Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2646(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0406/2007

Разисквания :

PV 25/10/2007 - 13.1
CRE 25/10/2007 - 13.1

Гласувания :

PV 25/10/2007 - 14.1
CRE 25/10/2007 - 14.1

Приети текстове :

P6_TA(2007)0488

Приети текстове
WORD 57k
Четвъртък, 25 Октомври 2007 г. - Страсбург Окончателна версия
Иран
P6_TA(2007)0488B6-0406, 0407, 0410, 0412, 0418 и 0419/2007

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно Иран

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Иран, и по-специално резолюциите относно правата на човека,

–   като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права и Конвенцията на ООН за правата на детето, по всички от които Иран е страна,

–   като взе предвид диалога между ЕС и Иран за правата на човека,

–   като взе предвид изявлението на своя председател относно убиването с камъни на мъж в Иран, изявлението на Председателството на ЕС и изявлението на члена на Комисията г-жа Ferrero-Waldner относно убиването с камъни на г-н Jafar Kiani,

–   като взе предвид декларациите на Председателството, от името на ЕС, от 25 май 2007 г. и 3 август 2007 г. относно смъртната присъда, наложена на Sian Paymard, смъртните присъди, наложени на Adnan Hassanpour и на Abdolvahed "Hiva" Botimar, предстоящата екзекуция на г-н Behnam Zare и смъртната присъда, наложена на г-н Ali Mahin Torabi,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

А.   като има предвид, че положението в Ислямска република Иран по отношение на упражняването на гражданските права и политически свободи се влошава през последните 2 години, по-специално след президентските избори през юни 2005 г., независимо от факта, че Иран пое задължение да насърчава и защитава правата на човека и основните свободи в рамките на различни международни инструменти в тази област;

Б.   като има предвид, че броят на екзекуциите в Иран, включително на непълнолетни и на лица с хомосексуална ориентация, които често се извършват публично чрез обесване или убиване с камъни, значително нарасна, с което броят на регистрираните от началото на 2007 г. екзекуции достигна най-малко 244(1) - брой, който надвишава регистрираните през 2006 г. 177 екзекуции;

В.   като има предвид, че по време на 62-та си сесия Общото събрание на ООН ще гласува резолюция, която призовава за въвеждане на мораториум върху екзекуциите в световен мащаб като стъпка към отмяна на смъртното наказание;

Г.   като има предвид, че неотдавна за първи път бяха осъдени на смърт журналисти - Adnan Hassanpour и Abdolvahed Botimar;

Д.   като има предвид, че практиката на изтезание и малтретиране на затворници, строг тъмничен затвор, тайно задържане, налагане на жестоки, нечовешки и унизителни наказания и ненаказуемост на държавните служители, продължава да е широко разпространена;

Е.   като има предвид, че все по-голям брой интелектуалци биват задържани и като има предвид, че напоследък вълната на репресии се разрасна, като обхвана и лица с двойно гражданство, които са изправени пред най-строги обвинения в сътрудничество с чужди сили или шпионаж;

Ж.   като има предвид, че няколко активисти на движение за правата на жените са подложени в момента или бяха подложени на съдебно преследване за участието си в кампанията "един милион подписа", която цели отмяна на закони, които дискриминират спрямо жените, и планира тези един милион подписи да бъдат предадени на Националния парламент (Меджлис);

З.   като има предвид, че Иран все още не е страна по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

И.   като има предвид, че през юни 2007 г. иранските органи на властта подложиха на репресии две студентски организации в Техеран, при което бяха извършени арести, въпреки че редица студенти впоследствие бяха освободени под гаранция; като има предвид, че в допълнение беше закрита Алумни асоциацията на Иран, в нарушение на иранското право и на международните норми за правата на човека по отношение на свободата на сдружаване;

Й.   като има предвид, че въвеждането на процедурни насоки за публикация от страна на Министерството на културата и ислямското напътствие беше последвано от засилена цензура, че все повече журналисти са подлагани на тормоз и лишавани от свобода, като в същото време органите на властта редовно закриват медии;

