Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 87kWORD 88k
2009. január 13., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Növényvédő szerek forgalomba hozatala ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2009. január 13-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11119/8/2008 – C6-0326/2008)(1) ,

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2006)0388)(2) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára,

–   tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2008)0093),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0444/2008),

1.   jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 266. E, 2008.10.21., 1. o.
(2) HL C 263. E, 2008.10.16., 181. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely második olvasatban 2009. január 13-án került elfogadásra a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló .../2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P6_TC2-COD(2006)0136

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, ..../.../EK rendelet) .

Utolsó frissítés: 2010. április 27.Jogi nyilatkozat