Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 690kWORD 1648k
2009. április 22., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
A gumiabroncsok címkézése az üzemanyag-hatékonysággal összefüggésben ***I
P6_TA(2009)0248A6-0218/2009
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék
 Függelék
 Függelék
 Függelék

Az Európai Parlament 2009. április 22-i jogalkotási állásfoglalása a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0779),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6–0411/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A6-0218/2009),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2009. április 22-én került elfogadásra a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló ... /2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2008)0221

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ║,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1) ,

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére(2) ,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően(3) ,

mivel:

(1)  A fenntartható mobilitás fontos kihívás a Közösség számára az éghajlatváltozás fényében, valamint annak ismeretében, hogy a környezetbarátabb közlekedésről szóló, 2008. július 8-i bizottsági közleményben(4) foglaltaknak megfelelően Európa versenyképességét támogatni kell.

(2)  Az "Energiahatékonysági cselekvési terv – A lehetőségek kihasználása" című, 2006. október 19-i bizottsági közlemény(5) rávilágított annak lehetőségére, hogy számos célirányos intézkedés, többek között a gumiabroncsok címkézése révén 2020-ig a teljes energiafogyasztás 20 %-kal csökkenthető.

(3)  A gumiabroncsok – főként gördülési ellenállásuk miatt – a gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának 20–30 %-áért felelősek. Ezért a gumiabroncsok gördülési ellenállásának csökkentése jelentős mértékben hozzájárulhat a közúti közlekedés energiahatékonyságához, és ezáltal a kibocsátás csökkentéséhez.

(4)  A gumiabroncsokat számos, egymással kölcsönösen összefüggő paraméterrel lehet jellemezni. Az egyik paraméter javítása, például a gördülési ellenállás csökkentése kedvezőtlenül befolyásolhat más paramétereket, például a nedvestapadást, míg a nedvestapadás javítása kedvezőtlenül befolyásolhatja a külső gördülési zajt. Ezért a gumiabroncsgyártókat ösztönözni kell valamennyi paraméter egyidejű optimalizálására, a már teljesített biztonsági előírások maradéktalan fenntartásával .

(5)  Az üzemanyag-hatékony gumiabroncsok költséghatékonyak, mivel az üzemanyag-megtakarítás bőségesen ellensúlyozza a gumiabroncsok magasabb előállítási költségéből adódó magasabb beszerzési árat.

(6)   [ A gépjárművek általános biztonságát szolgáló típus-jóváhagyási követelményekről] szóló, …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(6) minimumkövetelményeket állapít meg a gumiabroncsok gördülési ellenállására vonatkozóan. A technológiai fejlődés lehetővé teszi a gumiabroncsok gördülési ellenállása által előidézett energiaveszteségek jelentős, az említett minimumkövetelményeket meghaladó mértékű csökkentését. Ezért a közúti közlekedés környezeti hatásainak csökkentése érdekében helyénvaló olyan rendelkezéseket megállapítani, amelyek üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok vásárlására ösztönzik a végfelhasználókat azáltal, hogy összehangolt információkat biztosítanak számukra erről a paraméterről.

(7)  A gördülési ellenállással kapcsolatos tudatosság növelése érdekében az üzemanyag-megtakarítási kalkulátor – amely a C3 típusú gumiabroncsok tekintetében már létezik – jelentős eszközként szolgálna a lehetséges üzemanyag-, pénz- és szén-dioxid-megtakarítás bizonyítására.

(8)  A menetzaj komoly kellemetlenségeket okoz és káros az egészségre nézve. [A gépjárművek általános biztonságát szolgáló típus-jóváhagyási követelményekről] szóló …/2009/ EK rendelet minimumkövetelményeket állapít meg a gumiabroncsok külső gördülési zajára vonatkozóan. A technológiai fejlődés lehetővé teszi a külső gördülési zaj jelentős, az említett minimumkövetelményeket meghaladó mértékű csökkentését. A közúti közlekedés környezeti hatásainak csökkentése érdekében ezért indokolt megállapítani olyan rendelkezéseket, amelyek alacsonyabb külső gördülési zajt keltő gumiabroncsok vásárlására ösztönzik a végfelhasználókat azáltal, hogy összehangolt információkat biztosítanak számukra erről a paraméterről.

(9)  A gumiabroncsok külső gördülési zajával kapcsolatos összehangolt információk közlése a menetzaj elleni intézkedések megvalósítását is megkönnyíti, és hozzájárul a gumiabroncsoknak a menetzajon belül kifejtett hatásával kapcsolatos tudatosság fokozásához is, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(7) keretén belül.

(10)   [A gépjárművek általános biztonságát szolgáló típus-jóváhagyási követelményekről] szóló …/2009/ EK rendelet+ minimumkövetelményeket állapít meg a gumiabroncsok nedvestapadási teljesítményére vonatkozóan. A technológiai fejlődés lehetővé teszi a nedvestapadás jelentős, az említett minimumkövetelményeket meghaladó mértékű javítását, és ezzel együtt a nedves féktávolságok jelentős csökkentését. Ezért a közúti biztonság növelése érdekében indokolt megállapítani olyan rendelkezéseket, amelyek jobb nedvestapadási teljesítményt nyújtó gumiabroncsok vásárlására ösztönzik a végfelhasználókat azáltal, hogy összehangolt információkat biztosítanak számukra erről a paraméterről.

