Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2659(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0449/2007

Разисквания :

PV 15/11/2007 - 9.1
CRE 15/11/2007 - 9.1

Гласувания :

PV 15/11/2007 - 10.1

Приети текстове :

P6_TA(2007)0542

Приети текстове
WORD 58k
Четвъртък, 15 Ноември 2007 г. - Страсбург Окончателна версия
Сериозни събития, които излагат на опасност съществуването на християнските общности и на други религиозни общности
P6_TA(2007)0542B6-0449, 0450, 0455, 0459 и 0467/2007

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г. относно сериозни събития, които излагат на опасност съществуването на християнските общности и на други религиозни общности

Европейският парламент ,

–   като взе предвид член 18 от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид член 9 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКЗПЧ) от 1950 г.,

–   като взе предвид член 18 от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) от 1966 г.,

–   като взе предвид Декларацията на ООН за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения, от 1981 г.,

–   като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН относно свободата на вероизповеданието и религиозните убеждения и по-специално нейните доклади от 8 март 2007 г., 20 юли 2007 г. и 20 август 2007 г.,

–   като има предвид своите годишни доклади относно състоянието на правата на човека в света и своите предишни резолюции относно религиозните малцинства в света,

–   като взе предвид своите резолюции от 25 октомври 2007 г. относно Пакистан(1) и относно Иран(2) ,

–   като взе предвид своята резолюция от 28 април 2005 г. относно Годишния доклад за 2004 за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос(3) ,

–   като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2005 г., озаглавена "Европейският съюз и Ирак - рамка за ангажимент"(4) ,

–   като взе предвид своята резолюция от 6 април 2006 г. относно Ирак: асирийската общност; положението в иракските затвори(5) ,

–   като взе предвид своята резолюция от 10 май 2007 г., озаглавена "Реформите в арабския свят: каква стратегия да предприеме Европейският съюз"(6) ,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

А.   като припомня, че в отношенията си с останалия свят Европейският съюз потвърждава и насърчава своите стойности и допринася за мира, за взаимното уважение между народите и за закрилата на правата на човека;

Б.   като подчертава, че нееднократно е изразявал позицията си в защита на правата на религиозните общества и на тяхната идентичност навсякъде в света, както и за признаване и подкрепа на религиозните малцинства, без разлика на вяра и вероизповедание;

В.   силно загрижен, в тази връзка, от зачестилите случаи на нетърпимост и репресии по отношение на християнските общности, и по-конкретно в някои страни от Африка, Азия и Близкия изток;

Г.   като припомня, че отстоява принципите на свобода на мисълта, на съзнанието, на религиозна свобода и на свободно упражняване на вероизповеданието навсякъде в света, както и принципа на разделение между църквата и държавата и нейните обществени институции; като подчертава, че в целия свят същите тези институции имат за задължение да гарантират тези свободи, в т.ч. и свободата на смяна на вероизповеданието;

Д.   като подчертава необходимостта от диалог между религиите за насърчаване на мира и разбирателството между народите;

Е.   като напомня, че е дълг на политическите ръководители и религиозните водачи на всички равнища да се борят срещу всеки екстремизъм и да поощряват взаимното зачитане;

Ж.   като има предвид, че съгласно международното законодателство за правата на човека и по-специално член 18 от Международния пакт за граждански и политически права, всяко лице има право на свобода на мисълта,съвестта и вероизповеданието. Това право включва свободата да изповядва или възприема религия или убеждения по свой избор и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение,ритуали, религиозни обреди и обучение;

З.   като има предвид, че специалният докладчик на ООН относно свободата на вероизповеданието и религиозните убеждения подчертава наличието на тревожни ситуации, при които е била нарушена свободата на приемане, промяна или отказ от вероизповедание или религиозно убеждение, и докладва за многобройни случаи на междуверска дискриминация и насилие, убийства и произволно задържане поради вероизповедание или религиозни убеждения;

И.   като има предвид, че други групи от хора, като например бежанци, вътрешно разселени лица, търсещи убежище лица, мигранти, лица, които са лишени от своята свобода, етнически, религиозни и езикови малцинства и децата на изповядващи религия лица са изправени пред нарастващ брой нарушения на правата на свобода на религията и религиозните убеждения; като припомня, в тази връзка, принципа на неотблъскване, съгласно член 33 от Женевската конвенция за статута на бежанците;

Й.   като изразява загриженост от неотдавнашните случаи на насилие в Ирак , и по-специално: отвличането на двама католически свещеници на 14 октомври 2007 г. в Мосул, отец Pius Afas и отец Mazen Ishoa; убийството на двама асирийски християнски членове на организацията Национален съюз на Bet-Nahrin на 28 юни 2007 г. в Мосул, Zuhair Youssef Astavo Kermles и Luay Solomon Numan; убийството на халдейския свещеник, отец Ragheed Ganni, на 3 юни 2007 г. в Мосул, и на трима дякони, негови помощници;

К.   като изразява съжаление относно положението на асирийските села в граничните райони на Турция, като например селата на Kani Masi;

Л.   като изразява загриженост от неотдавнашните случаи на насилие в Пакистан, и по-специално: нападението над християнска църква на 10 октомври 2007 г. в Godwinh в предградията на Лахор; бомбения атентат на 15 септември 2007 г., при който са били нанесени сериозни щети на "Saint John Bosco Model School", училище, ръководено от мисионери на Mill Hill, в областта Bannu; и убийството на протестантския епископ Arif Khan и неговата съпруга на 29 август 2007 г. в Исламабад;

