Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2659(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0449/2007

Rozpravy :

PV 15/11/2007 - 9.1
CRE 15/11/2007 - 9.1

Hlasovanie :

PV 15/11/2007 - 10.1

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0542

Prijaté texty
WORD 55k
Štvrtok, 15. november 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Kresťanské komunity
P6_TA(2007)0542B6-0449, 0450, 0455, 0459 a 0467/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o závažných udalostiach, ktoré ohrozujú existenciu kresťanských a iných náboženských komunít

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN z roku 1948,

–   so zreteľom na článok 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach z roku 1950,

–   so zreteľom na článok 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966,

–   so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva alebo viery z roku 1981,

–   so zreteľom na správy osobitnej spravodajkyne OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery, najmä na jej správy z 8. marca 2007, 20. júla 2007 a 20. augusta 2007,

–   so zreteľom na svoje výročné správy o situácii v oblasti ľudských práv vo svete a na svoje predchádzajúce uznesenia o náboženských menšinách vo svete,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 25. októbra 2007 o Pakistane(1) a Iraku(2) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2005 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2004 a politike EÚ v tejto oblasti(3) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2005 o Európskej únii a Iraku – Rámec pre angažovanosť(4) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2006 o Iraku: asýrske spoločenstvo, situácia vo väzniciach v Iraku(5) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2007 o reformách v arabskom svete: aká bude stratégia Európskej únie(6) ,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže EÚ vo svojich vzťahoch s ostatnými krajinami sveta potvrdzuje a podporuje svoje hodnoty a prispieva k mieru, vzájomnej úcte národov a ochrane ľudských práv,

B.   keďže sa už viackrát vyjadril v prospech práv náboženských komunít a ochrany ich identity na celom svete a v prospech uznania a ochrany náboženských menšín bez rozdielu,

C.   v tejto súvislosti mimoriadne znepokojený opakovanými prípadmi neznášanlivosti a utláčania kresťanských komunít najmä v krajinách Afriky, Ázie a Blízkeho východu,

D.   pripomínajúc svoj záväzok k zásadám slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania a slobody vykonávania náboženstva kdekoľvek na svete, a k zásade, že štát a jeho verejné inštitúcie by mali byť sekulárne, zdôrazňujúc, že povinnosťou týchto orgánov je všade na svete zaručenie týchto slobôd vrátane slobody zmeniť náboženstvo,

E.   zdôrazňujúc význam dialógu medzi náboženstvami pre podporu mieru a porozumenia medzi národmi,

F.   pripomínajúc, že povinnosťou politických a náboženských lídrov je na všetkých úrovniach boj proti extrémizmu a podpora vzájomnej úcty,

G.   keďže podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a najmä článku 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach má každý právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, bohoslužbou, vyučovaním, dodržiavaním náboženských noriem, vykonávaním úkonov a zachovávaním obradov,

H.   keďže osobitná spravodajkyňa OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery zdôrazňuje znepokojujúce situácie, v ktorých bola porušená sloboda prijatia, zmeny alebo vzdania sa náboženského vyznania alebo viery, a informuje o početných prípadoch medzináboženskej diskriminácie a násilia, zabitia a svojvoľného väznenia z dôvodu náboženského vyznania alebo viery,

I.   keďže iné skupiny ľudí, ako napríklad utečenci, osoby presídlené v rámci vlastnej krajiny, žiadatelia o azyl, migranti, osoby, ktorým bola odoprená sloboda, národnostné, náboženské a jazykové menšiny a deti veriacich, čelia rastúcemu počtu prípadov porušenia práva na slobodu náboženského vyznania alebo viery; pripomínajúc v tejto súvislosti zásadu nevyhosťovania podľa článku 33 Ženevského dohovoru týkajúceho sa práv utečencov,

J.   znepokojený nedávnymi násilnými udalosťami v Iraku vrátane únosu dvoch katolíckych kňazov, Piusa Afasa a Mazena Ishou, 14. októbra 2007 v Mosule, vraždy dvoch asýrskych kresťanov, členov organizácie Národný zväz Bet-Nahrin, Zuhaira Youssefa Astavu Kermlesa a Luaya Solomona Numana, 28. júna 2007 v Mosule, vraždy kňaza Chaldejskej cirkvi Ragheeda Ganniho a troch jemu asistujúcich diakonov, 3. júna 2007 v Mosule,

K.   vyjadrujúc poľutovanie nad situáciou asýrskych obcí v hraničných oblastiach Turecka, ako napríklad obce Kani Masi,

L.   znepokojený nedávnymi násilnými udalosťami v Pakistane vrátane útoku na kresťanský kostol dňa 10. októbra 2007 v Godwinhe na okraji Lahore; bombového útoku z 15. septembra 2007, ktorý spôsobil značné škody na Modelovej škole svätého Jána Bosca, ktorú vedú misionári z Mill Hill v okrese Bannu; a vraždy protestantského biskupa Arifa Khana a jeho manželky 29. augusta 2007 v Islamabade,

M.   odsudzujúc vraždu Ramiho Khadera Ayyada, vlastníka kresťanského kníhkupectva, v Gaze 7. októbra 2007,

N.   zarmútený vraždou dvoch mladých Koptov, Wasfiho Sadeka Ishaqa a Karama Klieba Endarwisa, 3. októbra 2007 v Awlad Toq Garbe v Egypte,