(11)  A gumiabroncsok egyéb paraméterei, például a vízenfutás (aquaplaning) vagy a kanyarodási kezelhetőség szintén befolyásolják a közúti biztonságot. Jelenleg azonban nem állnak rendelkezésre összehangolt vizsgálati módszerek az említett paraméterek tekintetében. Ezért helyénvaló gondoskodni arról, hogy szükség esetén a későbbiekben a végfelhasználók számára rendelkezésre bocsátott, a gumiabroncsok említett paramétereivel kapcsolatos összehangolt információkra vonatkozó rendelkezéseket lehessen megállapítani.

(12)  A hógumiknak és az északi típusú téligumiknak különleges paraméterei vannak, amelyek nem hasonlíthatók össze a normális gumiabroncsokéval. Annak érdekében, hogy a végfelhasználók tájékozottan dönthessenek, e gumiabroncsok paramétereit úgy kell megjeleníteni, hogy összehasonlíthatók legyenek a normális gumiabroncsokkal.

(13)  A gumiabroncs-paraméterekre vonatkozó információk szabványos címke formájában történő közlése nagy valószínűséggel a biztonságosabb, csendesebb és üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok vásárlására ösztönzi majd a végfelhasználókat. Ez viszont feltételezhetően a gumiabroncsok említett paramétereinek optimalizálására sarkallja majd a gumiabroncs-gyártókat, ami megteremti a fenntarthatóbb fogyasztás és termelés lehetőségét.

(14)  A gumiabroncsok gyártóit, beszállítóit és forgalmazóit ösztönözni kell a rendelet rendelkezéseinek való 2012 előtti megfelelésre, a rendszer elismerésének és az előnyök megvalósításának felgyorsítása érdekében.

(15)  A gumiabroncsok címkézésére vonatkozó tagállami szabályok sokfélesége akadályozná a Közösségen belüli kereskedelmet, és megnövelné a gumiabroncs-gyártókra nehezedő adminisztrációs terheket és vizsgálati költségeket.

(16)  A cseregumipiac a gumiabroncspiac 78%-át teszi ki. Ezért indokolt tájékoztatni a végfelhasználókat a csere gumiabroncsok paramétereiről, csakúgy mint az új gépjárművekre felszerelt gumiabroncsok paramétereiről.

(17)  A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságára és más paramétereire vonatkozó bővebb tájékoztatás lényeges a fogyasztók, többek között a flottakezelők és a fuvarozási társaságok számára, akik, illetve amelyek címkézési és összehangolt vizsgálati rendszer hiányában nehezen tudják összehasonlítani a különféle gyártmányú gumiabroncsok egyes paramétereit. Ezért helyénvaló kiterjeszteni az rendelet hatályát a C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsokra is.

(18)  A háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő ellátásáról szóló, 1992. szeptember 22-i 1992/75/EK tanácsi irányelv(8) értelmében a háztartási készülékekre alkalmazottaknak megfelelően a termékeket "A-tól G-ig" terjedő skálán osztályozó, energiafogyasztást jelölő címkét a fogyasztók már jól ismerik, és sikeresnek bizonyult a hatékonyabb berendezések használatának előmozdításában. Ugyanezt a kialakítást kell alkalmazni a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonysági címkézéséhez.

(19)  A címke megjelenítése a gumiabroncsokon az elárusítóhelyen, valamint a műszaki promóciós szakirodalomban, gondoskodik arról, hogy a forgalmazók, valamint a potenciális végfelhasználók összehangolt információkat kapjanak a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságáról, nedvestapadási teljesítményéről és külső gördülési zajáról.

(20)  A végfelhasználók egy része már az elárusítóhelyre történő megérkezés előtt kiválasztja a gumiabroncsokat, vagy pedig levelezés útján történő megrendeléssel vásárolja meg azokat. Annak érdekében, hogy ezek a végfelhasználók szintén megalapozott döntést hozhassanak a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságára, nedvestapadási teljesítményére és külső gördülési zajára vonatkozó összehangolt információk alapján, a címkét meg kell jeleníteni minden műszaki promóciós szakirodalomban, beleértve az interneten elérhetővé tett ilyen jellegű szakirodalmat is.

(21)  A lehetséges vásárlókat el kell látni szabványos, a címke mindegyik összetevőjére, az üzemanyag-hatékonyságra, a nedves tapadásra és a zajkibocsátásra, továbbá ezek jelentőségére vonatkozóan magyarázatot nyújtó kiegészítő információkkal, valamint az átlagos üzemanyag-, szén-dioxid- és költségmegtakarítást szemléltető üzemanyag-megtakarítási kalkulátorral. Ezt a tájékoztatást az EU gumiabroncs-címkézéssel foglalkozó weboldalán, magyarázó ismeretterjesztő szórólapokon és posztereken kell nyújtani valamennyi elárusítóhelyen. A weboldal címét jól láthatóan kell feltüntetni a címkén és valamennyi műszaki promóciós szakirodalomban.

(22)   [A gépjárművek általános biztonságát szolgáló típus-jóváhagyási követelményekről] szóló …/2009/ EK rendeletben megállapított összehangolt vizsgálati módszereknek megfelelő tájékoztatást kell nyújtani annak érdekében, hogy a végfelhasználók összehasonlíthassák a különféle gumiabroncsokat, és a gyártók vizsgálati költségei ne növekedjenek korlátlanul.

(23)  A közúti szállítás szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében helyénvaló, ha a tagállamok az üzemanyag-hatékony gumiabroncsokat előnyben részesítő ösztönzőket vezetnek be. Ezen ösztönzőknek összhangban kell lenniük a Szerződés 87. és 88. cikkével. A belső piac felaprózódásának elkerülése érdekében minimális üzemanyag-hatékonysági osztályokat kell meghatározni.

