Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/0167(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0339/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0339/2007

Viták :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4
OJ 17/06/2008 - 40

Szavazatok :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0293

Elfogadott szövegek
WORD 44k
2008. június 18., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Közös normák és eljárások az illegálisan tartózkodó harmadik országokbeli állampolgárok visszatérésére vonatkozóan ***I
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2008. június 18-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0391 – C6–0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0391),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére valamint 63. cikkének (3) bekezdés b) pontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0266/2005),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, a Külügyi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6–0339/2007),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. június 18-án került elfogadásra a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2005)0167

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, 2008/ .../EK irányelv)


MELLÉKLET

A tanácsi jegyzőkönyvvel kapcsolatban a jogi aktus elfogadásának időpontjában tett nyilatkozatok

(1)   A Tanács kijelenti, hogy ennek az irányelvnek a végrehajtása önmagában nem indokolhatja az irányelv alkalmazási körébe tartozó személyek számára kevésbé kedvező rendelkezések elfogadását.

(2)   A Bizottság megállapítja, hogy a SIS II-nek – az 1987/2006/EK rendelet 24. cikke (5) bekezdésének felülvizsgálati záradéka által előirányzott – felülvizsgálata lehetőséget fog adni arra, hogy kötelezettséget javasoljanak az ezen irányelv alapján elrendelt beutazási tilalmaknak a SIS-ben való regisztrálására vonatkozóan.

(3)   A Bizottság – a szolidaritás szellemében – elkötelezetten támogatja a tagállamokat a 13. cikk (4) bekezdésének (ingyenes jogi segítségnyújtás) a tagállamokban való végrehajtása során felmerülő pénzügyi terhek enyhítésére irányuló lehetőségek feltárásában.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az Európai Visszatérési Alap (575/2007/EK határozat) keretében lehetséges a 13. cikk (4) bekezdésének (ingyenes jogi segítségnyújtás) a tagállamokban való alkalmazását előmozdító nemzeti intézkedések társfinanszírozása:

"A visszatérésre vonatkozó közös szabályok eredményes és egységes alkalmazásának elősegítésével" (3. cikk c) pont) kapcsolatos konkrét célkitűzésre irányuló intézkedések magukban foglalhatják "az illetékes hatóságok arra irányuló kapacitásának fokozását, hogy jó minőségű visszatérési határozatokat hozzanak" (4. cikk (3) bekezdés a) pont). A megfelelő jogi biztosítékok – köztük a vád és a védelem egyenlő erőviszonyának elve – megléte növeli a jó minőségű határozatok meghozatalának esélyét.

-  A Visszatérési Alapra vonatkozó stratégiai iránymutatások (2007/837/EK határozat) 4. prioritásával összhangban a közösségi hozzájárulás elérheti a 75%-ot az olyan intézkedések esetén, melyek a visszatérésre vonatkozó közös szabályok "tisztességes és hatékony alkalmazásának" biztosítására irányulnak a tagállamokban. Ez azt jelenti, hogy a 13. cikk (4) bekezdésének (ingyenes jogi segítségnyújtás) rendelkezésével kapcsolatos intézkedések esetén az Európai Visszatérési Alap keretében nyújtott társfinanszírozás legfeljebb 75%-os lehet.

A Bizottság bátorítja a tagállamokat, hogy nemzeti programjaik prioritásainak megválasztásakor és a stratégiai iránymutatások 4. prioritása alá tartozó intézkedéseik kidolgozásakor vegyék figyelembe ezt a tényt.

(4)  A Bizottság kijelenti, hogy a 19. cikk (2) bekezdése szerinti értékelésében figyelembe fogja venni a tagállami igazságszolgáltatási rendszerekre gyakorolt további hatást.

Utolsó frissítés: 2008. december 23.Jogi nyilatkozat