Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2618(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0350/2008

Arutelud :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Hääletused :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 12.3

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0368

Vastuvõetud tekstid
WORD 39k
Neljapäev, 10. juuli 2008 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Surmanuhtlus
P6_TA(2008)0368B6-0350, 0357, 0358, 0363, 0369 ja 0370/2008

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2008. aasta resolutsioon surmanuhtluse ja kitsamalt Troy Davise kohtuasja kohta

Euroopa Parlament ,

−   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone surmanuhtluse tühistamise kohta ja vajaduse kohta kehtestada nendes riikides, kus surmanuhtlust ikka veel kohaldatakse, hukkamiste suhtes viivitamatult moratoorium;

−   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 18. detsembri 2007. aasta resolutsiooni 62/149 moratooriumi kohta surmanuhtluse kasutamisele maailmas;

−   võttes arvesse surmanuhtluse küsimust käsitlevate ELi suuniste uuendatud ja kohandatud versiooni, mille nõukogu võttis vastu 16. juunil 2008. aastal,

A.   arvestades Troy Davise kohtuasja, milles Georgia osariigi ülemkohus mõistis kohtualuse 1991. aastal surma politseiniku tapmise eest, kusjuures hukkamine on ette nähtud 2008. aasta juuli lõpus;

B.   arvestades, et hr Davise advokaadi hinnangul on piisavalt tõendeid kohtualuse süütuse kohta, materiaalseid asitõendeid tema vastu pole ning seitse prokuröri tunnistajat on oma tunnistused tagasi võtnud;

C.   arvestades, et 4. augustil 2007. aastal nõustus Georgia osariigi ülemkohus võtma arvesse uusi asjaolusid, mis seavad kahtluse alla hr Davise süü;

D.   arvestades, et Georgia osariigi ülemkohus keeldus 17. märtsi 2008. aastal korraldamast uut kohtuprotsessi hr Troy Davise kohtuasjas, kuigi ülemkohtu esimees oli eriarvamusel;

E.   arvestades, et alates 1975. aastast on USAs süütuks tunnistamise tulemusel jäetud toime panemata üle 120 hukkamise;

F.   arvestades, et USAs kehtib võimalus anda surmanuhtluse mõistmise puhul armu, et hoida ära pöördumatuid vigu, mida kohus pole suutnud või soovinud parandada;

G.   arvestades, et New Jersey on esimene USA osariik, kus pärast surmanuhtluse taaskehtestamist USAs 1972. aastal see uuesti kaotati, viidates vältimatule ohule, et hukatakse ekslikult süüdi mõistetud isik,

1.   kutsub üles riike, kus surmanuhtlust toime pannakse, astuma vajalikke samme selle kaotamiseks;

2.   palub asjaomastel kohtuasutustel võimaldada Troy Davise kohtuasjas uue protsessi korraldamist, sest on olemas hulgaliselt asitõendeid, mis võivad praeguse kohtuotsuse ümber lükata, ning surmamõistvat otsust muuta;

3.   kutsub Georgia osariigi armuandmiskomisjoni tungivalt üles Troy Davise surmamõistvat otsust muutma;

4.   kutsub nõukogu eesistujat ja komisjoni USA delegatsiooni tõstatama kiiremas korras seda küsimust kõnelustel USA ametivõimudega;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, Ameerika Ühendriikide valitsusele, Georgia osariigi armuandmiskomisjonile ning Georgia osariigi peaprokurörile.

Viimane päevakajastamine: 31. märts 2009Õigusalane teave