(24)  Az említett rendelkezések céljainak eléréséhez elengedhetetlen, hogy a gyártók, beszállítók és forgalmazók betartsák a címkézési rendelkezéseket, és egyenlő feltételeket alakítsanak ki a Közösségen belül . Ezért a tagállamoknak hatékony intézkedéseket kell hozniuk, beleértve a piacfelügyeletet, a rendszeres utólagos ellenőrzéseket és a hatékony szankciókat, amelyek biztosítják a rendeletben foglaltak betartását .

(25)  A tagállamoknak e rendelet vonatkozó rendelkezései végrehajtása során tartózkodniuk kell a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára indokolatlan, bürokratikus és nehezen értelmezhető kötelezettséget jelentő intézkedésektől, és amennyiben lehetséges, figyelembe kell venniük a kkv-k különleges szükségleteit, valamint pénzügyi és adminisztratív korlátait.

(26)  E rendelet végrehajtásának megfelelő értékelése céljából felülvizsgálatot kell végezni annak megállapítására, hogy szükség van-e változtatásokra. Ennek a felülvizsgálatnak elsősorban arra kell összpontosítania, hogy a fogyasztók hogyan értelmezik a címkét, beleértve a zajparamétert, valamint a technológiai változáshoz való alkalmazkodásra.

(27)  Az ezen rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal(9) összhangban kell elfogadni.

(28)  A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a C2 és C3 típusú gumiabroncsok nedvestapadási osztályozására vonatkozó követelményeket, valamint a gumiabroncsoknak – az üzemanyag-hatékonyságtól, a nedvestapadástól és a külső gördülési zajtól eltérő – lényeges paramétereire vonatkozó követelményeket vezessen be, valamint arra, hogy a mellékleteket a műszaki fejlődéshez igazítsa. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni ,

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET :

1. cikk

Cél és tárgy

E rendeletnek az a célja, hogy az üzemanyag-hatékony, biztonságos és csendes gumiabroncsok használatának előmozdítása révén növelje a közúti közlekedés biztonságosságát, valamint gazdasági és környezeti hatékonyságát .

Ez a rendelet a gumiabroncsok paramétereire vonatkozó, címkézés útján történő, összehangolt információszolgáltatás kereteit határozza meg, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy gumiabroncs vásárlásakor tájékozottan döntsenek .

2. cikk

Hatály

(1)  Ez az rendelet a C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsokra vonatkozik.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, ez az rendelet nem vonatkozik a következőkre:

   a) újrafutózott gumiabroncsokra;
   b) professzionális terepjáró-gumiabroncsokra;
   c) az első alkalommal 1990. október 1-je előtt nyilvántartásba vett gépjárművekre történő felszerelésre szánt gumiabroncsokra;
   d) T típusú, ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncsokra;
   e) azokra a gumiabroncsokra, amelyek sebességhatára kevesebb mint 80 km/h;
   f) azokra a gumiabroncsokra, amelyeknek névleges kerékpántátmérője nem haladja meg a 254 mm-t, vagy pedig legalább 635 mm a névleges kerékpántátmérőjük;
   g) a vontatási tulajdonságaik javítása érdekében kiegészítő eszközökkel felszerelt gumiabroncsokra, például a fogazott gumiabroncsokra.

3. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen rendelet alkalmazásában:

   1. "C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok": [a gépjárművek általános biztonságát szolgáló típus-jóváhagyási követelményekről] szóló …/2009/ EK rendelet 8. cikkében meghatározott gumiabroncs-osztályok;
   2. "T típusú, ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncsok": azok az ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncsok, amelyeket a normál vagy megerősített gumiabroncsoknál magasabb felfúvási nyomáson történő használatra terveztek;
   3. hógumiabroncs: olyan gumiabroncs, amelynél a futófelület mintázata, összetétele vagy szerkezete elsődlegesen arra van tervezve, hogy havas viszonyok között a jármű mozgásának elindítására vagy fenntartására való képessége tekintetében jobb teljesítményt nyújtson mint a normál gumiabroncs;
   4. "értékesítési hely": olyan helyszín, ahol a gumiabroncsokat kiállítják ▌vagy eladásra felkínálják, a gépjárművekre fel nem szerelt, kiállított gumiabroncsok tekintetében beleértve az autószalonokat is;
   5. "műszaki promóciós szakirodalom": a médiában való hirdetések kivételével a gumiabroncsok vagy gépjárművek értékesítése során felhasznált, a végfelhasználók vagy a forgalmazók számára készített ▌ olyan nyomtatott vagy az interneten elektronikus formátumban közzétett műszaki kézikönyv, tájékoztató füzet, szórólap és katalógus , amely a gumiabroncsok konkrét paramétereit ismereti;
   6. "műszaki dokumentáció": a gumiabroncsokra vonatkozó tájékoztató anyag, amely tartalmazza többek között a gumiabroncsok gyártóját és márkanevét; a gumiabroncs típusának leírását, vagy a gumiabroncsok besorolását az üzemanyag-hatékonysági osztálynak, a nedvestapadási osztálynak és a külső gördülési zaj mért értékének megállapításához; továbbá a vizsgálati jelentéseket, valamint a vizsgálatok pontosságát;
   7. "üzemanyag-megtakarítási kalkulátor": a kifejezetten a gumiabroncs-címkézéssel foglalkozó weboldalakon elhelyezett eszköz, amely szemlélteti a lehetséges átlagos üzemanyag-, szén-dioxid- és költségmegtakarítást a C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok esetében;
   8. "az EU gumiabroncs-címkézéssel foglalkozó weboldala": a gumiabroncscímke minden egyes összetevőjére vonatkozó magyarázó és kiegészítő információknak a Bizottság által kezelt, üzemanyag-megtakarítási kalkulátort tartalmazó központi online forrása;
   9. "gyártó": az a természetes vagy jogi személy, aki terméket gyárt, illetve aki az adott terméket tervezteti vagy legyártatja, és a saját neve vagy kereskedelmi védjegye alatt forgalomba hozza;
   10. "importőr": a Közösség területén székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki valamely harmadik országból származó terméket a Közösség piacán forgalmaz;
   11. "beszállító": a gyártó vagy annak felhatalmazott megbízottja a Közösségben, vagy pedig az importőr;
   12. "forgalmazó": a szállítási láncon belül bármely olyan, gumiabroncsokat piacra juttató természetes vagy jogi személy, aki nem azonos a beszállítóval vagy az importőrrel;
   13. "piacra juttatás": valamely termék forgalmazás vagy használat céljából történő beszállítása a közösségi piacra, valamely kereskedelmi tevékenység során, akár díjfizetés ellenében, akár díjmentesen;
   14. "végfelhasználó": a fogyasztó, beleértve azt a flottakezelőt vagy közúti fuvarozási társaságot, amely gumiabroncsot vásárol vagy várhatóan vásárolni fog;
   15. "lényeges paraméter": a gumiabroncsok olyan paraméterei, mint például a gördülési ellenállás, a nedvestapadás vagy a külső gördülési zaj, amelyek a használat során számottevő hatást gyakorolnak a környezetre, a közúti biztonságra vagy az egészségre.

