Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2659(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0449/2007

Συζήτηση :

PV 15/11/2007 - 9.1
CRE 15/11/2007 - 9.1

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2007 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0542

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 59k
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Χριστιανικές κοινότητες
P6_TA(2007)0542B6-0449, 0450, 0455, 0459 και 0467/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με σοβαρά γεγονότα που διακυβεύουν την ύπαρξη των χριστιανικών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) του 1948,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ECHR) του 1950,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη (ΙCCPR) του 1966,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ σχετικά με την Εξάλειψη κάθε Μορφής Μισαλλοδοξίας και Διάκρισης με βάση τη Θρησκεία και την Πίστη του 1981,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την Ελευθερία της Πίστης και της Συνείδησης και ιδιαίτερα εκείνες της 8ης Μαρτίου 2007, της 20ής Ιουλίου 2007 και της 20ής Αυγούστου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις θρησκευτικές μειονότητες στον κόσμο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Οκτωβρίου 2007 για το Πακιστάν(1) και το Ιράν(2) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2004 και τη σχετική πολιτική της ΕΕ(3) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράκ - ένα πλαίσιο δεσμεύσεων(4) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2006 για το Ιράκ: η Ασσυριακή Κοινότητα· η κατάσταση στις φυλακές του Ιράκ(5) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2007 με θέμα "Οι μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση;"(6) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των σχέσεών της με τον υπόλοιπο κόσμο, η ΕΕ τονίζει και προωθεί τις αξίες της, συμβάλλει στην ειρήνη, στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών και στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου,

Β.   υπογραμμίζοντας ότι έχει κατ' επανάληψη ταχθεί υπέρ των δικαιωμάτων των θρησκευτικών κοινοτήτων και της προστασίας της ταυτότητάς τους σε όλο τον κόσμο, καθώς και υπέρ της αναγνώρισης και της προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων χωρίς διακρίσεις,

Γ.   εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία στο πλαίσιο αυτό για τα πολλαπλά επεισόδια μισαλλοδοξίας και καταπίεσης έναντι των χριστιανικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής,

Δ.   υπενθυμίζοντας την προσήλωσή του στις αρχές της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας και της ελεύθερης άσκησης λατρείας, παντού στον κόσμο, καθώς και στον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους και των δημοσίων θεσμών του· υπογραμμίζοντας ότι είναι καθήκον των αρχών αυτών, παντού στον κόσμο, η διασφάλιση των ελευθεριών αυτών, περιλαμβανομένης εκείνης της αλλαγής θρησκεύματος,

Ε.   υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των θρησκειών για την προώθηση της ειρήνης και της κατανόησης μεταξύ των λαών,

ΣΤ.   υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί καθήκον των πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών σε όλα τα επίπεδα, η καταπολέμηση του εξτρεμισμού και η προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συγκεκριμένα το άρθρο18 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη, καθένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αλλαγής θρησκεύματος ή πίστης και την ελευθερία, είτε μεμονωμένα είτε σε πλαίσιο κοινότητας με άλλα άτομα και δημοσία ή ιδιωτικώς, να εκδηλώνει τη θρησκεία ή την πίστη του στο πλαίσιο της λατρείας, της διδασκαλίας, της άσκησης και της τήρησης,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ελευθερία της πίστης και της συνείδησης εκθέτει ανησυχητικές καταστάσεις παραβίασης της ελευθερίας υιοθέτησης, αλλαγής ή άρνησης πίστης ή πεποίθησης και αναφέρει πολυάριθμες υποθέσεις διαθρησκευτικών διακρίσεων και βίας, δολοφονιών και αυθαίρετης κράτησης για λόγους θρησκείας ή συνείδησης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες ομάδες όπως οι πρόσφυγες, τα εσωτερικώς εκτοπισθέντα άτομα, οι αιτούντες άσυλο, οι μετανάστες, τα άτομα που έχουν στερηθεί της ελευθερίας τους, οι εθνικές θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες και τα παιδιά των πιστών αντιμετωπίζουν επίσης όλο και περισσότερες παραβιάσεις του δικαιώματός τους ελευθερίας θρησκείας ή συνείδησης υπενθυμίζοντας σχετικά την αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με το άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων,

