Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 72kWORD 100k
Torek, 13. januar 2009 - Strasbourg Končna izdaja
Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. januarja 2009 o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi Direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta (11119/8/2008 – C6-0326/2008)(1) ,

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(2) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2006)0388),

–   ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2008)0093),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0444/2008),

1.   odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 266 E, 21.10.2008, str. 1.
(2) UL C 263 E, 16.10.2008, str. 181.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 13. januarja 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi Direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS
P6_TC2-COD(2006)0136

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz druge obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (ES) ....)

Zadnja posodobitev: 27. april 2010Pravno obvestilo