4. cikk

A Bizottság feladatai

(1)  A Bizottság legkésőbb 2010 szeptemberéig létrehozza az "EU gumiabroncs-címkézéssel foglalkozó weboldalát", amely a címke egyes összetevőire vonatkozó magyarázó információk referenciaforrása, továbbá kezeli azt.

(2)  A weboldal a következőket tartalmazza:

   a) a címkére nyomtatott piktogramok magyarázatát;
   b) a C1, C2 és C3 típusok esetében alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok felszerelésével megtakarítható üzemanyagot, pénzt és szén-dioxid-kibocsátást szemléltető üzemanyag-megtakarítási kalkulátort;
  c) egy olyan közleményt, amely kiemeli, hogy a tényleges üzemanyag-megtakarítás és a közlekedési biztonság erősen függ a vezető magatartásától, különös tekintettel a következőkre:
   i. a környezettudatos vezetés, amely jelentősen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást;
   ii. a gumiabroncsok nyomása, amelyet rendszeresen ellenőrizni kell a jobb nedvestapadási és üzemanyag-hatékonysági teljesítményi jellemzők elérése érdekében;
   iii. a féktávolságok, amelyeket mindig szigorúan be kell tartani.

5. cikk

A gumiabroncs-beszállítók feladatai

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a gumiabroncs-beszállítók eleget tegyenek a következő rendelkezéseknek:

   1. a beszállítók gondoskodnak arról, hogy a forgalmazókhoz vagy a végfelhasználókhoz eljuttatott C1 és C2 típusú gumiabroncsok legyenek ellátva olyan, bármilyen módon elhelyezett címkével vagy a futófelületén elhelyezett matricával , amely feltünteti az I. melléklet A, B és C része szerinti üzemanyag-hatékonysági osztályt, nedvestapadást, valamint a külső gördülési zaj mért értékét;
   2. az 1. pontban említett matrica és címke formátumának a II. mellékletben előírtak szerintinek kell lennie;
   3. a beszállítók műszaki promóciós szakirodalomban az I. mellékletben meghatározott módon és a III. mellékletben előírt sorrendben közlik az üzemanyag-hatékonysági osztályt, a nedvestapadási osztályt és a külső gördülési zaj mért értékét. A C2 és a C3 típusú gumiabroncsok esetében a mért gördülési ellenállási együtthatót is fel kell tüntetni;
   4. a beszállítók a tagállami hatóságok kérésére bármely típusú gumiabroncs utolsó darabjának piacra juttatását követő öt éven keresztül bármikor kötelesek rendelkezésre bocsátani a műszaki dokumentációt, ennek kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a hatóságok ellenőrizhessék az üzemanyag-hatékonyságra, a nedvestapadásra és a külső gördülési zajra vonatkozóan a címkén közölt információk pontosságát;
   5. a beszállítók a gördülési ellenállási együttható (kg/t-ban kifejezve), a nedves tapadási jelzőszám (az etalonabroncshoz képesti G teljesítmény-jelzőszámként kifejezve) és a zajkibocsátás (dB-ben kifejezve) tekintetében a típusjóváhagyási vizsgálat során mért értékeket nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban feltüntetik.

