Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 74kWORD 70k
Antradienis, 2009 m. sausis 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Augalų apsaugos produktų tiekimas į rinką ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2009 m. sausio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją(1) (11119/8/2008 – C6-0326/2008),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0388) per pirmąjį svarstymą(2) ,

–   atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2008)0093),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6-0444/2008),

1.   pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 266 E, 2008 10 21, p. 1.
(2) OL C 263 E, 2008 10 16, p. 181.


Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2009 m. sausio 13 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB
P6_TC2-COD(2006)0136

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija antrajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. ... .)

Atnaujinta: 2010 m. balandis 27 d.Teisinis pranešimas