Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2007/2144(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0481/2007

Testi mressqa :

A6-0481/2007

Dibattiti :

PV 14/01/2008 - 15
CRE 14/01/2008 - 15

Votazzjonijiet :

PV 15/01/2008 - 10.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0008

Testi adottati
PDF 112kWORD 74k
It-Tlieta, 15 ta' Jannar 2008 - Strasburgu Verżjoni finali
It-Trattament Fiskali tat-Telf f'Sitwazzjonijiet Transkonfinali
P6_TA(2008)0008A6-0481/2007

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Jannar 2008 dwar it-Trattament Fiskali tat-Telf f'Sitwazzjonijiet Transkonfinali (2007/2144(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-Trattament Fiskali tat-Telf f'Sitwazzjonijiet Transkonfinali (COM(2006)0824),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 'Il-Kontribut ta' Politika ta' Tassazzjoni u Dwana għall-Istrateġija ta' Liżbona' (COM(2005)0532),

–   wara li kkunsidra l-każistika ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (Qorti tal-Ġustizzja), notevolment il-każi C-250/95, Futura Participations SA u Singer v. Administration des contributions (1) , C-141/99, AMID v. Belgische Staat (2) , Każijiet konġunti C-397/98 u C-410/98 (Metallgesellschaft) Ltd. and Others v. Commissioners of Inland Revenue and HM Attorney General (3) , C-446/03, Marks & Spencer plc v. David Halsey (HM Inspector of Taxes (4) ) , u C-231/05, Oy AA (5) ,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 94/45/KE tat-22 ta' Settembru 1994 rigward it-twaqqif ta' Kunsill Ewropew għax-Xogħolijiet jew il-proċedura f'impriżi ta' skala Komunitarja u fi gruppi ta' skala Komunitarja ta' impriżi għall-iskop ta' informazzjoni u konsultazzjoni ta' l-impjegati(6) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2005 dwar it-tassazzjoni ta' intrapriżi fl-Unjoni Ewropea: bażi fiskali korporattiva komuni u konsolidata(7) ,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Implimentazzjoni tal-Programm tal-Komunità għat-titjib fit-tkabbir u l-impjiegi u għall-kompetittività msaħħa tan-negozju fl-UE: Iżjed Progress matul l-2006 u l-passi li jmiss lejn proposta l-Bażi Taxxabbli Korporattiva Komuni u Konsolidata (CCCTB) (COM(2007)0223),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar ir-Reviżjoni tas-Suq Waħdani: L-iffaċċjar ta' ostakoli u ineffiċjenzi permezz ta' implimentazzjoni u infurzar aħjar(8) ,

–   wara li kkunsidra r-Regola 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0481/2007),

A.   billi s-sistemi fiskali nazzjonali ta' l-Istati Membri jridu jqisu dejjem iżjed il-globalizzazzjoni ta' l-ekonomija u jiffaċċjaw ir-regoli u l-funzjonament tas-suq intern, bil-ħsieb li jinkisbu l-objettivi ta' l-Istrateġija ta' Liżbona f'termini ta' tkabbir u ta' kompetittività,

B.   billi l-globalizzazzjoni ta' l-ekonomija żiedet il-kompetizzjoni fiskali b'tali mod li f'dawn l-aħħar 30 sena tat lok għal żieda drastika fir-rati fiskali medji korporattivi f'pajjiżi industrijalizzati,

C.   billi wara l-aħħar tkabbir iż-żieda fir-rati fiskali ġiet intensifikata mill-aħħar tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea, u billi fl-Istati Membri hemm xejra ċara li jiddaħħlu skemi fiskali speċifiċi biex jiġu attirati, b'mod partikulari, kumpaniji mobbli;

D.   billi l-fatt li hemm 27 sistema fiskali differenti fl-Unjoni Ewropea jirrappreżenta impediment għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern, jikkawża spejjeż addizzjonali kunsiderevoli għan-negozju u l-kummerċ transkonfinali f'termini ta' amministrazzjoni u konformità, itellef ir-ristrutturar korporattiv, u jwassal għal każi ta' tassazzjoni doppja,

E.   billi t-tnaqqis fl-ispejjeż tal-konformità fir-rigward tad-diversi liġijiet nazzjonali dwar it-taxxa korporattiva, it-trasparenza tar-regoli, it-tneħħija ta' ostakoli fiskali li jxekklu attivitajiet transkonfinali u l-ħolqien ta' kundizzjonijiet ugwali għal intrapriżi ta' l-UE li joperaw fis-suq intern jistgħu jwasslu għal gwadanji ekonomiċi ma' l-UE kollha permezz ta' ambjent korporattiv dinamiku,