6. cikk

A gumiabroncs-forgalmazók feladatai

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a gumiabroncs-forgalmazók teljesítsék a következő rendelkezéseket:

   1. a forgalmazók gondoskodnak arról, hogy a beszállítók által a 5. cikk 1. pontjának megfelelően biztosított matrica vagy címke a gumiabroncson, vagy a címkének a II. melléklet 3. pontjában kidolgozott részletesebb, magyarázó változata a gumiabroncs közvetlen közelében, az értékesítés helyén jól látható helyen hozzáférhető legyen ;
   2. ha az értékesítésre felkínált gumiabroncsok a végfelhasználók számára nem láthatók, a forgalmazók írásban tájékoztatják a végfelhasználót az említett gumiabroncsok üzemanyag-hatékonysági osztályáról, nedvestapadási osztályáról és külső gördülési zajának mért értékéről;
   3. a C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok esetében a forgalmazók a gumiabroncsok vásárlásakor a végfelhasználók számára a kiadott számlán vagy azzal együtt átnyújtják a címkének a II. melléklet 3. vagy 4. pontjában kidolgozott magyarázó változatát, amely megadja az I. melléklet A., B. illetve C. részében előírt üzemanyag-hatékonysági osztályt, nedvestapadási osztályt és a külső gördülési zaj mért értékét.

7. cikk

A járműbeszállítók és a járműforgalmazók feladatai

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a járműbeszállítók és a járműforgalmazók eleget tegyenek a következő rendelkezéseknek:

   1. a járműbeszállítók és a járműforgalmazók tájékoztatást nyújtanak az új járművekre felszerelt gumiabroncsokról; ezeknek az információknak a III. mellékletben meghatározott sorrendben tartalmazniuk kell az I. melléklet A. részének rendelkezései szerinti üzemanyag-hatékonysági osztályt, az I. melléklet C. részének rendelkezései szerinti külső gördülési zaj mért értékét, a C1 típusú gumiabroncsok esetében pedig az I. melléklet B részének rendelkezései szerinti nedvestapadási osztályt. Ezt az információt legalább az elektronikus műszaki promóciós szakirodalomban fel kell tüntetni, és még a jármű eladása előtt a végfelhasználó rendelkezésére kell bocsátani ;
   2. ha új gépjárműre többféle típusú gumiabroncs szerelhető fel, és a végfelhasználóknak nem kínálják fel az ezek közötti választás lehetőségét, akkor az 1. pontban említett tájékoztatásban fel kell tüntetni e gumiabroncs-típusok legalacsonyabb üzemanyag-hatékonysági és nedvestapadási osztályát, valamint a külső gördülési zaj legmagasabb mért értékét ▌;
  3. ha a végfelhasználók választhatnak az új gépjárműre felszerelendő különböző típusú gumiabroncsok közül, az alábbi pontok egyike alkalmazandó:
   a) ha a végfelhasználók csak a különböző abroncs-/kerékpántméretek közül választhatnak, de a gumiabroncstípus más paraméterei közül nem, az 1. pontban említett tájékoztatásban minden egyes gumiabroncs-/kerékpántméretnél fel kell tüntetni az adott gumiabroncs-/kerékpántméretben elérhető összes gumiabroncstípus legalacsonyabb üzemanyag-hatékonysági és nedvestapadási osztályát, valamint a külső gördülési zaj legmagasabb mért értékét;
   b) az a) pont hatálya alá tartozó esetek kivételével az 1. pontban említett tájékoztatásban fel kell tüntetni a végfelhasználó által választható összes gumiabroncstípus üzemanyag-hatékonysági és nedvestapadási osztályát, valamint a külső gördülési zaj legmagasabb mért értékét.

8. cikk

Összehangolt vizsgálati módszerek

Az 5., 6. és 7. cikk alapján rendelkezésre bocsátandó, a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonysági és nedvestapadási osztályára, valamint a külső gördülési zajának mért értékére vonatkozó információkat az I. mellékletben foglalt, harmonizált vizsgálati módszerek alkalmazásával kell megállapítani. A harmonizált vizsgálatok eredményeképpen a végfelhasználó megbízható és teljes mértékben reprezentatív képet kap a vizsgált jellemzők rangsorolásáról.

9. cikk

Hitelesítési eljárás

(1)   A tagállamok az I. melléklet A. és B. része szerinti, bejelentett üzemanyag-hatékonysági és nedvestapadási osztályok megfelelőségét, valamint az I. melléklet C. része szerinti külső gördülési ellenállás bejelentett mért értékének megfelelőségét a IV. mellékletben megállapított eljárásnak megfelelően értékelik.

(2)   Ezen hitelesítések nem érintik a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (10) vagy a [gépjárművek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló] .../2009/EK rendelettel összhangban járművekre vagy gumiabroncsokra vonatkozóan kiadott uniós típusjóváhagyást. A megfelelőség értékelése érdekében a tagállamok adott esetben hivatkoznak a gumiabroncs típusjóváhagyási dokumentációjára és a beszállító által biztosított igazoló dokumentumokra is.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok kialakítsák az elárusítóhelyek rendes és rendkívüli ellenőrzésének rendszerét a rendelet követelményeinek való megfelelés biztosítása céljából.

10. cikk

Belső piac

(1)  Ezen rendelet rendelkezéseinek betartása esetén a tagállamok az ezen rendelet hatálya alá tartozó termékinformációk alapján nem tiltják meg és nem korlátozzák a gumiabroncsok piacra juttatását.

(2)  Amennyiben nem rendelkeznek ellenkező értelmű bizonyítékokkal, a tagállamok úgy tekintik, hogy a címkék és a termékinformációk megfelelnek e rendelet rendelkezéseinek. A tagállamok a 5. cikk (4) pontjának megfelelően – a bejelentett értékek pontosságának értékelése érdekében – műszaki dokumentációk benyújtását írhatják elő.