К.   като има предвид, че потискането на профсъюзното движение става все по-силно с арестите на изявени негови ръководни дейци като Mansour Osanlou - председател на Синдиката на работещите в автобусната компания на Техеран и неговите предградия, и на неговия заместник Ebrahim Madadi, както и на Mahmoud Salehi - предишен председател на Съюза на пекарите;

Л.   като има предвид, че малцинствата са подлагани все повече на дискриминация и тормоз въз основа на религиозната или етническата си принадлежност, по-специално в пограничните райони (Кюрдистан, Хузестан, Систан-Белуджистан, Азербайджан), и че това включва продължително задържане и осъждане на смърт на някои техни членове;

М.   като има предвид, че членове на Бахайската религиозна общност не могат да упражняват вярата си, подложени са на засилено преследване и са лишени от почти всички граждански права (например имуществени права, достъп до висше образование), и че религиозните им обекти се оскверняват;

Н.   като има предвид, че търсещите убежище лица от Иран, които бяха върнати в Иран от трети страни, са изложени на голяма опасност от преследване, както показа случаят неотдавна с Rasool Ali Mezrea - член на Организацията за освобождение Ал Ахваз, който е застрашен от екзекуция, след като беше принудително върнат от Сирия, въпреки статута му на бежанец, признат от Върховния комисариат на ООН за бежанците;

1.  Изразява дълбока загриженост относно влошеното състояние на правата на човека в Иран през последните години; призовава иранските власти да спазват задълженията си по ратифицираните от Иран международни стандарти и инструменти за защита на правата на човека, като насърчават общочовешките ценности и предоставят право на упражняване на граждански права и политически свободи на всички;

2.  Остро осъжда екзекуцията на г-н Jafar Kiani чрез убиване с камъни на 5 юли 2007 г. в село Агче-канд (провинция Казвин) и приканва иранските органи да спазват обявения от тях мораториум върху убиването с камъни; изисква ислямският наказателен кодекс на Иран да бъде реформиран с оглед премахване на наказанието убиване с камъни;

3.  Изразява дълбока загриженост относно драматично зачестилите репресии над движения на гражданското общество в Иран през изминалите години; приканва иранските органи да сложат край на жестоките репресии над защитници на правата на жените, активисти на кампанията "един милион подписа", студентски движения, защитници на правата на малцинствата, интелектуалци, учители, журналисти, автори на уебсайтове ("блогъри") и синдикалисти;

4.  Припомня на иранското правителство за неговите задължения, като страна по международните Пактове за гражданските и политическите права и за икономическите, социалните и културните права, да защитава основните права на човека, особено свободата на мнение, и призовава за освобождаване на всички лишени от свобода заради техните убеждения;

5.  Е ужасен от нарастващия брой на регистрираните екзекуции, при които много от екзекутираните са били изправени пред несправедлив процес;

6.  Призовава Иран да спазва изцяло своя наказателно-процесуален кодекс и да предостави на всички правото на справедлив процес, като, по-конкретно, им позволи достъп до адвокат от началото на съдебния процес; призовава за безусловно предоставяне на адекватна медицинска помощ на затворниците във влошено здравословно състояние;

7.  Остро осъжда смъртното наказание и екзекуциите в Иран, по-специално смъртните присъди, наложени и/или изпълнени по отношение на малолетни и непълнолетни нарушители, и призовава иранските власти да спазват международно признатите стандарти за правна закрила по отношение на непълнолетни, като например Конвенцията на ООН за правата на детето;

8.  Приканва иранските власти да пристъпят към изпълнение на забраната на мъченията, обявена от оглавяващия съдебната власт през април 2004 г.;

9.  Призовава иранския парламент да измени иранския Закон за печата и Наказателния кодекс, за да ги приведе в съответствие с Международния пакт за гражданските и политическите права, и по-специално да отмени всички наказателни разпоредби с предмет мирното изразяване на мнение, включително чрез печата;

10.  Изисква многобройните органи на печата, които бяха закрити или цензурирани, да получат възможността да функционират по установени правила за свобода на печата;