М.   като осъжда убийството на Rami Khader Ayyad, собственик на християнска книжарница в Газа, на 7 октомври 2007 г.;

Н.   като изразява опечалеността си от убийството на двама млади копти, Wasfi Sadek Ishaq и Karam Klieb Endarawis на 3 октомври 2007 г. в Awlad Toq Garb в Египет;

О.   като изразява ужаса си от нападението срещу християнското издателство Zirve на 18 април 2007 г. в Malatya (Турция), по време на което са били убити трима християни, Tilmann Geske, Necati Aydin и Ugur Yuksel; като припомня резолюцията си от 24 октомври 2007 г. относно отношенията между ЕС и Турция(7) и острото осъждане на убийствата на Hrant Dink и католическия свещеник Andrea Santoro,

П.   като остро осъжда отвличането на католическия свещеник Giancarlo Bossi във Филипините;

Р.   като подчертава особено сериозното положение, в което се намират християнските общности в Судан, където органите на властта в Хартум продължават да репресират техните членове;

С.   като има предвид, че през последните години стотици асирийски християни, живеещи в квартал Dora в южен Багдад, са напуснали града в резултат на сплашвания, заплахи и насилие;

Т.   като има предвид, че масовото изселване на християни от Ирак е причина за сериозна загриженост, подчертана от факта, че през 2006 г. от общо 38 000 иракчани, регистрирани от Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), 24 % са били християни и като има предвид, че вътрешното разселване на хора в границите на Ирак засяга повече от два милиона души, голяма част от които принадлежат към християнски малцинства и се придвижват главно към равнините на Ниневия;

У.   като подчертава тежкото състояние на религиозните свободи в Китайската народна република, където органите на властта продължават да потискат всяка религиозна проява, и в частност на Католическата църква, която става свидетел на това как мнозина от паството и духовенството й са хвърлени в затвор от години насам, а други са починали в затвора;

Ф.   като подчертава, че във Виетнам също се наблюдават силни репресии над дейностите на католическата църква и други религиозни общности, както и на други религии, както става ясно от тежкото положение на общностите на малцинствената група "дегар" във Виетнам;

Х.   като има предвид, че в някои случаи положението на християнските общности е толкова тежко, че е в опасност бъдещото им съществуване, което означава опасност от загубване на важна част от религиозното наследство на тези страни;

1.  Строго осъжда всички прояви на насилие срещу християнските общности, независимо от мястото на тяхното извършване, и настойчиво призовава заинтересованите правителства да предадат на съд извършителите на тези престъпления;

2.  Строго осъжда всички видове дискриминация и нетолерантност, основаващи се на религия и религиозни убеждения, и всички прояви на насилие срещу всички религиозни общности; настоятелно призовава заинтересованите държави да гарантират, че техните конституционни и законодателни системи предоставят подходящи и ефективни гаранции за свобода на вероизповеданието или на религиозните убеждения, както и ефективни законодателни компенсации за жертви, чиято свобода на вероизповедание или религиозни убеждения е била нарушена;

3.  Подчертава, че правото на свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието е основно човешко право, гарантирано от различни международни законодателни инструменти; същевременно припомня ангажимента си към основната идея за взаимозависимост на правата на човека;

4.  Подкрепя с убеждение всяка инициатива за насърчаване на диалога и на взаимното зачитане между религиите; призовава всички религиозни органи да поощряват търпимостта и да предприемат инициативи срещу омразата, агресивната радикализация и екстремизма;

5.  Настоятелно призовава правителствата на заинтересованите държави да подобрят положението на християнските общности по отношение на тяхната сигурност; подчертава, че е задължение на обществените органи да защитават всички религиозни общности, включително християнските общности, от дискриминация и репресии;

6.  Призовава комисията и Съвета да повдигнат въпроса относно положението на християнските общности в рамките на политическия диалог със страните, където те са под заплаха, чрез насърчаване на поемането на стратегически ангажименти от заинтересованите държави на основата на международните договори, които уреждат въпросите на правата на човека;

7.  Призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да продължат да допринасят за укрепването на правата на човека и на правовата държава чрез инструментите на външната политика на ЕС;

8.  Призовава Комисията и Съвета да обърнат особено внимание на положението на религиозните общности, в т.ч. християнските, в страните, в които те са застрашени, при изготвянето и прилагането на програми за сътрудничество за развитие и помощ с тези страни;

9.  Приканва Европейския съюз и държавите-членки да заделят повече средства за дейностите на ВКБООН и за хуманитарната помощ, управлявана от тази организация;

10.  Препоръчва разглеждането на положението на християнските общности, по-специално в Близкия изток, от съответните свои комисии;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0489.
(2) Приети текстове, P6_TA(2007)0488.
(3) ОВ C 45 E, 23.2.2006 г., стр. 107.
(4) ОВ C 157 E, 6.7.2006 г., стр. 390.
(5) ОВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 322.
(6) Приети текстове, P6_TA(2007)0179.
(7) Приети текстове, P6_TA(2007)0472.

Последно осъвременяване: 28 Август 2008 г.Правна информация