Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0808(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0082/2007

Pateikti tekstai :

A6-0082/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/04/2007 - 7.1
CRE 25/04/2007 - 7.1

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0140

Priimti tekstai
WORD 33k
Trečiadienis, 2007 m. balandis 25 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
EB sutarties IV antraštinės dalies suderinimas – Teisingumo Teismas *
P6_TA(2007)0140A6-0082/2007

2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl nuostatų dėl Teisingumo Teismo suderinimo Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinei daliai priklausančiose srityse projekto (COM(2006)0346 – C6-0304/2006 – 2006/0808(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą, pridėtą prie Komisijos komunikato (COM(2006)0346 – C6-0304/2006),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 67 straipsnio 2 dalies antrą įtrauką, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0082/2007),

1.   pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.   ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. bendrą deklaraciją, jei Taryba ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   ragina Tarybą užtikrinti, kad būtų greičiau pradėta naudoti perėjimo nuostatas, siekiant panaikinti Teisingumo Teismo įgaliojimų, susijusių su Sutarties IV antraštine dalimi, apribojimus, ir pažymi, kad Parlamentas jau ragino Tarybą panaikinti šiuos apribojimus;

6.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Atnaujinta: 2011 m. vasaris 8 d.Teisinis pranešimas