Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Testi adottati
PDF 78kWORD 71k
It-Tlieta, 13 ta' Jannar 2009 - Strasburgu Verżjoni finali
It-tqegħid fis-suq ta" prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Jannar 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dwar it-tqegħid fis-suq ta" prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew ,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (11119/8/2008 – C6-0326/2008)(1) ,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(2) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2006)0388),

–   wara li kkunsidra l-proposta emendata tal-Kummissjoni (COM(2008)0093),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurtà ta' l-Ikel (A6-0444/2008),

1.  Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 266 E, 21.10.2008, p. 1.
(2) ĠU C 263 E, 16.10.2008, p. 181.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-13 ta' Jannar 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta" prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE
P6_TC2-COD(2006)0136

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, ir-Regolament (KE) Nru ...)

Aġġornata l-aħħar: 27 t'April 2010Avviż legali