménynek és kárnak az értékelésével, sürgetve ezen elemzések és értékelések közzétételét,

J.   mivel a nemzeti kábítószerpolitikának a minden kábítószerfajtára kiterjedő tudományos ismereteken kell alapulnia, nem pedig egy érzelmi válaszon, mert minden kábítószerrel kapcsolatos probléma egyedi megközelítést igényel, mivel az általánosított megközelítés aláássa a politika minden aspektusának a hitelességét,

K.   mivel szintén lényegesnek tartja, hogy ezen értékelések és elemzések alapján megkezdjék a kábítószerpolitikák felülvizsgálatát, hogy még hatásosabbá és hatékonyabbá tegyék azokat az elérendő célok vonatkozásában, különösen figyelmet fordítva az alternatív politikákra, amelyek már számos tagállamban jobb eredményekre vezettek, például a droggal kapcsolatos halálesetek csökkentésében, az egészségmegőrzésben, és a kábítószerfüggők társadalmi és gazdasági újrabeilleszkedésének biztosításában,

1.  a következőket javasolja a Tanácsnak és az Európai Tanácsnak a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos európai stratégia (2005–2012) jövőbeni meghatározása, valamint általánosságban az Európai Unió kábítószerrel kapcsolatos politikája tekintetében:

   a) fogalmazza újra az európai együttműködést a kábítószerpolitika terén, hogy az a határokon átnyúló és nagyszabású kábítószerkereskedelem elleni fellépést célozza, hogy a probléma minden vetületét figyelembe vegye, és hogy a tudományos megközelítésen, valamint a polgári és politikai jogok tiszteletben tartásán és az egyének életének és egészségének védelmén alapuljon;
   b) határozzon meg világos, pontos és számszerűsíthető célokat és prioritásokat, amelyek a jövőbeli cselekvési tervekben mérőszámokká és intézkedésekké válhatnak, és nagyon világosan meghatározzák a felelősségeket és a végrehajtás határidőit, és tiszteletben tartják a szubszidiaritás elvét. A gyors végrehajtás érdekében e világosan meghatározott célokkal kapcsolatban európai szintű multidiszciplináris megközelítést kell alkalmazni (koordináció, információ, kiértékelés és nemzetközi együttműködés);
   c) vegye figyelembe azt a tényt, hogy az Európai Uniónak a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos stratégiája (2000-2004) hat fő célkitűzésének értékelése azt mutatta, hogy egyik sem ért el kedvező eredményt, és vonja le ebből a megfelelő politikai és jogalkotási következtetéseket az európai kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos stratégia (2005-2012) és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervek megfogalmazásakor;
   d) vegye figyelembe az Európai Uniónak a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos stratégiája hat fő célkitűzésének megvalósításáról szóló értékelést;
   e) építse az új stratégiát sokkal inkább a tudományos kutatásokra, és a tagállamokban az ezen a területen tevékenykedőkkel folytatott mélyreható, strukturált eszmecserére;
   f) helyezze az Európai Uniónak a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos új stratégiáját a hatékony múltbéli intézkedésekből és a legjobb gyakorlatok sikeréből fakadó jogi, intézményi és pénzügyi alapokra;
   g) fokozza az illegális anyagokkal kapcsolatos szociális és tudományos kutatásokat az idevonatkozó orvosi és szociális célok érdekében;
   h) kínáljon alternatívát a jelenlegi széttagolt pénzügyi helyzetre egy új költségvetési tétel létrehozásával, amely szorosan kapcsolódik az olyan intézkedésekhez, amelyeknek szerepelniük kell a Bizottság által elfogadandó jövőbeli cselekvési tervekben, mivel máskülönben nem valósulhatnak meg a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos stratégiában meghatározott célok;
   i) hozzon létre egy specifikus költségvetési címsort az érintett társadalmi szervezetekkel és független szakértőkkel a kábítószerpolitikáknak a polgárokra gyakorolt hatásáról folyó konzultációs folyamat előmozdítására;
  j) folytasson részletes értékelést az előző stratégia megvalósításának hatékonyságáról, különös tekintettel a következőkre:
   - a használat és a függőség megelőzése,
   - a tiltott kábítószerek iránti kínálat és a kereslet csökkentése,
   - a szociális károsodás korlátozása (marginalizáció),
   - az egészségkárosodás korlátozása,
   - a kábítószerekkel kapcsolatos kis jelentőségű és szervezett bűnözés csökkentése,
és éppen ezért ne fogadja el a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos új európai stratégiát (2005-2012) anélkül, hogy ismerné az előző stratégia által elért valódi eredményeket, ahogy azt a megfelelő technikai, tudományos, jogi és politikai vizsgálatok kimutatták;
