Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2618(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0350/2008

Rozpravy :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Hlasovanie :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 12.3

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0368

Prijaté texty
WORD 37k
Štvrtok, 10. júla 2008 - Štrasburg Finálna verzia
Trest smrti
P6_TA(2008)0368B6-0350, 0357, 0358, 0363, 0369 a 0370/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2008 o treste smrti, najmä o prípade Troya Davisa

Európsky parlament ,

-   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o zrušení trestu smrti a potrebe okamžitého moratória na vykonávanie popráv v tých krajinách, v ktorých sa trest smrti ešte stále ukladá,

-   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 62/149 z 18. decembra 2007 o moratóriu na používanie trestu smrti vo svete,

-   so zreteľom na aktualizované a revidované znenie usmernení EÚ o treste smrti, prijaté Radou 16. júna 2008,

A.   so zreteľom na prípad Troya Davisa, ktorého štátny súd v Georgii v roku 1991 odsúdil na smrť za vraždu príslušníka polície a ktorého poprava bola stanovená na koniec júla 2008,

B.   keďže podľa právnych zástupcov pána Davisa existuje množstvo dôkazov o jeho nevine, priame dôkazy proti nemu sa nikdy nepredložili a sedem svedkov obžaloby stiahlo svoju svedeckú výpoveď,

C.   keďže najvyšší súd v Georgii 4. augusta 2007 súhlasil, že prehodnotí nové skutočnosti, ktoré spochybňujú vinu pána Davisa,

D.   keďže najvyšší súd v Georgii 17. marca 2008 odmietol povoliť pánovi Davisovi obnovu konania napriek nesúhlasnému stanovisku predsedu najvyššieho súdu,

E.   keďže od roku 1975 bolo v USA na základe dokázania neviny prepustených 120 osôb čakajúcich na vykonanie trestu smrti,

F.   keďže v USA právomoc udeliť milosť v prípadoch odsúdenia na trest smrti funguje ako zábezpeka pred nezvratným omylom, ktorý neboli súdy schopné alebo ochotné napraviť,

G.   keďže New Jersey je prvým štátom USA, ktorý zákonom zrušil trest smrti opätovne zavedený v USA v roku 1972, odvolávajúc sa na neodvratné riziko popravy nespravodlivo odsúdených osôb,

1.   vyzýva tie krajiny, v ktorých sa odsudzuje na trest smrti, aby podnikli nevyhnutné kroky na jeho zrušenie;

2.   žiada zmenu trestu smrti uloženého Troyovi Davisovi vzhľadom na množstvo dôkazov svedčiacich v prospech takéhoto zmiernenia, a žiada príslušné súdy, aby mu povolili obnovu konania;

3.   naliehavo apeluje na výbor pre milosť a podmienečné tresty štátu Georgia (Georgia State Board of Pardons and Paroles), aby zmenil trest smrti uložený Troyovi Davisovi;

4.   vyzýva predsedníctvo Rady a delegáciu Komisie v USA, aby túto otázku naliehavo predložili orgánom USA;

5.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vláde Spojených štátov amerických, výboru pre milosť a podmienečné tresty štátu Georgia a generálnemu prokurátorovi štátu Georgia.

Posledná úprava: 31. marca 2009Právne oznámenie