11. cikk

Ösztönzők

A tagállamok az üzemanyag-hatékonyság vagy a nedvestapadás tekintetében az I. melléklet A. illetve B. része szerinti C osztály alatti gumiabroncsok tekintetében nem biztosítanak ösztönzőket.

12. cikk

Módosítások és a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás

A következő intézkedéseket, amelyeknek célja az ezen rendelet nem lényeges elemeinek kiegészítéssel történő módosítása, a 14. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

   1. a C2 és C3 típusú gumiabroncsok nedvestapadási osztályaira vonatkozó követelmények bevezetése, amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő összehangolt vizsgálati módszerek;
   2. a hógumikkal és az északi típusú téli gumiabroncsokkal kapcsolatos követelmények beillesztése;
   3. az I–IV. melléklet műszaki fejlődéshez való igazítása.

13. cikk

Végrehajtás és s zankciók

(1)  E rendelet következetes végrehajtása érdekében a tagállamok folyamatos információcserén keresztül biztosítják a szoros együttműködést a piacfelügyelet terén. A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk a rendszeres utólagos ellenőrzések biztosítására annak érdekében, hogy a nem megfelelően címkézett gumiabroncsokat hozzák összhangba az előírásokkal, vagy vonják ki a forgalomból.

(2)   A tagállamok intézkedéseket hoznak az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciók meghatározására, beleértve az e rendelet értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat és a végrehajtásuk biztosításához szükséges rendelkezéseket is .

(3)  Ezen intézkedéseknek hatékonynak, arányosnak és a visszatartó erejűnek kell lenniük .

(4)   A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot az említett intézkedésekről és esetleges későbbi módosításaikról

14. cikk

A bizottság

(1)  A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2)  E bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel .

15. cikk

Felülvizsgálat

(1)   Legkésőbb az e rendelet alkalmazási időpontját követő három éven belül a Bizottság felülvizsgálja e rendelet alkalmazását, figyelembe véve többek között a következőket:

   a) a címke hatékonysága a fogyasztói tudatosság szempontjából;
   b) a címkézési rendszernek az újrafutózott gumiabroncsokra történő kiterjesztésének szükségessége;
   c) új gumiabroncs-paraméterek vagy -osztályok bevezetésének szükségessége;
   d) a gumiabroncsok paramétereiről a járműbeszállítók és -forgalmazók részéről a végfelhasználóknak nyújtott tájékoztatás.

(2)  A Bizottság az említett felülvizsgálat, egy hatásvizsgálat és egy fogyasztói felmérés alapján jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, szükség esetén a rendelet módosítására irányuló javaslat kíséretében.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba .

A rendeletet 2012. november 1-jétől kell alkalmazni.

Az 5. és 6. cikk azonban a 2012. július 1. előtt gyártott gumiabroncsokra nem alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban .

Kelt ║,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) 2009. március 25-i vélemény. (HL-ben még nem tették közzé).
(2) HL C , …, ... o.
(3) Az Európai Parlament 2009. április 22-i álláspontja.
(4) COM(2008)0433 .
(5) ║COM(2006)0545 ║.
(6) ║ HL L , o.
(7) HL L 189., 2002.7.18., 12. o.
(8) HL L 297., 1992.10.13., 16. o.
(9) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
(10) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.


I.melléklet

A gumiabroncs-paraméterek osztályozása

A. rész: Üzemanyag-hatékonysági osztályok

Az üzemanyag-hatékonysági osztályt a gördülési ellenállási együttható (RRC) alapján, az alábbiakban megadott, A-tól G-ig terjedő skálának megfelelően és az … sz. ENSZ-EGB-előírás ║ szerint mért módon kell meghatározni.

C1 típusú gumiabroncsok

C2 típusú gumiabroncsok

C3 típusú gumiabroncsok

RRC kg/t-ban

Energiahatékonysági osztály

RRC kg/t-ban

Energiahatékonysági osztály

RRC kg/t-ban

Energiahatékonysági osztály

RRC≤6,5

A

RRC≤5,5

A

RRC≤4,0

A

6,6≤RRC≤7,7

B

5,6≤RRC≤6,7

B

4,1≤RRC≤5,0

B

7,8≤RRC≤9,0

C

6,8≤RRC≤8,0

C

5,1≤RRC≤6,0

C

Nincs

D

Nincs

D

6,1≤RRC≤7,0

D

9,1≤RRC≤10,5

E

8,1≤RRC≤9,2

E

7,1≤RRC≤8,0

E

10,6≤RRC≤12,0

F

9,3≤RRC≤10,5

F

RRC≥8,1

F

RRC≥12,1

G

RRC≥10,6

G

Nincs

G

B. rész: Nedvestapadási osztályok

A C1 típusú gumiabroncsok nedvestapadási osztályait a nedvestapadási index (G) alapján kell meghatározni, az alábbiakban meghatározott A-tól G-ig terjedő skála szerint, és azokat az egységes rendelkezések gumiabroncsok gördülési zaj és nedvestapadás tekintetében történő jóváhagyásáról szóló, 117. számú ENSZ-EGB-előírásnak(1) megfelelően kell mérni.

G

Nedvestapadási osztályok

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

Nincs

D

110≤G≤124

E

G≤109

F

Nincs

G

C. rész: Külső gördülési zaj

A külső gördülési zaj mért értékét decibelben kell megadni, és az egységes rendelkezések gumiabroncsok gördülési zaj és nedvestapadás tekintetében történő jóváhagyásáról szóló, 117. számú ENSZ-EGB-előírásnak megfelelően kell mérni.