   k) a demokratikus legitimitás, az átláthatóság és az intézmények közötti együttműködés elvének megfelelően rendszeres időközönként tájékoztassa az Európai Parlamentet a Tanácsban zajló, a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos európai stratégiáról (2005-2012) szóló tárgyalások állásáról;
   l) konzultáljon kellő időben az Európai Parlamenttel a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos európai stratégia (2005–2012) elfogadása előtt, hogy annak véleményét figyelembe tudja venni;
   m) javasoljon az említettektől teljes mértékben eltérő intézkedéseket az Európai Uniónak a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos stratégiája általános célkitűzésének megvalósítása érdekében, kiemelt figyelemmel kezelve a kábítószerfogyasztók élet- és egészségvédelmét, jólétük növelését és védelmét a probléma kiegyensúlyozott és integrált megközelítése révén, mivel az idevágó javaslatok nem megfelelőek;
   n) mivel az EU-25 tagállamai közelebb kerültek a kábítószerek származási országaihoz, fokozza az európai együttműködési mechanizmust, hogy megfékezze az Unió felé irányuló kábítószerkereskedelmet, valamint egyértelműen határozzon meg és terjesszen ki egy új európai koordinációs mechanizmust a kábítószerpolitika területén, többek között a KKEM-n keresztül, a kábítószer problémájának integrált, több területet átfogó és kiegyensúlyozott megközelítése érdekében, amelynek jelentősége most, a tíz új tagállam csatlakozása után, még fontosabb, mint valaha volt;
   o) javítsa az Unión belül a kábítószer elleni politikával kapcsolatos információk összehangolását és az információcserét a tíz új tagállam csatlakozását követően a kábítószer problémájának egy olyan integrált, multidiszciplináris és kiegyensúlyozott megközelítése érdekében, amely a több tagállamban és más – alternatív kábítószer-ellenes politikákat alkalmazó – európai országokban elért és teljes mértékben dokumentált, bátorító eredményeket is figyelembe veszi;
   p) állítson fel a minimális standardokat a tagállamok legjobb gyakorlatára alapozott beavatkozási és rehabilitációs intézkedések hozzáférhetőségének és hatékonyságának növelése érdekében azzal a céllal, hogy a kábítószerhasználat társadalomra gyakorolt hatásai csökkenjenek;
   q) vegye tekintetbe a tíz új tagállam csatlakozása után előállt új helyzetet, amely még intenzívebb együttműködést tesz szükségessé az új határ menti államokkal;
   r) növelje az ártalomcsökkentő programok hozzáférhetőségét a kábítószerfogyasztók számára (különösen a HIV és más vér útján terjedő betegségek terjedésének megakadályozása végett);
   s) határozzon meg minimumkövetelményeket a tagállamok legjobb gyakorlata alapján a rehabilitációs intézkedésekhez, ahelyett, hogy túlságosan a kábítószert helyettesítő készítményekkel történő kezelésre összpontosítana. E célból tegyen különleges erőfeszítéseket a társadalmi rehabilitáció elősegítésére;
   t) fektessen sokkal nagyobb hangsúlyt a káros hatások csökkentésére, a tájékoztatásra, a megelőzésre, az olyan emberek életének és egészségének védelmével való törődésre és az irántuk tanúsított figyelemre, akik tiltott anyagok használatából fakadó problémákkal küzdenek és határozzon meg olyan intézkedéseket, amelyek megakadályozzák, hogy marginalizálódjanak, ahelyett, hogy megtorló stratégiákat valósítanának meg, amelyek az emberi jogok megsértésének határán mozognak és sokszor ahhoz is vezetnek;
   u) hozzon létre a börtönbüntetés alternatívájaként a kábítószerfüggő bűnözőknek/kábítószerfogyasztóknak szóló rehabilitációs programokat, mivel az ilyen programok hatékonynak bizonyultak azokban az országokban, ahol ezeket megvalósították;
   v) növelje és bocsássa rendelkezésre a megfelelő pénzügyi forrást a tiltott anyagokról szóló felvilágosításhoz és a kábítószerfogyasztás megelőzéséhez, különösen az iskolákban, ahogy arról a 2000-2004-es cselekvési terv intézkedett és fékezze meg a kábítószerhasználat és a hozzá kapcsolódó kockázatok negatív hatásait;
   w) fektessen hangsúlyt a különféle kábítószerek (mindenekelőtt a szintetikus kábítószerek) hatásairól szóló, tudományos ismereteken alapuló tájékoztatási intézkedések megerősítésére, hogy képes legyen mindenkit világosan és határozottan figyelmeztetni;
   x) határozza meg és jelentősen növelje a kábítószerfüggő és tiltott szereket használó személyek, a civil társadalom, a civil szervezetek, az önkéntesek és a közvélemény részvételét és bevonását a kábítószerrel kapcsolatos problémák megoldásába, különösen az e területen működő szervezeteknek a horizontális kábítószerellenes munkacsoport munkájába történő fokozottabb bevonásával, valamint egy évenkénti európai megelőzési kezdeményezés megszervezésével; továbbá kísérleti jelleggel olyan speciális központok felállításával, amelyeket a kábítószerfüggő személyek károsodáscsökkentés céljából fel mernek keresni és amelyek nem a tiltás stratégiáját követik;
