Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2550(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0135/2009

Разисквания :

PV 12/03/2009 - 6
CRE 12/03/2009 - 6

Гласувания :

PV 12/03/2009 - 7.18
CRE 12/03/2009 - 7.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0142

Приети текстове
PDF 73kWORD 42k
четвъртък, 12 март 2009 г. - Страсбург Окончателна версия
Петдесетгодишнина от въстанието в Тибет и диалог между Негово светейшество Далай Лама и китайското правителство
P6_TA(2009)0142B6-0135, 0136, 0137 и 0138/2009

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г . относно петдесетгодишнина от въстанието в Тибет и диалога между Негово светейшество Далай Лама и китайското правителство

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Китай и Тибет, и по-специално резолюциите си от 10 април 2008 г. относно Тибет(1) и 10 юли 2008 г. относно положението в Китай след земетресението и преди олимпийските игри (2) ,

–   като взе предвид изявлението на Негово светейшество Далай Лама пред Европейския парламент на 4 декември 2008 г.,

–   като взе предвид изявлението относно Тибет, направено от администрацията на САЩ и от Европейския съюз по време на срещата на високо равнище САЩ-ЕС на 10 юни 2008 г.,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя Правилник,

A.   като има предвид, че през март 2009 г. се отбелязва петдесетата годишнина от бягството на Негово светейшество Далай Лама от Тибет и началото на неговото изгнание в Индия;

Б.   като има предвид, че проведените осем кръга преговори в рамките на диалога между пратениците на Негово светейшество Далай Лама и представители на китайското правителство не доведоха до съществени резултати, като не са планирани никакви по-нататъшни разговори;

В.   като има предвид, че Меморандумът за истинска автономия на тибетския народ, изготвен по искане на китайското правителство и представен от пратеници на Негово светейшество Далай Лама по време на осмия кръг преговори през ноември 2008 г. в Пекин, зачита принципите, на които се основава китайската конституция, и териториалната цялост на Китайската народна република, но бе отхвърлен от китайското правителство като опит за постигане на "полунезависимост" и "прикрита независимост";

Г.   като има предвид, че Негово светейшество Далай Лама призовава за ненасилие, че му бе връчена Нобеловата награда за мир за 1989 г. за полаганите от него усилия и че той не призовава за независимост на Тибет, а за подновяване на преговорите с китайските власти, така че да се постигне всеобхватно политическо споразумение за истинска автономия в рамките на Китайската народна република;

Д.   като има предвид, че през последните дни китайските власти затегнаха мерките за сигурност в Тибет, като журналистите и чужденците не се допускат да посещават региона, а вече издадени разрешителни на чужденци се отменят, прилагайки по този начин кампания на "твърда линия" срещу народа на Тибет;

Е.   като има предвид, че голям брой монаси от манастира в An Tuo, в китайската провинция Цинхай, бяха арестувани на 25 февруари 2009 г. по време на мирно шествие по повод тибетската Нова година;

1.  Призовава настоятелно китайското правителство да разгледа Меморандума за истинска автономия на тибетския народ от ноември 2008 г. като основа за дискусия по същество, водеща към постигане на положителна, значима промяна в Тибет, съвместима с принципите, изложени в конституцията и законите на Китайската народна република;

2.  Призовава Съвета да установи какво точно се е случило по време на преговорите между Китайската народна република и пратениците на Негово светейшество Далай Лама;

3.  Призовава председателството на Съвета да приеме декларация по случай петдесетгодишнината от изгнанието на Негово светейшество Далай Лама в Индия, в която китайското правителство да бъде призовано да започне конструктивен диалог с оглед постигането на всеобхватно политическо споразумение и да се включи позоваване на Меморандума за истинска автономия на тибетския народ;

4.  Осъжда всички насилствени действия без значение дали са дело на демонстранти или плод на несъразмерни репресии от страна на силите на реда и сигурността;

5.  Призовава китайското правителство да освободи незабавно и безусловно всички лица, задържани единствено заради това, че са се включили в мирен протест, и да предостави обяснение за всички убити или изчезнали и всички задържани, както и за естеството на повдигнатите срещу тях обвинения;

6.  Настоява китайските органи да осигурят достъп до Тибет за чуждестранните средства за масово осведомяване, включително до районите на Тибет, които се намират извън Тибетския автономен район, и да премахнат специалните разрешителни за достъп до Тибетския автономен район;

7.  Призовава настоятелно китайските власти да осигурят безпрепятствен достъп до Тибет за експерти на ООН по правата на човека и за признати международни неправителствени организации с цел проучване на положението в Тибет;

8.  Призовава настоятелно председателството на Съвета да поеме инициативата за включване на Тибетския въпрос в програмата на заседанието на Съвета по общи въпроси с оглед да бъде обсъден начинът, по който Европейският съюз би могъл да улесни напредъка за намиране на решение за Тибет;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на президента, правителството и парламента на Китайската народна република и на Негово светейшество Далай Лама.

(1) Приети текстове,P6_TA(2008)0119.
(2) Приети текстове,P6_TA(2008)0362.

Последно осъвременяване: 1 декември 2009 г.Правна информация