Ι.   εκφράζοντας την ανησυχία του για τα πρόσφατα βίαια γεγονότα στο Ιράκ, μεταξύ άλλων: την απαγωγή δύο καθολικών ιερέων στις 14 Οκτωβρίου 2007 στη Μοσούλη, των πατέρων Pius Afas και Mazen Ishoa· τη δολοφονία δύο Ασσυρίων χριστιανών μελών της οργάνωσης Εθνική Ένωση Bet-Nahrin στις 28 Ιουνίου 2007 στη Μοσούλη και συγκεκριμένα των Zuhai Youssef Astavo Kermles και Luay Solomon Numan, τη δολοφονία ενός Χαλδαίου ιερέα στις 3 Ιουνίου 2007 στη Μοσούλη, του P.Ragheed Ganni και τριών διακόνων βοηθών του,

ΙΑ.   εκφράζοντας τη λύπη του για την κατάσταση των ασσυριακών χωριών στα τουρκικά σύνορα όπως εκείνη του χωριού Kani Masi,

ΙΒ.   εκφράζοντας την ανησυχία του για τα πρόσφατα βίαια γεγονότα στο Πακιστάν, μεταξύ άλλων: την επίθεση σε μια χριστιανική εκκλησία στις 10 Οκτωβρίου 2007 στο Godwinh στα περίχωρα της Λαχόρης, το βομβαρδισμό στις 15 Σεπτεμβρίου 2007 που προκάλεσε σοβαρές βλάβες στο Saint John Bosco Model School, σχολείο το οποίο λειτουργούν μέλη της αποστολής Mill Hill στην περιοχή Bannu και τη δολοφονία του προτεστάντη επισκόπου Arif Khan και της συζύγου του στις 29 Αυγούστου 2007 στο Ισλαμαμπάντ,

ΙΓ.   εκφράζοντας τη λύπη του για τη δολοφονία, στις 7 Οκτωβρίου 2007 στη Γάζα, του Rami Khader Ayyad, ιδιοκτήτη χριστιανικής βιβλιοθήκης,

ΙΔ.   εκφράζοντας τη λύπη του για τη δολοφονία δύο νέων κοπτών, του Wasfi Sadek Ishaq και Karam Klieb Endarawis, στις 3 Οκτωβρίου 2007 στην Awlad Toq Garb της Αιγύπτου,

ΙΕ.   εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για τις επιθέσεις κατά του χριστιανικού εκδοτικού οίκου Zirve στις 18 Απριλίου 2007 στη Malatya (Τουρκία), κατά τη διάρκεια των οποίων δολοφονήθηκαν τρεις χριστιανοί, οι Tilmann Geske, Necati Aydin και Ugur Yuksel· υπενθυμίζοντας το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2007 για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας(7) όπου καταδίκασε έντονα τις δολοφονίες του Hrant Dink και του καθολικού ιερέα Andrea Santoro,

P.  ΙΣΤ. εκφράζοντας τη λύπη του για την απαγωγή του καθολικού ιερέα Giancarlo Bossi στις Φιλιππίνες,

ΙΖ.   υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη σοβαρότητα της κατάστασης των χριστιανικών κοινοτήτων στο Σουδάν, όπου οι αρχές του Χαρτούμ εξακολουθούν να καταπιέζουν τα μέλη τους,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα παρελθόντα έτη, εκατοντάδες ασσυρίων χριστιανικών οικογενειών που διαβιούν πλησίον της Dora στα νότια της Βαγδάτης εγκατέλειψαν την πόλη συνεπεία εκφοβισμών, απειλών και βίας,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυγή των χριστιανών από το Ιράκ αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας που υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι το 2006 επί συνόλου 38 000 ιρακινών που είχαν καταγραφεί από την Ύπατη Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στη Συρία, το 24% περίπου των οποίων ήσαν χριστιανοί και ότι ο εσωτερικός εκτοπισμός ατόμων εντός του Ιράκ αφορά άνω των 2 εκατ. ατόμων, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων ανήκει σε χριστιανικές μειονότητες που μετακινούνται κυρίως στις πεδιάδες της Νινευί,