   y) hozzon olyan értékelési intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az Európai Uniónak a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos stratégiájában megfogalmazott célokkal összefüggésben megállapított hiányosságok – és a megvalósítandó megfelelőbb intézkedések és források – pontos észlelését és korrigálását;
   z) hozzon megfelelő intézkedéseket annak megakadályozására, hogy a tiltott kábítószerkereskedelemből szerzett hasznot a nemzetközi terrorizmus anyagi támogatására használják fel és alkalmazza a vagyontárgyak elkobzására és a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat, eközben támogassa az olyan olasz maffiaellenes jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a bűnszervezetektől elkobzott vagyontárgyakat (profitot) társadalmi célokra használják fel;
   aa) iktasson be minden nemzetközi megállapodásba és különösen a harmadik országokkal kötött új együttműködési megállapodásokba külön a "kábítószer elleni küzdelem terén való" együttműködésről szóló rendelkezést, amely a megállapodásban "lényeges rendelkezésként" szerepel;
   ab) jelentősen növelje a kábítószert előállító országok számára a fejlesztési segélyeket, a fenntartható, alternatív növényi kultúrákat és a szegénység radikális csökkentését támogató programokkal, annak a lehetőségét is megvizsgálva, hogy elősegítsék és megőrizzék például az ópiumszármazékok termelését orvosi és tudományos célokra, valamint, hogy megfontolják kísérleti projektek elindításának lehetőségét az 1961-es egyezmény alá tartozó növényekből – mint például a kokalevélből vagy az indiai kenderből – készített legális termékek ipari gyártására;
   ac) kínáljon és biztosíton hozzáférést a kiegészítő programokhoz, különös tekintettel a börtönökre, és egyidejűleg támogassa a börtönbüntetés alternatíváit a tiltott szereket használók vagy az ezzel összefüggésben elkövetett kisebb jelentőségű és nem erőszakos bűncselekmények vonatkozásában;
   ad) fokozza a kutatást az olyan növények alkalmazása területén, amelyek jelenleg a tiltott vagy szürke zónába esnek (mint amilyen a kender, az ópium vagy a kokalevél), ezek orvosi-, illetve élelembiztonsági célból, a fenntartható mezőgazdaság, az alternatív energiaforrások előállítása, a fa- vagy olajalapú termékek helyettesítése céljára, vagy más jótékony célokra történő felhasználása céljából;
   ae) vizsgálja felül a kábítószerkereskedelem elleni küzdelemre vonatkozó kerethatározatot az Európai Parlament véleményének, valamint a Szerződésekben meghatározott szubszidiaritás és arányosság elveinek figyelembe vételével;
   af) folytasson tudományos vizsgálatokat a kábítószerek ellenőrzésére szolgáló jelenlegi intézkedések költségeiről és hasznáról, beleértve különösen a következőket: a cannabis és különféle legális és illegális származékainak elemzését, a hatás, a terápiás potenciál, és a kriminalizáló politikák és lehetséges alternatíváik értékelése végett; a terápiás célból orvosi felügyelet mellett heroint osztó programok hatékonyságának elemzését a kábítószerrel kapcsolatos halálesetek csökkentése fényében; a tiltó politika gazdasági, jogi, társadalmi és környezeti költségeinek elemzését a jog betarttatásához szükséges pénzügyi és emberi források vonatkozásában; és beleértve egy elemzést az európai stratégia és a globális kábítószerellenőrző rendszer égisze alatt folytatott politikáknak a nem-tagállam országokra gyakorolt hatásáról;
   ag) ösztönözze a kormányokat és a nemzeti parlamenteket, hogy tegyenek hatékonyabb lépéseket annak megakadályozására, hogy a kábítószer bejusson a börtönökbe;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácshoz és az Európai Tanácshoz, valamint tájékoztatás céljából a Bizottsághoz, a tagállamok kormányaihoz és parlamentjeihez, a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjához, az Európa Tanácshoz és az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez és annak ügynökségeihez.

(1) HL L 36., 1993.2.12., 1. o.
(2) HL L 19., 1997.1.22., 25. o.
(3) HL L 342., 1996.12.31., 6. o.
(4) HL L 167., 1997.6.25., 1. o.
(5) HL L 287., 1997.10.21., 1. o.
(6) HL C 19., 1999.1.23., 1. o.
(7) HL L 344., 2001.12.28., 76. o.
(8) HL L 47., 2004.2.18., 1. o.
(9) HL L 335., 2004.11.11., 8. o.

Utolsó frissítés: 2018. július 18.Jogi nyilatkozat