F.   billi koordinazzjoni fiskali xierqa fuq il-livell ta' l-UE li ma tipprovax tarmonizza r-rati tat-taxxa tista' tikkontribwixxi biex jiġu evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u jistgħu jiġġeneraw benefiċċji li jistgħu jiġu maqsuma iżjed fil-wisa' bejn l-intrapriżi, l-impjegati, il-konsumaturi , l-Istati Membri u ċ-ċittadini tagħhom,

G.   billi l-kisba ta' l-objettivi ta' l-Istrateġija ta' Liżbona teħtieġ iżjed koordinazzjoni tal-politika fiskali ta' l-Istati Membri,

H.   billi l-Istati Membri, bħala tradizzjoni, ippruvaw jikkoordinaw ir-reġimi fiskali tagħhom permezz ta' netwerk estensiv ta' trattati fiskali bilaterali li ma jkoprux b'mod sħiħ kwistjonijiet bħall-eżenzjoni għat-telf transkonfinali, billi, fi ħdan l-Unjoni Ewropea, l-approċċ bilaterali huwa inqas effiċjenti u jwassal għal inqas konsistenza minn approċċ multilaterali u kkoordinat; billi approċċ komuni ta' l-UE li jkun ibbażat fuq bażi fiskali korporattiva u konsolidata - bħall-proposta tas-CCCTB - huwa l-iżjed soluzzjoni adegwata għat-tpattija tat-telf u l-profitti fi ħdan is-suq intern u għandu jwassal għal iżjed trasparenza, investiment u kompetittività,

I.   billi l-Istati Membri jimplimentaw regoli differenti dwar l-għoti ta' eżenzjoni mit-taxxa għal telf imġarrab minn fergħat, sussidjarji u entitajiet ta' gruppi korporattivi, u b'hekk ifixklu d-deċiżjonijiet kummerċjali u l-politiki ta' investiment fis-suq intern b'konsegwenzi fuq l-istrateġiji industrijali adegwati u għat-tul u fuq id-dħul fiskali tagħhom,

J.   billi prattikament is-sistemi fiskali kollha ta' l-Unjoni Ewropea jintaxxaw il-profitti u t-telf b'mod asimettriku, fis-sens li l-profitti huma ntaxxati għas-sena li jkunu saru iżda l-valur fiskali tat-telf ma jitħallasx lura b'mod awtomatiku lill-kumpanija meta jiġġarrab; billi l-każistika riċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja ma tanalizzax kif xieraq dak il-fattur tal-ħin u l-importanza tiegħu fir-rigward ta' l-investimenti transkonfinali li dejjem qed jiżdiedu fl-Unjoni Ewropea,

K.   billi l-implimentazzjoni ta' reġim transkonfinali ta' eżenzjoni mit-taxxa fuq telf ikun ifisser ir-rinunzja ta' dħul fiskali korporattiv f'ċerti Stati Membri mingħajr ċerti assigurazzjonijiet legali,

L.   billi t-telf li jsir mill-fergħat domestiċi awtomatikament se jitqies fir-riżultat nett tal-kumpanija primarja, iżda s-sitwazzjoni hija inqas ċara għal telf li jkun sar minn fergħat barranin, kif ukoll minn membri domestiċi u barranin ta' xi grupp.

M.   billi n-nuqqas ta' eżenzjoni għat-telf transkonfinali jirrappreżenta ostakolu għad-dħul f'ċerti swieq, u jiffavorixxi l-istabbiliment fi Stati Membri kbar fejn id-daqs tas-suq domestiku jkun kbir biżżejjed biex jassorbi t-telf possibbli li jista' jsir,

N.   billi s-sitwazzjoni deskritta tpoġġi lill-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) fi żvantaġġ, minħabba li huma inqas kapaċi jagħmlu investimenti transkonfinali f'ambjent ta' inċertezza dwar l-eżenzjoni għat-telf u għax spiss iġarrbu telf fil-fażi inizjali,

1.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu rigward l-effett negattiv tad-diversità tal-metodi applikati fl-Istati Membri għat-trattament tat-telf transkonfinali, fuq it-tħaddim tas-suq intern;

