Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2618(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0350/2008

Debatten :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Stemmingen :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 12.3

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0368

Aangenomen teksten
WORD 31k
Donderdag 10 juli 2008 - Straatsburg Definitieve uitgave
Doodstraf, met name de rechtszaak tegen Troy Davis
P6_TA(2008)0368B6-0350, 0357, 0358, 0363, 0369 en 0370/2008

Resolutie van het Europees Parlement van 10 juli 2008 over de doodstraf, met name de rechtszaak tegen Troy Davis

Het Europees Parlement ,

–   onder verwijzing naar zijn voorgaande resoluties over de afschaffing van de doodstraf en de noodzaak van een onmiddellijk moratorium op terechtstellingen in landen waar de doodstraf nog wordt opgelegd,

–   gezien resolutie 62/149 van de Algemene Vergadering van de VN d.d. 18 december 2007 over de toepassing van een moratorium op de toepassing van de doodstraf in de wereld,

–   gezien de bijgewerkte en herziene versie van de EU-richtsnoeren inzake de doodstraf, aangenomen door de Raad op 16 juni 2008,

A.   gezien de rechtszaak van Troy Davis, die in 1991 door het Hooggerechtshof van Georgia ter dood is veroordeeld voor de moord op een politieagent en eind juli 2008 terechtgesteld zou moeten worden,

B.   overwegende dat er volgens de advocaten van de heer Davis bewijzen te over zijn voor zijn onschuld, dat er nooit wezenlijk bewijs tegen hem is voorgelegd en dat 7 getuigen à charge hun getuigenis hebben ingetrokken,

C.   overwegende dat het Hooggerechtshof van Georgia op 4 augustus 2007 heeft toegezegd de nieuwe elementen die twijfel over de schuld van de heer Davis bevestigen te zullen onderzoeken,

D.   overwegende dat het Hooggerechtshof van Georgia op 17 maart 2008 met de stem van de opperrechter tegen heeft besloten om de heer Davis geen nieuw proces toe te staan,

E.   overwegende dat in de Verenigde Staten sinds 1975 meer dan 120 mensen van de lijst van veroordeelden tot de doodstraf zijn geschrapt als zijnde onschuldig,

F.   overwegende dat gratieverlening in rechtszaken waarin de doodstraf is uitgesproken in de VS de laatste mogelijkheid is om onomkeerbare fouten te herstellen die rechtbanken niet ongedaan kunnen of willen maken,

G.   overwegende dat New Jersey de eerste VS-staat is die de doodstraf bij wet heeft afgeschaft sinds de herinvoering van de doodstraf in 1972 in de VS, met als argument dat het risico te groot is dat mensen die ten onrechte zijn veroordeeld worden terechtgesteld,

1.   roept de landen waar de doodstraf wordt opgelegd op om de nodige stappen te zetten om de doodstraf af te schaffen;

2.   verzoekt de betreffende rechtbanken om Troy Davis een nieuw proces te geven daar er bewijzen in overvloed zijn die pleiten voor een herroeping van zijn vonnis, en wenst dat de doodstraf wordt ingetrokken;

3.   doet een dringend beroep op de State Board of Pardons and Paroles van Georgia om het doodvonnis in te trekken;

4.   roept het Raadsvoorzitterschap en de delegatie van de Europese Commissie voor de Verenigde Staten op om deze kwestie met spoed aan te kaarten bij de Amerikaanse autoriteiten;

5.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regering van de Verenigde Staten, de State Board of Pardons and Paroles van Georgia en de procureur-generaal van Georgia.

Laatst bijgewerkt op: 31 maart 2009Juridische mededeling