Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2646(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0406/2007

Debatai :

PV 25/10/2007 - 13.1
CRE 25/10/2007 - 13.1

Balsavimas :

PV 25/10/2007 - 14.1
CRE 25/10/2007 - 14.1

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0488

Priimti tekstai
WORD 60k
Ketvirtadienis, 2007 m. spalis 25 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Iranas
P6_TA(2007)0488B6-0406, 0407, 0410, 0412, 0418 ir 0419/2007

2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, ypač į rezoliucijas dėl žmogaus teisių,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą ir bei JT Vaiko teisių konvenciją, kurių šalimi yra Iranas,

–   atsižvelgdamas į ES ir Irano dialogą žmogaus teisių klausimais,

–   atsižvelgdamas į Pirmininko pranešimą dėl žmogaus užmėtymo akmenimis Irane, į ES Tarybai pirmininkaujančios šalies pranešimą ir Komisijos narės B. Farrero-Waldner pareiškimą dėl Jafaro Kianio užmėtymo akmenimis,

–   atsižvelgdamas į ES vardu pateiktas ES Tarybai pirmininkaujančios šalies 2007 m. gegužės 25 d. ir 2007 m. rugpjūčio 3 d. rezoliucijas dėl mirties nuosprendžio skyrimo Sianui Paymardui, dėl mirties nuosprendžių skyrimo Adnanui Hassanpourui ir Abdolvahedui Hiva Boutimarui, netrukus turimą įvykdyti mirties nuosprendį Behnamui Zare ir mirties nuosprendžio skyrimo Ali Mahinui Torabiui,

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi pilietinių teisių ir politinių laisvių įgyvendinimo padėtis Irano Islamo Respublikoje per pastaruosius dvejus metus, ypač po 2005 m. birželio mėn. įvykusių prezidento rinkimų, pablogėjo, nepaisant to, kad Iranas pagal įvairius tarptautinius dokumentus įsipareigojo skatinti ir ginti žmogaus teises ir pagrindines laisves,

B.   kadangi itin padaugėjo mirties bausmės, įskaitant nepilnamečiams ir homoseksualiems asmenims, įvykdymo atvejų dažnai viešumoje pakariant ar užmėtant akmenimis ir nuo 2007 m. pradžios užregistruoti 244 mirties bausmės įvykdymo atvejai(1) , t. y. daugiau nei 2006 m., kuomet buvo užregistruoti 177 mirties bausmės įvykdymo atvejai,

C.   kadangi 2007 m. įvykusioje JT Generalinės Asamblėjos 62-ojoje sesijoje buvo balsuojama dėl rezoliucijos, kuria raginama pradėti visuotinį mirties bausmių įvykdymo moratoriumą ir kuri bus pradėta įgyvendinti siekiant panaikinti mirties bausmę,

D.   kadangi neseniai pirmą kartą žurnalistams Adnan Hassanpour ir Abdolvahed Botimar buvo paskirtos mirties bausmės,

E.   kadangi ir toliau klesti kalinių kankinimas ir netinkamas elgesys su jais, kalinimas vienutėje, slaptas sulaikymas, taikomos žiaurios, nežmoniškos ir žeminančios bausmės, o valstybės veikėjai nebaudžiami,

F.   kadangi sulaikoma vis daugiau intelektualų ir kadangi neseniai represijos pradėtos taikyti ir dvigubą pilietybę turintiems asmenims, kurie sulaukė rimčiausių kaltinimų dėl bendradarbiavimo su užsienio valdžios atstovais ir šnipinėjimo,

G.   kadangi keletas moterų teisių judėjimui priklausiančių aktyvistų yra ar buvo patrauktos baudžiamojon atsakomybėn dėl to, kad dalyvavo vieno milijono parašų rinkimo kampanijoje, kuria buvo siekiama, kad būtų panaikinti moteris diskriminuojantys įstatymai, ir planuojama parašus pateikti nacionaliniam parlamentui (Majlis ),

H.   kadangi Iranas vis dar nepasirašė Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo,

I.   kadangi Irano valdžios institucijos 2007 m. birželio mėn. susidorojo su dviem studentų organizacijomis Teherane, buvo areštuota daug studentų, nors daugelis jų vėliau buvo paleista už užstatą; kadangi taip pat buvo uždaryta Irano alumnų asociacija pažeidžiant Irano teisę ir tarptautinius žmogaus teisių reikalavimus dėl asociacijų laisvės,

J.   kadangi Kultūros ministerijai nustačius procedūrines publikavimo gaires buvo dar labiau įtvirtinta cenzūra, žurnalistai dar labiau persekiojami ir įkalinami, o žiniasklaidos priemones nuolat uždaro valdžios institucijos,