2.  Jinnota li kull miżura li timpedixxi l-libertà ta' l-istabbiliment tmur kontra l-Artikolu 43 tat-Trattat KE, u li t-tneħħija ta' ostakoli bħal dawn għandha għalhekk tkun l-objettiv ta' azzjoni mmirata; ifakkar li fil-każ tal-kumpaniji, ir-reġimi fiskali differenti joħolqu ostakoli għad-dħul fi swieq nazzjonali differenti u għat-tħaddim xieraq tas-suq intern, jgħawġu l-kompetizzjoni, u jfixklu ż-żamma ta' kundizzjonijiet ugwali għall-intrapriżi fuq il-livell ta' l-UE u li għalhekk dawn jixirqilhom li tingħatalhom attenzjoni bħal din;

3.  Iqis li l-interventi maħsuba għal-livell ta' l-UE fil-qasam ta' l-interċettazzjoni fiskali tat-telf transkonfinali jistgħu jġibu magħhom benefiċċji akbar fit-tħaddim tas-suq intern;

4.  Juri l-appoġġ tiegħu għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-Trattament Fiskali tat-Telf f'Sitwazzjonijiet Transkonfinali bħala pass importanti fl-iffaċċjar tas-sitwazzjoni u jitlob għal koordinazzjoni adegwata bejn l-Istati Membri fir-rigward ta' l-iskedi u s-soluzzjonijiet;

5.  Jenfasizza li kwalunkwe miżura mmirata li tintroduċi eżenzjoni għat-telf transkonfinali għandha tkun definita abbażi ta' approċċ multilaterali u komuni u ta' azzjoni koordinata mill-Istati Membri sabiex jiġi garantit l-iżvilupp koerenti tas-suq intern; ifakkar li miżuri mmirati bħal dawn jirrappreżentaw soluzzjoni intermedja sakemm issir l-adozzjoni tas-CCCTB; iqis li s-CCCTB tirrappreżenta soluzzjoni komprensiva u għat-tul għall-ostakoli fiskali konnessi mat-tpattija tat-telf u l-profitti f'sitwazzjonijiet transkonfinali, kif ukoll għall-prezzijiet tat-trasferiment u l-għaqdiet bejn kumpaniji (merger) u l-akkwisti transkonfinali u għall-operazzjonijiet ta' ristrutturazzjoni, u li għandha tikkompleta l-kisbiet ta' suq intern b'kompetizzjoni ġusta;

6.  Jirrimarka li xi Stati Membri japplikaw metodi varji għat-tneħħija tat-tassazzjoni doppja, jew billi jikkreditaw it-taxxa mħallsa barra l-pajjiż (il-metodu ta' kreditu) jew billi jeżentaw id-dħul barrani mill-bażi fiskali (il-metodu ta' eżenzjoni); jinnota li huma ftit biss dawk l-Istati Membri li japplikaw il-metodu ta' eżenzjoni u li ma jipprovdux eżenzjoni fuq telf imġarrab minn fergħat barranin;

7.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li fil-każi meta t-telf imġarrab minn stabbilimenti permanenti ma jkunx ikkumpensat bil-profitti tas-sede prinċipali, ikun hemm differenza fit-trattament meta mqabbel mas-sitwazzjoni purament domestika li tikkostitwixxi impediment għal-libertà ta' l-istabbiliment;

8.  Iqis li huwa ta' prijorità li jkun hemm azzjoni favur il-gruppi ta' intrapriżi li jwettqu negozju f'aktar minn Stat Membru wieħed, u li huma propju dawk il-gruppi li jbatu minn nuqqas ta' ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tat-telf transkonfinali meta mqabbla ma' gruppi ta' intrapriżi li jwettqu negozju fi Stat Membru wieħed;

9.  Iqis, b'mod partikulari, li d-distorzjonijiet li jinbtu minn nuqqas ta' ugwaljanza fil-metodi nazzjonali huma ta' żvantaġġ għall-SMEs, b'mod partikulari fir-rigward ta' parteċipanti potenzjali u għaldaqstant jitlob lill-Kummissjoni sabiex tadotta miżuri speċifiċi f'dan il-qasam;

10.  Ifakkar li hemm arranġamenti ġenerali għal eżenzjoni transkonfinali għat-telf bejn il-kumpaniji sussidjarji u l-kumpaniji primarji (gruppi) u li għalhekk, fi ħdan grupp ta' kumpaniji, it-telf ma jitqiesx b'mod awtomatiku bl-istess mod li jitqies fi ħdan kumpanija;