D. rész: Alacsony zajszintet igazoló jelzés:

Az alábbiakban ismertetett besorolás alapján meghatározott alacsony zajszintű gumiabroncsok esetében a külső gördülési zaj dB-ben mért értékére vonatkozó címkét az alacsony zajszintet igazoló jelzéssel kell kiegészíteni

Külső gördülési zaj szerinti osztályok (dB(A))

C1

C2

C3

alacsony zajszintet igazoló jelzés*

≤68

≤69

≤70

* alacsony zajszintet igazoló jelzés:

p0000001.fig

(1) HL L 231., 2008.8.29., 19. o.


II.melléklet

A címke formátuma

Az 5. cikk 1. pontjában és a 6. cikk 1. pontjában emlнtett matrica kйt rйszbхl бll: 1) az alábbiakban leírt formátumban nyomtatott címke, és 2) szabad felület, ahol a beszállító neve, a gumiabroncs termйkvonalбnak neve, a gumiabroncs mйretei, terhelhetхsйgi indexe, sebessйghatбra йs egyйb rйszletes mыszaki informбciуk szerepelnek (a tovбbbiakban: márkanévhely).

1.  A címke kialakítása

1.1.  A matricára nyomtatott, az 5. cikk 1. pontjában és a 6. cikk 1. pontjában említett címkének meg kell felelnie az alábbi illusztrációnak:

p0000003.fig

1.2.  A kialakнtбs a kцvetkezх elemmel egйszьl ki:

az EU gumiabroncs-cнmkйzйssel foglalkozу weboldalбnak cнme, nagy betыmйrettel a cнmke aljбn

1.3.  A kцvetkezх бbra a cнmke részletes adatait adja meg:

p0000005.fig

1.4.  A címke legyen legalább 75 mm széles és 110 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, a tartalmának továbbra is arányosnak kell lennie a fent megadott adatokkal.

1.5.  A cнmkйnek a kцvetkezх kцvetelményeknek kell megfelelnie:

a)  a CMYK – ciбn, bнbor, sбrga йs fekete – szнnekbхl бllу szнnek a kцvetkezх pйlda szerint vannak megadva: 00-70-X-00: 0 % ciбn, 70 % bнbor, 100 % sбrga, 0 % fekete;

b)  a felsorolt számok az 1.3. részben megadott képfeliratoknak felelnek meg;

p0000007.fig Üzemanyag-hatékonyság

A rendelkezésre bocsátott piktogram alapján: szélessége: 19,5 mm, magassága: 18,5 mm – a piktogram keretének vonalvastagsága: 3,5 pt, szélessége: 26 mm, magassága: 23 mm – a besorolás keretének vonalvastagsága: 1 pt – a keret végének vonalvastagsága: 3,5 pt, szélessége: 36 mm – színe: X-10-00-05;

p0000009.fig Nedvestapadás

A rendelkezésre bocsátott piktogram alapján: szélessége: 19 mm, magassága: 19 mm – a piktogram keretének vonalvastagsága: 3,5 pt, szélessége: 26 mm, magassága: 23 mm – a besorolás keretének vonalvastagsága: 1 pt – a keret végének vonalvastagsága: 3,5 pt, szélessége: 26 mm – színe: X-10-00-05;

p0000011.fig Kьlsх gцrdьlйsi zaj

A rendelkezésre bocsátott piktogram alapján: szélessége: 23 mm, magassága: 15 mm – a piktogram keretének vonalvastagsága: 3,5 pt, szélessége: 26 mm, magassága: 24 mm – az érték körüli keret vonalvastagsága: 1 pt – a keret végének: vonalvastagsága: 3,5 pt, magassága: 24 mm – színe: X-10-00-05;

p0000013.fig A címke kerete: vonalvastagsága: 1,5 pt – színe: X-10-00-05;

p0000015.fig A-tуl G-ig terjedх skбla

   Nyilak: magassбg: 4,75 mm, kцztьk lйvх tбvolsбg: 0,75 mm, fekete vonal vastagsбga: 0,5 pt – szнnek:

Ÿ A: X-00-X-00;

Ÿ B: 70-00-X-00;

Ÿ C: 30-00-X-00;

Ÿ D: 00-00-X-00;

Ÿ E: 00-30-X-00;

Ÿ F: 00-70-X-00;

Ÿ G: 00-X-X-00.

   Szöveg: Helvetica, félkövér, 12 pt, 100 % fehér, fekete kerettel: 0,5 pt;
p0000017.fig A tényleges besorolás
   Nyíl: szélessége: 16 mm, magassága: 10 mm, 100 % fekete;
   Szöveg: Helvetica, félkövér, 27 pt, 100 % fehér;
p0000019.fig A skála vonalai: vastagság: 0,5 pt, a szaggatott vonalak közti távolság: 5,5 mm, 100 % fekete;
p0000021.fig A skбlбn szereplх szцveg: Helvetica, fйlkцvйr, 11 pt, 100 % fekete;
p0000023.fig A zajszint
   Keret: szélessége: 25 mm, magassága: 10 mm, 100 % fekete;
   Szöveg: Helvetica, félkövér, 20 pt, 100 % fehér;
   A mértйkegysйg betыi: Helvetica, fйlkцvйr, az "(A)" normбl (nem fйlkцvйr), 13 pt, 100 % fehér;
p0000025.fig EU-logó: szélessége: 9 mm, magassága: 6 mm;
p0000027.fig Az rendeletre való hivatkozás: Helvetica, normál, 7,5 pt, 100 % fekete;

A gumiabroncs osztályára való hivatkozás: Helvetica, félkövér, 7,5 pt, 100 % fekete;

c)  A háttérnek fehérnek kell lennie.