K.   kadangi padaugėjo represijų profesinių sąjungų atstovų atžvilgiu, sulaikyti žinomi profesinių sąjungų vadovai: Teherano ir apskričių autobusų kompanijos vairuotojų profesinės sąjungos (TAAKVPS) prezidentas Mansour Osanlou ir jo pavaduotojas Ebrahim Madadi, taip pat buvęs kepėjų profesinės sąjungos prezidentas Mahmoud Salehi,

L.   kadangi vis dažniau dėl religinių įsitikinimų ar priklausymo etninei grupei diskriminuojamos ir persekiojamos mažumos, ypač dideliuose regionuose (Kurdistane, Chuzistane, Sistane ir Baludžistane, Azerbaidžane), įskaitant nuolatinius mažumų atstovų sulaikymus ir nuteisimus mirties bausme,

M.   kadangi bahajų religinės bendruomenės nariai negali praktikuoti savo tikėjimo, yra smarkiai persekiojami ir jiems neleidžiama naudotis beveik visomis pilietinėmis teisėmis (pvz., nuosavybės teisėmis, galimybėmis gauti aukštąjį išsilavinimą), o jų religinės vietos niekinamos vandalų,

N.   kadangi prieglobsčio prašytojams iraniečiams, kuriuos trečiosios šalys gražino į Iraną, kyla didelis pavojus būti persekiojamiems, kaip parodė neseniai įvykęs Al Ahwaz išlaisvinimo organizacijos nario Rasoolio Ali Mezrėjos, kuriam, nepaisant JT vyriausiojo pabėgėlių komisaro pripažinto pabėgėlio statuso, prievarta grąžintam iš Sirijos gresia mirties bausmė,

1.   reiškia didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties pablogėjimo Irane per pastaruosius metus; kreipiasi į Irano valdžios institucijas prašydamas laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinius žmogaus teisių reikalavimus ir Irano ratifikuotus dokumentus remiant visuotines vertybes ir suteikiant visiems asmenims teisę naudotis savo pilietinėmis teisėmis ir politinėmis laisvėmis;

2.   labai smerkia 2007 m. liepos 5 d. Aghche Kando kaime (Kazvino provincija) įvykusį mirties bausmės Jafarui Kianiui įvykdymą užmėtant akmenimis, reikalauja, kad būtų pakeistas Irano Islamo baudžiamasis kodeksas ir uždrausta užmėtyti akmenimis;

3.   labai susirūpinęs dėl pastaraisiais metais itin padidėjusių Irane represijų pilietinės visuomenės judėjimų atžvilgiu; ragina Irano valdžios institucijas baigti negailestingas represijas prieš moterų teisių gynėjus, vieno milijono parašų rinkimo kampanijos aktyvistus, studentų judėjimus, mažumų teisių gynėjus, intelektualus, mokytojus, žurnalistus, internetinių dienoraščių autorius ir profesinių sąjungų atstovus;

4.   primena Irano vyriausybei jos kaip Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto ir Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto šalies įsipareigojimus ginti pagrindines žmogaus teises, ypač nuomonės laisvę, ir ragina paleisti visus sąžinės kalinius;

5.   pasibaisėjęs tuo, kad sparčiai daugėja mirties bausmės įvykdymo atvejų ir kad daugelis jų įvyksta po nesąžiningo teismo proceso;

6.   ragina Iraną visiškai laikytis savo Baudžiamojo proceso kodekso ir visiems asmenims suteikti teisę į sąžiningą teismo procesą, visų pirma nuo teisminio proceso pradžios suteikiant jiems galimybę turėti advokatą; ragina besąlygiškai teikti reikalingą medicininę pagalbą kaliniams, kurių sveikata prasta;

7.   labai smerkia tai, kad Irane skiriama ir vykdoma mirties bausmė, ypač nepilnamečiams teisės pažeidėjams, ir ragina Irano valdžios institucijas laikytis tarptautiniu mastu pripažintų teisinių saugumo priemonių nepilnamečių atžvilgiu, pvz., JT konvencijos dėl vaiko teisių;

8.   ragina Irano valdžios institucijas praktikoje uždrausti kankinimus, kaip 2004 m. balandžio mėn. paskelbė teismų sistemos vadovas;

9.   ragina Irano parlamentą pataisyti Irano spaudos įstatymą ir Baudžiamąjį kodeksą ir suderinti jį su Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu, ypač ragina išbraukti visas baudžiamąsias nuostatas, taikomas taikiai reiškiantiems nuomonę, taip pat ir spaudoje;

10.   prašo, kad daugelis žiniasklaidos priemonių, kurios buvo uždarytos ar cenzūruojamos, galėtų veikti pagal nustatytas spaudos laisvės taisykles;

11.   ragina Irano valdžios institucijas paspartinti intelektualų ir politinių aktyvistų įtartinų mirties ir nužudymo atvejų tyrimo procesą, kad būtų įvykdytas teisingumas įtariamų nusikaltėlių atžvilgiu;

