Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2550(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0135/2009

Debatten :

PV 12/03/2009 - 6
CRE 12/03/2009 - 6

Stemmingen :

PV 12/03/2009 - 7.18
CRE 12/03/2009 - 7.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0142

Aangenomen teksten
PDF 72kWORD 36k
Donderdag 12 maart 2009 - Straatsburg Definitieve uitgave
50ste verjaardag van de Tibetaanse opstanden de dialoog tussen Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de Chinese regering
P6_TA(2009)0142B6-0135, 0136, 0137 en 0138/2009

Resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2009 over de 50ste verjaardag van de Tibetaanse opstand en de dialoog tussen Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de Chinese regering

Het Europees Parlement ,

−   onder verwijzing naar zijn voorgaande resoluties over China en over Tibet, en met name zijn resoluties van 10 april 2008 over Tibet(1) en van 10 juli 2008 over de situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen(2) ,

−   gezien de verklaring die Zijne Heiligheid de Dalai Lama op 4 december 2008 heeft afgelegd in het Europees Parlement,

−   gezien de verklaring over Tibet van de VS-regering en de Europese Unie tijdens de EU-VS-Top van 10 juni 2008,

−   gelet op artikel 108, lid 5, van zijn Reglement,

A.   overwegende dat het in maart 2009 50 jaar geleden is dat Zijne Heiligheid de Dalai Lama uit Tibet is gevlucht en in India in ballingschap is gegaan,

B.   overwegende dat acht gespreksronden tussen de gezanten van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en vertegenwoordigers van de Chinese regering niet geleid hebben tot een doorbraak en dat er geen gesprekken meer gepland zijn,

C.   overwegende dat in het Memorandum betreffende daadwerkelijk autonomie voor het Tibetaanse volk, dat op verzoek van de Chinese regering is opgesteld en door gezanten van Zijne Heiligheid de Dalai Lama op de achtste gespreksronde in november 2008 in Beijing is gepresenteerd, de beginselen die ten grondslag liggen aan de Chinese grondwet en de territoriale integriteit van de Volksrepubliek China worden geëerbiedigd, maar dat dit memorandum door de Chinese regering is verworpen als een poging tot "semi-onafhankelijkheid" en "verdekte onafhankelijkheid",

D.   overwegende dat Zijne Heiligheid de Dalai Lama pleit voor geweldloosheid, in 1989 de Nobelprijs heeft ontvangen voor zijn inspanningen, en niet aandringt op onafhankelijkheid van Tibet, maar oproept tot hervatting van de onderhandelingen met de Chinese overheid om tot een omvattend politiek akkoord te komen over daadwerkelijke autonomie binnen de Volksrepubliek China,

E.   overwegende dat de Chinese autoriteiten de veiligheidsmaatregelen in Tibet de laatste dagen hebben aangescherpt, waarbij journalisten en buitenlanders de regio niet binnen mogen en vergunningen die al aan buitenlanders waren afgegeven, zijn ingetrokken, en dus een "harde aanpak"-campagne tegen het Tibetaanse volk hebben gelanceerd,

F.   overwegende dat een groot aantal monniken van het An Tuo-klooster in de Chinese provincie Qinghai op 25 februari 2009 tijdens een vreedzame mars ter gelegenheid van het Tibetaanse nieuwjaar is gearresteerd,

1.   dringt er bij de Chinese regering op aan om het Memorandum betreffende daadwerkelijke autonomie voor het Tibetaanse volk van november 2008 als basis te beschouwen voor een diepgaande discussie gericht op een positieve, betekenisvolle verandering in Tibet, in overeenstemming met de beginselen in de grondwet en de wetten van de Volksrepubliek China;

2.   verzoekt de Raad vast te stellen wat tijdens de onderhandelingen tussen de Volksrepubliek China en de gezanten van Zijne Heiligheid de Dalai Lama precies is gebeurd;

3.   verzoekt het voorzitterschap van de Raad om naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de ballingschap van Zijne Heiligheid de Dalai Lama in India een verklaring goed te keuren met het verzoek aan de Chinese regering om een constructieve dialoog te beginnen teneinde tot een algemeen politiek akkoord te komen, en met een verwijzing naar het Memorandum betreffende daadwerkelijke autonomie voor het Tibetaanse volk;

4.   veroordeelt alle uitingen van geweld, hetzij van demonstranten, hetzij door onevenredig hard optreden door politietroepen;

5.   verzoekt de Chinese regering om alle personen die louter wegens deelname aan vreedzaam protest worden vastgehouden, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en rekenschap af te leggen over alle dodelijke slachtoffers en vermiste personen, alsmede over alle gevangenen en de feiten die hun ten laste worden gelegd;

6.   verzoekt de Chinese autoriteiten om de buitenlandse media toegang te verlenen tot Tibet, met inbegrip van de Tibetaanse gebieden buiten de Tibetaanse Autonome Regio, en een eind te maken aan het systeem van speciale vergunningen voor het verkrijgen van toegang tot de Tibetaanse Autonome Regio;

7.   dringt er bij de Chinese autoriteiten op aan mensenrechtendeskundigen van de VN en erkende internationale niet-gouvernementele organisaties onbelemmerde toegang tot Tibet te verlenen, opdat zij de situatie daar kunnen onderzoeken;

8.   verzoekt het voorzitterschap van de Raad het initiatief te nemen de kwestie Tibet op de agenda van een bijeenkomst van de Raad Algemene Zaken te plaatsen, om te bespreken op welke wijze de Europese Unie kan bijdragen aan een oplossing voor Tibet;

9.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en de parlementen van de lidstaten, de president, de regering en het parlement van de Volksrepubliek China, alsmede aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama.

(1) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0119.
(2) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0362.

Laatst bijgewerkt op: 1 december 2009Juridische mededeling