1.6.  A gumiabroncs-osztályt (C1, C2 vagy C3) az 1.3. részben megadott illusztrбciуn elхнrt formбtumban fel kell tьntetni a cнmkйn.

2.  Márkanévhely

║ A beszállítóknak a matricán a cнmkйvel egyьtt fel kell tьntetniьk a nevьket, a gumiabroncs termйkvonalбnak nevйt йs a gumiabroncs mйreteit, terhelhetхsйgi indexйt, sebessйghatбrбt йs egyйb rйszletes mыszaki informбciуkat, bбrmilyen szнnben, formбtumban йs kialakнtбssal, azzal a kikцtéssel, hogy a márkanévhely méretaránya a címke méretéhez képest nem haladhatja meg a 4:5 arányt, és a címkével együtt közölt üzenet nem mondhat ellent a címke üzenetének.

3.  A bхvнtett magyarбzу cнmke formбtuma

Az 6. cikkben emlнtett cнmke bхvнtett vбltozatбt az alбbbi бbrбnak megfelelхen kell elkйszнteni, az abban szereplх szцveget az йrtйkesнtйsi pont helye szerinti megfelelх nyelvre fordнtva. A cнmke e vбltozatбt a szбmlбn vagy a szбmlбval egyьtt kell a fogyasztу szбmбra бtadni, kivйve, ha ez arбnytalan terhet ró a forgalmazóra; ez utóbbi esetben a tájékoztatást a II. melléklet 4. pontjбnak megfelelхen kell biztosнtani.

p0000029.fig

4.  A számlán feltüntetett tájékoztatás formátuma

Ha a II. melléklet 3. pontjában meghatározott magyarázó címke nyomtatási költségei arбnytalan terhet rуnak a forgalmazуra, a cнmke informбciуit az alбbbi бbrбnak megfelelхen kell feltьntetni:

p0000031.fig


III. mellйklet

A mыszaki promуciуs szakirodalomban kцzцlt informбciуk

1.  A gumiabroncsra vonatkozó információkat az alábbiakban meghatározott sorrendben kell feltüntetni:

   i. az ьzemanyag-hatйkonysбgi osztбly (A йs G kцzцtti betы);
   ii. a nedvestapadбsi osztбly (A йs G kцzцtti betы);
   iii. a kьlsх gцrdьlйsi zaj mйrt йrtйke (dB).

2.  Az informбciуknak a kцvetkezх kцvetelmйnyeknek kell megfelelniьk:

   i. legyenek könnyen olvashatóak;
   ii. legyenek kцnnyen йrthetхek;
   iii. ha egy adott gumiabroncs a mйretйtхl vagy mбs paramйterektхl fьggхen kьlцnfйle osztбly-besorolбsokban fйrhetх hozzб, a legrosszabb йs a legjobb teljesнtmйnyы gumiabroncs бltal meghatбrozott tartományt kell feltüntetni.

3.  A beszбllнtуknak ezenkнvьl weboldalukon hozzбfйrhetхvй kell tenniьk a kцvetkezх informбciуkat:

   i. az EU gumiabroncs-címkézéssel foglalkozó weboldalára mutató hivatkozást;
   ii. a címkére nyomtatott piktogramok magyarázatát és az EU gumiabroncs-címkézéssel foglalkozó weboldalán megtalálható üzemanyag-hatékonysági kalkulátort ;
  iii. egy olyan megбllapнtбst, amely kiemeli, hogy a tйnyleges ьzemanyag-megtakarнtбs йs a kцzlekedйsi biztonsбg erхsen fьgg a vezetх magatartбsбtуl, kьlцnцs tekintettel a kцvetkezхkre:
   a kцrnyezettudatos vezetйs jelentхsen csцkkentheti az ьzemanyag-fogyasztбst;
   a gumiabroncsok nyomбsбt rendszeresen ellenхrizni kell a jobb nedvestapadбsi йs ьzemanyag-hatйkonysбgi teljesнtmйnyi jellemzхk elйrйse йrdekében;
   a féktávolságokat mindig szigorúan be kell tartani.


IV. melléklet

Hitelesítési eljárás

A bejelentett ьzemanyag-hatйkonysбgi йs nedvestapadбsi osztбlyok, valamint a kьlsх gцrdьlйsi zaj bejelentett mйrt йrtйkйnek megfelelхsйgйt a beszбllнtу бltal meghatбrozott minden egyes gumiabroncstнpus, vagy gumiabroncs-csoport esetйben йrtйkelni kell, a kцvetkezх eljбrбsnak megfelelхen:

   1. elхszцr egyetlen gumiabroncsot kell vizsgбlni. Ha a mйrt йrtйk megfelel a bejelentett osztбlynak vagy a kьlsх gцrdьlйsi zaj mért értékének, akkor a gumiabroncs megfelelt a vizsgálaton;
   2. ha a mйrt йrtйk nem felel meg a bejelentett osztбlynak vagy a kьlsх gцrdьlйsi zaj mйrt йrtйkйnek, akkor hбrom tovбbbi gumiabroncsot kell megvizsgбlni. A négy vizsgált gumiabroncs mérési eredményeinek átlagát kell felhasználni a bejelentett információknak való megfelelés vizsgálatához.

Utolsó frissítés: 2010. június 11.Jogi nyilatkozat