Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 76kWORD 66k
Otrdien, 2009. gada 13. janvāris - Strasbūra Galīgā redakcija
Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2009. gada 13. janvāra normatīvā rezolūcija attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (11119/8/2008 – C6-0326/2008)(1) ,

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0388),

–   ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2008)0093),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6-0444/2008),

1.   apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV C 266 E, 21.10.2008., 1. lpp.
(2) OV C 263 E, 16.10.2008., 181. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 13. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK
P6_TC2-COD(2006)0136

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja otrajā lasījumā atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (EK) Nr. ....)

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 27. aprīlisJuridisks paziņojums