11.  Призовава иранските власти да ускорят разследването на будещите съмнение смъртни случаи и на убийствата на интелектуалци и политически активисти, и да изправят евентуалните извършители пред съда;

12.  Апелира към членовете на Меджлис неотложно да изменят наказателния кодекс, така че мораториумът върху убиването с камъни да се превърне в окончателна забрана, и да приемат закони, забраняващи екзекутирането на малолетни нарушители и налагането на смъртна присъда за хомосексуални актове или прелюбодеяние;

13.  Приканва иранските власти да прилагат всички необходими стандарти за правна закрила при углавни дела и да ограничат обхвата на престъпленията, наказуеми със смърт, като първа стъпка към пълното премахване на смъртното наказание; призовава иранския народ да подкрепи кампанията под надслов "Спрете смъртното наказание: светът решава", подета от Световната коалиция против смъртното наказание (WCADP) и други неправителствени организации;

14.  Призовава властите да спазват международно признатите стандарти за правна закрила по отношение на лицата, принадлежащи към религиозни малцинства, независимо дали са официално признати; осъжда сегашното незачитане на правата на малцинствата и изисква да се осигури възможност на малцинствата да упражняват всички права, предоставени от иранската конституция и международното право; освен това, призовава властите да премахнат всички форми на дискриминация, основана на религиозен или етнически признак или насочена срещу лица, принадлежащи към малцинства, като кюрди, азери, араби, балучи и бахаити; призовава по-специално за премахване на фактическата забрана за изповядване на бахайската вяра;

15.  Призовава иранските власти безусловно да освободят всички лишени от свобода заради убежденията си, а именно журналистите Emaddedin Baghi, Ako Kurdnasab, Ejlal Ghavami, Mohammad Sadegh Kaboudvand, Said Matinpour, Adnan Hassanpour, Abdolvahed Botimar, Kaveh Javanmard и Mohammad Hassan Fallahieh, синдикалните дейци Mansour Osanlou, Ebrahim Madadi и Mahmoud Salehi, и студентите Ehsan Mansouri, Majid Tavakoli и Ahmad Ghassaban; осъжда задържането и лишаването от свобода на защитника на правата на човека д-р Sohrab Razzaghi на 24 октомври 2007 г. и призовава за неговото незабавно и безусловно освобождаване;

16.  Приканва Генералната асамблея на Организацията на обединените нации да гласува резолюция, в която изрично и решително да се осъжда нарушаването на основните права на човека в Иран, и да приеме неотложни мерки за прекратяване на скорошната вълна от екзекуции в Иран;

17.  Призовава Съвета и Комисията да следят отблизо развоя на събитията в Иран и също да представят конкретни случаи на нарушение на правата на човека; приканва Съвета и Комисията да докладват за наблюдението на положението в Иран;

18.  Предлага да се поднови диалогът между Иран и ЕС за правата на човека, който беше прекъснат през юни 2004 г.;

19.  Отново изтъква подкрепата си за всички организации и частни лица в Иран, които в борбата си за демократични права търсят провеждане на диалог;

20.  Призовава Комисията да положи всички усилия за подкрепа на гражданското общество и на академичния, социалноикономически и културен обмен между Европа и Иран, в интерес на открития диалог, и по-конкретно чрез новия Инструмент за демокрация и права на човека;

21.  Призовава държавите-членки на ЕС да се въздържат от експулсиране на ирански граждани, търсещи убежище, включително преследвани заради сексуалната си ориентация, и приканва Гърция да не връща Mohammad Hassan Talebi, Mohammad Hossein Jaafari и Vahid Shokoohi Nia в Иран;

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Върховния представител по ОВППС, правителствата и парламентите на държавите-членки, Генералния секретар на Обединените нации, Съвета на ООН за правата на човека, председателя на Върховния съд на Иран, и правителството и парламента на Ислямска република Иран.

(1) Източник: Amnesty International към 18 октомври 2007 г.

Последно осъвременяване: 28 Август 2008 г.Правна информация