11.  Jirrimarka li l-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri jipprevedu għal eżenzjoni għat-telf domestiku għall-gruppi, u b'hekk jittrattawhom b'mod effettiv bħala entità waħda, iżda jirrimarka wkoll li ftit huma dawk li jagħmlu dan fir-rigward ta' sitwazzjonijiet transkonfinali; ifakkar li n-nuqqas ta' eżenzjoni transkonfinali għall-gruppi tista' tfixkel deċiżjonijiet ta' investiment rigward tal-post u l-forma legali ta' l-investimenti (fergħa jew sussidjarja);

12.  Jirrikonoxxi li l-estensjoni tar-reġimi domestiċi għal sitwazzjonijiet transkonfinali hija diffiċli għax is-sistemi fiskali huma differenti;

13.  Iħeġġeġ biex l-eżenzjoni għat-telf transkonfinali rilevanti tiġi rikonoxxuta, għalkemm għandna nżommu f'moħħna li jeħtieġ issir iżjed elaborazzjoni fil-fond fir-rigward ta' l-iskema ta' eżenzjoni għat-telf transkonfinali; jissuġġerixxi li għandu jiġi deċiż jekk l-eżenzjoni għat-telf transkonfinali għandhiex tkun limitata għas-sussidjarji fir-rigward tal-kumpanija primarja jew bil-kontra u li għalhekk għandha ssir evalwazzjoni bir-reqqa ta' l-effetti baġitarji ta' l-iskema li permezz tagħha l-profitti tas-sussidjarji jkunu jistgħu jpattu għat-telf tal-kumpanija primarja;

14.  Iqis li s-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-każ Marks & Spencer trid tiġi interpretata li tiddifferixxi lill-Istati Membri d-dritt li jżommu s-sistemi fiskali tagħhom, b'mod speċjali fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' evażjoni tat-taxxa;

15.  Jinnota li d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ Oy AA turi li s-sistemi fiskali nazzjonali differenti ma jittrattawx it-telf bl-istess mod, u li għalhekk m'huwiex ċar jekk it-telf ikunx jista' jiġi kkonsolidat fis-sitwazzjonijiet transkonfinali kollha fi ħdan grupp, anke jekk dan ikun finali, u b'hekk dan jirriżulta f'sitwazzjoni spoporzjonata kif intwera fil-każ Marks & Spencer ;

16.  Jemmen li l-gruppi korporattivi għandhom ikunu trattati kemm jista' jkun bl-istess mod kemm jekk huma preżenti f'diversi Stati Membri jew f'Stat Membru wieħed biss; jenfasizza li f'sitwazzjonijiet li jinvolvu telf transkonfinali minn kumpaniji sussidjarji barranin, għandha tiġi evitata t-tassazzjoni doppja tal-kumpanija primarja, il-kompetenza fiskali għandha tkun imqassma bejn l-Istati Membri b'mod ġust, it-telf m'għandux ikun ikkumpensat darbtejn u għandha ssir prevenzjoni għall-evażjoni tat-taxxa;

17.  Huwa tal-fehma li jkun utli jekk jitnieda dibattitu fuq id-definizzjoni u l-karatteristiċi tal-gruppi korporattivi fl-UE, li jqis l-eżistenza ta' istituzzjonijiet komuni Ewropej bħall-'kumpanija Ewropea' u s-'Soċjetà koperattiva Ewropea', mingħajr il-ħsieb, madankollu, li jiġi limitat l-ambitu tal-miżuri għat-telf transkonfinali b'mod esklussiv għal dawn l-istituzzjonijiet;

18.  Itenni l-importanza li jiġi ddefinit il-kunċett ta' 'grupp korporattiv' sabiex jiġi evitat li l-kumpaniji jqassmu b'mod opportunistiku l-profitti u t-telf tagħhom fost l-Istati Membri; iqis li, sabiex jiġi ddefinit grupp korporattiv, jaf ikun utli li jiġu identifikati karatteristiċi kritiċi speċifiċi fi ħdan l-intrapriża, bħal m'hu previst fid-Direttiva tal-Kunsill 94/45/KE rigward it-twaqqif ta' Kunsill Ewropew għax-Xogħolijiet jew il-proċedura f'impriżi ta' skala Komunitarja u fi gruppi ta' skala Komunitarja ta' impriżi għall-iskop ta' informazzjoni u konsultazzjoni ta' l-impjegati,

