Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2618(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0350/2008

Rozpravy :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Hlasování :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 12.3

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0368

Přijaté texty
WORD 43k
Čtvrtek 10. července 2008 - Štrasburk Konečné znění
Trest smrti
P6_TA(2008)0368B6-0350, 0357, 0358, 0363, 0369 a 0370/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2008 o trestu smrti, zejména o případu Troye Davise

Evropský parlament ,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o zrušení trestu smrti a potřebě okamžitého moratoria na vykonávání poprav v těch zemích, kde je trest smrti dosud ukládán,

-   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 62/149 ze dne 18. prosince 2007 o moratoriu na používání trestu smrti ve světě,

-   s ohledem na aktualizované a revidované znění obecných zásad politiky EU týkající se trestu smrti, přijaté Radou dne 16. června 2008,

A.   s ohledem na případ Troye Davise, který byl státním soudem státu Georgia v roce 1991 odsouzen k trestu smrti za vraždu policisty a jehož poprava byla naplánována na konec července 2008,

B.   vzhledem k tomu, že podle právních zástupců pana Davise existují četné důkazy o jeho nevině, nikdy proti němu nebyly předloženy hmotné důkazy a sedm svědků obžaloby svá svědectví stáhlo,

C.   vzhledem k tomu, že dne 4. srpna 2007 Nejvyšší soud státu Georgia souhlasil s přezkoumáním nových poznatků, které zpochybňují vinu pana Davise,

D.   s ohledem na skutečnost, že Nejvyšší soud státu Georgia dne 17. března 2008 zamítl žádost pana Davise o nové soudní řízení, přestože předseda Nejvyššího soudu s tímto rozhodnutím nesouhlasil,

E.   vzhledem k tomu, že z cel smrti v USA bylo od roku 1975 propuštěno 120 osob, neboť byly shledány nevinnými,

F.   vzhledem k tomu, že v případě uložení trestu smrti existuje ve Spojených státech amerických možnost udělit milost jako pojistka proti nenapravitelné chybě, kterou soudy nebyly schopny nebo ochotny napravit,

G.   vzhledem k tomu, že New Jersey jako první stát USA zrušil trest smrti zákonem poté, kdy byl v roce 1972 tento trest v USA opět zaveden, a připomněl nevyhnutelné riziko, že budou popraveny osoby, které byly nespravedlivě odsouzeny,

1.   vyzývá ty státy, v nichž se trest smrti uděluje, aby učinily nezbytné kroky k jeho zrušení;

2.   žádá, aby byl trest smrti pana Davise zmírněn a aby mu příslušné soudy s ohledem na četné důkazy, které by mohly vést ke zmírnění trestu pana Davise, zajistily opětovné soudní řízení;

3.   naléhavě vyzývá Komisi pro udělování milosti a podmínečná propuštění státu Georgia, aby změnila trest smrti pana Davise;

4.   vyzývá předsednictví Rady a Delegaci Evropské komise v USA, aby zahájily jednání s příslušnými orgány Spojených států amerických o této urgentní záležitosti;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládě Spojených států amerických a Komisi pro udělování milosti a podmínečná propuštění státu Georgia a ministru spravedlnosti státu Georgia.

Poslední aktualizace: 31. března 2009Právní upozornění