12.   kreipiasi į nacionalinio parlamento narius prašydamas skubiai pataisyti Baudžiamąjį kodeksą ir visiškai uždrausti mirties bausmę užmėtant akmenimis, taip pat priimti teisės aktus, kuriuose būtų numatyta, kad neteisėta vykdyti mirties bausmę nepilnamečiams teisės pažeidėjams, taikyti mirties bausmę už homoseksualią veiklą ar neištikimybę;

13.   ragina Irano valdžios institucijas įgyvendinti visas būtinas saugumo priemones bylose dėl mirties bausmės ir apriboti nusikaltimų, už kuriuos baudžiama mirties bausme, skaičių siekiant visiškai uždrausti mirties bausmę; ragina Irano žmones remti Pasaulio koalicijos prieš mirties bausmę ir kitų nevyriausybinių organizacijų pradėtą kampaniją "Uždrauskime mirties bausmę, tegul sprendžia pasaulis";

14.   ragina valdžios institucijas gerbti tarptautiniu mastu pripažintas teisinės apsaugos priemones ir leisti jomis naudotis asmenims, priklausantiems religinėms – oficialiai pripažintoms arba kitoms – mažumoms; smerkia tai, kad šiuo metu negerbiamos mažumų teisės, ir ragina užtikrinti, kad mažumų atstovai galėtų naudotis visomis teisėmis, kurios numatytos Irano konstitucijoje ir tarptautinėje teisėje; taip pat ragina valdžios institucijas pašalinti visų formų diskriminaciją remiantis religija ar priklausymu etninei grupei ar mažumoms priklausančių asmenų, pvz., kurdų, azerų, arabų, beludžių ir bahajų, diskriminaciją; taip pat ragina panaikinti de facto draudimą praktikuoti bahajų tikėjimą;

15.   ragina Irano valdžios institucijas besąlygiškai paleisti visus sąžinės kalinius, ypač žurnalistus Emaddediną Baghi, Ako Kurdnasabą, Ejlalą Ghavami, Mohammadą Sadeghą Kaboudvandą, Saidą Matinpourą, Adnaną Hassanpourą, Abdolvahedą 'hiva' Botimarą, Kavehą Javanmardą ir Mohammadą Hassaną Fallahiehą, profesinių sąjungų atstovus Mansourą Osanlou, Ebrahimą Madadi ir Mahmoudą Salehi ir studentus Ehsaną Mansouri, Majidą Tavakoli ir Ahmadą Ghassabaną; smerkia 2007 m. spalio 24 d. įvykdytą žmogaus teisių gynėjo Dr. Sohrab Razzaghi areštą ir įkalinimą bei ragina nedelsiant ir be jokių išankstinių sąlygų jį paleisti;

16.   ragina Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją balsuoti dėl rezoliucijos, kurioje būtų aiškiai ir ryžtingai pasmerktas pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas Irane, ir patvirtinti skubias priemones, kuriomis būtų siekiama sustabdyti pastaruoju metui padažnėjusį mirties bausmės vykdymą Irane;

17.   ragina Tarybą ir Komisiją atidžiai stebėti įvykius Irane ir taip pat paviešinti konkrečius žmogaus teisių pažeidimų atvejus; ragina Tarybą ir Komisiją pranešti apie Irano padėties stebėjimą;

18.   siūlo iš naujo pradėti ES ir Irano dialogą žmogaus teisių klausimais, kuris buvo nutrauktas 2004 m. birželio mėn.;

19.   dar kartą patvirtina savo paramą visoms Irano organizacijoms ir asmenims, kurie siekia dialogo ir kovoja už demokratines teises;

20.   ragina Komisiją dėti visas įmanomas pastangas ir remti pilietinę visuomenę, Europos ir Irano akademinius, socialinius, ekonominius ir kultūrinius mainus siekiant atviro dialogo, ypač taikant naująją demokratijos ir žmogaus teisių stiprinimo priemonę;

21.   ragina ES valstybes nares susilaikyti nuo prieglobsčio prašytojų iraniečių, įskaitant tuos, kurie persekiojami dėl jų seksualinės orientacijos, grąžinimo ir ragina Graikiją negrąžinti į Iraną Mohammado Hassano Talebi, Mohammado Hosseino Jaafari ir Vahido Shokoohi Nia;

22.   paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Vyriausiajam įgaliotiniui BUSP, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai, Irano Aukščiausiojo Teismo pirmininkui ir Irano Islamo Respublikos vyriausybei bei parlamentui.

(1) Šaltinis: Mirties bausmės įvykdymo skaičių pateikė organizacija Amnesty International 2007 m. spalio 18 d.

Atnaujinta: 2008 m. rugpjūtis 15 d.Teisinis pranešimas