Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 74kWORD 73k
Marţi, 13 ianuarie 2009 - Strasbourg Ediţie definitivă
Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 ianuarie 2009 referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor Consiliului nr. 79/117/CEE/şi 91/414/CEE (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (11119/8/2008 - C6-0326/2008)(1) ,

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0388),

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2008)0093),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0444/2008),

1.   aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) JO C 266 E, 21.10.2008, p. 1.
(2) JO C 263 E, 16.10.2008, p. 181.


Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 13 ianuarie 2009 privind Regulamentul 2009/.../CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor Consiliului nr. 79/117/CEE/şi 91/414/CEE
P6_TC2-COD(2006)0136

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în a doua lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. ....)

Ultima actualizare: 27 aprilie 2010Notă juridică