19.  Jilqa' t-tliet alternattivi proposti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-Trattament Fiskali tat-Telf f'Sitwazzjonijiet Transkonfinali; juri l-appoġġ tiegħu għal miżuri mmirati li għandhom jippermettu tnaqqis effettiv u immedjat ta' telf minn kumpaniji sussidjarji barranin (annwali, mhux biss f'każ ta' telf definittiv bħall-każ Marks and Spencer ) li għandu jkun irkuprat ladarba l-kumpanija sussidjarja inkwistjoni tibda tagħmel il-qligħ permezz ta' taxxa addizzjonali korrispondenti fuq il-kumpanija primarja;

20.  Jirrakkomanda, sabiex dawk il-proposti jkunu jistgħu jiġu implimentati b'tali mod li jevitaw l-evażjoni tat-taxxa, li jiġi kkunsidrat jekk ikunx xieraq li titwaqqaf sistema awtomatika ta' skambju ta' l-informazzjoni, bħas-sistema VIES għat-taxxa tal-VAT, sabiex l-Istati Membrji jkunu jistgħu jivverifikaw jekk ikunx hemm bażijiet fiskali negattivi ddikjarati minn kumpaniji sussidjarji fi Stati Membri oħrajn;

21.  Madankollu, iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tistħarreġ possibilitajiet oħrajn biex il-kumpaniji jkollhom bażi fiskali korporattiva u konsolidata għall-attivitijiet li jagħmlu fl-UE kollha;

22.  Jirrimarka li huwa importanti ħafna li ssir analiżi ulterjuri bir-reqqa fir-rigward ta' l-evalwazzjoni tal-punt sa fejn l-iskema ta' eżenzjoni għat-telf transkonfinali li qed tiġi proposta tista' tippromwovi l-attività transkonfinali ta' l-SMEs;

23.  Jirrimarka li kwalunkwe miżura mmirata rigward it-trattament fiskali ta' telf f'sitwazzjoni transkonfinali li tiddaħħal minn Stat Membru individwali waħidha mhix se ssolvi l-problemi tad-distorzjoni tal-kompetizzjoni u ta' l-ispejjeż għoljin ta' konformità li l-intrapriżi ta' l-UE jiffaċċjaw biex joperaw fis-suq intern, li jirriżultaw miż-żamma ta' 27 sistemi fiskali differenti;

24.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri jipproċedu b'mod ikkoordinat meta jintroduċu miżuri mmirati għall-eżenzjoni għat-telf transkonfinali fi ħdan kumpanija waħda jew grupp wieħed; ifakkar fil-ħtieġa ta' koordinazzjoni iżjed b'saħħitha fir-rigward ta' kwistjonijiet fiskali bejn Stati Membri u jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu rwol proattiv;

25.  Jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni biex twaqqaf CCCTB uniformi; jinnota li CCCTB se twassal għal iżjed trasparenza u effiċjenza billi tippermetti li l-kumpaniji joperaw bl-istess regoli, kemm f'pajjiżhom u kemm barra minnu, billi toħloq kundizzjonijiet ugwali u ssaħħaħ il-kompetittività ta' l-intrapriżi ta' l-UE, billi żżid in-negozju u l-investiment transkonfinali u b'hekk toħloq il-kundizzjonijiet adatti biex jitgawdew il-benefiċċji kollha tas-suq intern fir-rigward ta' l-investiment u t-tkabbir, u billi tnaqqas ukoll b'mod sinifikanti l-piżijiet amministrattivi u l-ispejjeż ta' konformità u l-possibilità ta' l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi;

26.  Ifakkar li s-CCCTB tinvolvi regoli komuni fir-rigward tal-bażi fiskali u li din ma taffettwa bl-ebda mod il-libertà ta' l-Istati Membri li jibqgħu jistipulaw ir-rati fiskali tagħhom;

27.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tniedi s-CCCTB fil-qafas tal-koperazzjoni aktar mill-qrib ukoll; madankollu jirrimarka li din hija t-tieni l-aħjar soluzzjoni, għax jekk fl-UE kollha ma jkunx hemm sistema komprensiva, il-benefiċċji tat-trasparenza u t-tnaqqis fl-ispejjeż amministrattivi jistgħu jkunu limitati;

28.  Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) [1997] ECR I-2471.
(2) [2000] ECR I-11619.
(3) [2001] ECR I-1727.
(4) [2005] ECR I-10837.
(5) Sentenza tat-18 ta' Lulju 2007.
(6) ĠU L 254, 30.9.1994, p. 64.
(7) ĠU C 286E, 23.11.2006, p.229.
(8) Testi Adottati , P6_TA(2007)0367.

Aġġornata l-aħħar: 15 ta' Settembru 2008Avviż legali