O.   zdesený útokom na kresťanské vydavateľstvo Zirve z 18. apríla 2007 v Malatyii (Turecko), pri ktorom boli zavraždení traja kresťania, Tilmann Geske, Necati Aydin a Ugur Yuksel; pripomína svoje uznesenie z 24. októbra 2007 o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom(7) a svoje dôrazné odsúdenie vrážd Hranta Dinka a katolíckeho kňaza Andreu Santora,

P.   odsudzujúc únos katolíckeho kňaza Giancarla Bossiho na Filipínach,

Q.   zdôrazňujúc najmä vážnosť situácie kresťanských komunít v Sudáne, kde orgány Chartúmu aj naďalej utláčajú ich členov,

R.   keďže v nedávnych rokoch opustili stovky rodín asýrskych kresťanov žijúcich vo štvrti Dora na juhu Bagdadu mesto v dôsledku zastrašovania, hrozieb a násilia,

S.   keďže exodus kresťanov z Iraku spôsobuje vážne obavy, čo zdôrazňuje aj fakt, že v roku 2006 tvorilo z celkového počtu 38 000 irackých utečencov registrovaných Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Sýrii okolo 24% kresťanov, a keďže v Iraku sú vyše dva milióny osôb vysídlené v rámci vlastnej krajiny, z ktorých veľkú väčšinu tvoria príslušníci kresťanských menšín, ktorí sa sťahujú najmä do oblasti roviny Ninive,

T.   so zreteľom na vážnosť situácie náboženskej slobody v Čínskej ľudovej republike, kde orgány aj naďalej potláčajú všetky prejavy náboženstva a najmä katolíckej cirkvi, pričom mnohí jej členovia a biskupi sú úž niekoľko rokov vo väzení a viacerí z nich vo väzení aj zomreli,

U.   keďže aj vo Vietname sú aktivity katolíckej cirkvi a iných náboženských komunít výrazne potláčané, o čom svedčí aj vážna situácia komunít vietnamských Montagnardov,

V.   keďže v niektorých prípadoch sú kresťanské komunity v takej situácii, ktorá ohrozuje ich budúcu existenciu, a ich zánik by znamenal stratu významnej časti náboženského dedičstva týchto krajín,

1.   dôrazne odsudzuje všetky akty násilia voči kresťanským komunitám kdekoľvek, a vyzýva vlády na spravodlivé odsúdenie páchateľov týchto zločinov;

2.   dôrazne odsudzuje všetky akty diskriminácie a neznášanlivosti na základe náboženského vyznania a viery a násilné činy voči všetkým náboženským komunitám; vyzýva dotknuté krajiny, aby zaručili, že ich ústavné a legislatívne systémy budú poskytovať primerané a účinné záruky slobody náboženského vyznania a viery, ako aj účinnú zákonnú nápravu pre obete v prípade porušenia ich práva na slobodu náboženského vyznania alebo viery;

3.   zdôrazňuje, že právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania je základným ľudským právom zaručeným viacerými medzinárodnými právnymi nástrojmi; zároveň pripomína, že sa stotožňuje zo základnou koncepciou vzájomnej previazanosti ľudských práv;

4.   dôrazne podporuje iniciatívu na podporu dialógu a vzájomného rešpektu medzi náboženstvami; vyzýva všetky náboženské autority, aby podporovali toleranciu a ujali sa iniciatívy v boji proti nenávisti a radikalizácii extrémistov;

5.   vyzýva vlády dotknutých krajín na zlepšenie bezpečnostnej situácie kresťanských komunít; zdôrazňuje preto, že verejné orgány sú povinné chrániť všetky náboženské komunity vrátane kresťanských komunít pred diskrimináciou a utláčaním;

6.   vyzýva Komisiu a Radu, aby predložili otázku situácie kresťanských komunít v rámci politického dialógu s krajinami, v ktorých sú ohrozované, a podporovali strategický záväzok dotknutých krajín na základe medzinárodných zmlúv o ľudských právach;

7.   vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby ďalej prispievali k posilneniu problematiky ľudských práv a právneho štátu využívajúc všetky nástroje zahraničnej politiky EÚ;

8.   vyzýva Komisiu a Radu, aby venovali osobitnú pozornosť situácii náboženských komunít vrátane kresťanských komunít v krajinách, v ktorých sú ohrozované, pri navrhovaní a vykonávaní programov rozvojovej spolupráce a pomoci týmto krajinám;

9.   vyzýva EÚ a členské štáty na vyčlenenie väčšieho objemu finančných prostriedkov na činnosť UNHCR a na humanitárnu pomoc poskytovanú touto organizáciou;

10.   odporúča, aby sa situáciou kresťanských komunít najmä na Blízkom východe zaoberali jeho príslušné výbory;

11.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2007)0489.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2007)0488.
(3) Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2006, s. 107.
(4) Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 390.
(5) Ú. v. EÚ C 293 E, 2.12.2006, s. 322.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2007)0179.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2007)0472.

Posledná úprava: 28. august 2008Právne oznámenie