Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0076(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0117/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0117/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 20/06/2007 - 5.3
CRE 20/06/2007 - 5.3

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0268

Elfogadott szövegek
WORD 38k
2007. június 20., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az adózási rendszerek működése: Fiscalis 2013 ***I
P6_TA(2007)0268A6-0117/2007
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2007. június 20-i jogalkotási állásfoglalása a belső piac adózási rendszerei működésének javítását célzó közösségi program létrehozásáról (Fiscalis 2013 program) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0202 – C6–0159/2006 – 2006/0076(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0202)(1) ,

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0159/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A6–0117/2007),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban megadott pénzügyi keretnek összeegyeztethetőnek kell lennie az új többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetének felső határértékével, ezért felhívja a figyelmet arra, hogy az éves összeget az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás(2) 37. pontjának rendelkezései alapján az éves költségvetési eljárás során állapítják meg;

3.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2007. június 20-án került elfogadásra a belső piac adózási rendszerei működésének javítását célzó közösségi program létrehozásáról (Fiscalis 2013 program) szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására és a 2235/2002/EK határozat hatályon kívül helyezésére tekintettel
P6_TC1-COD(2006)0076

(Mivel megállapodás született a Parlament és a Tanács között, a Parlament álláspontja az első olvasatban megegyezik a végső jogalkotási aktussal, a 2007/.../EK határozattal.)

Utolsó frissítés: 2008. január 28.Jogi nyilatkozat