Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2618(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0350/2008

Debaty :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Głosowanie :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 12.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0368

Teksty przyjęte
WORD 37k
Czwartek, 10 lipca 2008 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Kara śmierci
P6_TA(2008)0368B6-0350, 0357, 0358, 0363, 0369 oraz 0370/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie kary śmierci, a w szczególności sprawy Troya Davisa

Parlament Europejski ,

-   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie zniesienia kary śmierci i konieczność niezwłocznego wprowadzenia moratorium na jej wykonywanie w tych państwach, w których kara śmierci jest wciąż orzekana,

-   uwzględniając rezolucję 62/149 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie moratorium na stosowanie kary śmierci na świecie,

–   uwzględniając uaktualnioną i zmienioną wersję wytycznych UE w sprawie kary śmierci przyjętą przez Radę w dniu 16 czerwca 2008 r.,

A.   uwzględniając sprawę Troya Davisa, skazanego na śmierć przez sąd stanowy Georgii w 1991 r. za zabicie policjanta i którego egzekucję zaplanowano na koniec lipca 2008 r.,

B.   mając na uwadze, że jak twierdzą prawnicy T. Davisa, istnieją liczne dowody jego niewinności, nie znaleziono dowodów rzeczowych przeciwko niemu, a siedmiu świadków powołanych przez prokuratora wycofało zeznania;

C.   mając na uwadze, że 4 sierpnia 2007 r. Sąd Najwyższy Georgii zgodził się ponownie rozpatrzyć nowe elementy rodzące wątpliwości co do winy T. Davisa,

D.   mając na uwadze, że w dniu 17 marca 2008 r. Sąd Najwyższy Georgii odmówił przeprowadzenia nowej rozprawy w sprawie T. Davisa mimo zdania odrębnego wyrażonego przez przewodniczącego tego sądu,

E.   mając na uwadze, że od 1975 r. w USA zwolniono ponad 120 osób oczekujących na karę śmierci po ich uniewinnieniu,

F.   mając na uwadze, że prawo łaski w USA w sprawach w których orzeczono karę śmierci istnieje jako zabezpieczenie przed nieodwracalnymi błędami, którym sądy nie mogły lub nie chciały zaradzić,

G.   mając na uwadze, że New Jersey jest stanem USA, który jako pierwszy w drodze ustawy zniósł karę śmierci, od czasu jej przywrócenia w USA w 1972 r., powołując się na nieuniknione ryzyko egzekucji bezprawnie skazanej osoby,

1.   wzywa kraje, w których orzekana jest kara śmierci do podjęcia niezbędnych kroków w celu jej zniesienia;

2.   zwraca się do właściwych sądów o zmianę kary śmierci na którą skazano Troya Davisa na inną karę, w świetle licznych dowodów mogących prowadzić do takiej zmiany i zapewnienie mu ponownego procesu;

3.   pilnie wzywa stanowy organ Georgii orzekający o ułaskawieniach i warunkowych zwolnieniach (Georgia State Board of Pardons and Paroles) do zmiany wyroku śmierci na którą skazano Troya Davisa;

4.   wzywa Przewodniczącego Rady i delegację Komisji Europejskiej w USA do pilnego poruszenia tej kwestii z władzami USA;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i rządowi Stanów Zjednoczonych, Board of Pardons and Paroles stanu Georgia i prokuratorowi generalnemu stanu Georgia.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2009Informacja prawna