Κ.   υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κίνας, όπου οι αρχές εξακολουθούν να καταστέλλουν κάθε θρησκευτική εκδήλωση, ιδίως έναντι της καθολικής εκκλησίας, πολλά μέλη και επίσκοποι της οποίας κρατούνται από πολλά χρόνια και ορισμένοι εκ των οποίων βρήκαν το θάνατο στη φυλακή,

ΚΑ.   υπογραμμίζοντας ότι στο Βιετνάμ επίσης καταγράφεται έντονη καταστολή των δραστηριοτήτων της καθολικής εκκλησίας καθώς και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως αποδεικνύεται από τη σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες των βιετναμέζων "montagnards",

ΚΒ.   υπογραμμίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων είναι τέτοια ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η μελλοντική τους ύπαρξη, γεγονός που θα οδηγήσει στην απώλεια σημαντικού τμήματος της θρησκευτικής κληρονομιάς των χωρών αυτών,

1.   καταδικάζει έντονα όλες τις πράξεις βίας κατά των χριστιανικών κοινοτήτων, όπου και αν αυτές λαμβάνουν χώρα και ζητεί επειγόντως από τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δραστών των εγκλημάτων·

2.   καταδικάζει έντονα κάθε είδος διακρίσεων και μισαλλοδοξίας λόγω θρησκείας και συνείδησης, καθώς και τις πράξεις βίας σε βάρος όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων· ζητεί επειγόντως από τις ενδιαφερόμενες χώρες να εξασφαλίσουν ότι τα συνταγματικά και νομοθετικά τους συστήματα θα παρέχουν επαρκείς και ουσιαστικές εγγυήσεις για την ελευθερία θρησκείας ή συνείδησης, καθώς και ουσιαστικά νομικά μέσα για τα θύματα στις περιπτώσεις όπου παραβιάζεται το δικαίωμα ελευθερίας, θρησκείας ή συνείδησης·

3.   επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που διασφαλίζεται από διάφορα διεθνή νομικά μέσα· υπενθυμίζει ταυτόχρονα την προσήλωσή του στη θεμελιώδη έννοια της αλληλοεξάρτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.   υποστηρίζει με πεποίθηση κάθε πρωτοβουλία για την προώθηση του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των θρησκειών· καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να προωθήσουν την ανοχή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά του μίσους και του βίαιου και εξτρεμιστικού ριζοσπαστισμού·

5.   καλεί επειγόντως τις κυβερνήσεις των ενδιαφερομένων χωρών να βελτιώσουν την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων· υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι αποτελεί καθήκον των δημοσίων αρχών η προστασία όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, περιλαμβανομένων των χριστιανικών, από διακρίσεις και καταπίεση·

6.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θίξουν το ζήτημα της κατάστασης των χριστιανικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τις χώρες όπου οι κοινότητες αυτές απειλούνται, προωθώντας στρατηγική δέσμευση εκ μέρους των ενδιαφερομένων χωρών βάσει των διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7.   καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συμβάλλουν περαιτέρω στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου χρησιμοποιώντας όλο το φάσμα μέσων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

8.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των θρησκευτικών κοινοτήτων, περιλαμβανομένων των χριστιανικών, στις χώρες εκείνες όπου οι κοινότητες αυτές απειλούνται, κατά την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων συνεργασίας και αναπτυξιακής βοηθείας στις χώρες αυτές·

9.   ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προορίσουν περισσότερους πόρους στις δραστηριότητες της UNHCR και την ανθρωπιστική βοήθεια που διαχειρίζεται ο οργανισμός αυτός·

10.   συνιστά να εξετάσουν οι αρμόδιες επιτροπές του την κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0489.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0488.
(3) EE C 45 Ε, 23.2.2006, σ. 107.
(4) ΕΕ C 157 Ε, 6.7.2006, σ. 390.
(5) ΕΕ C 293 Ε, 2.12.2006, σ. 322.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0179.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0472.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Αυγούστου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου