Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2513(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0040/2010

Rozpravy :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Hlasování :

PV 21/01/2010 - 7.2

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0006

Přijaté texty
PDF 87kWORD 49k
Čtvrtek 21. ledna 2010 - Štrasburk Konečné znění
Porušování lidských práv v Číně
P7_TA(2010)0006B7-0040, 0041, 0051, 0053, 0054 a 0055/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2010 o porušování lidských práv v Číně, a zejména o případu Liou Siao-po

Evropský parlament ,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Číně, zejména na usnesení o summitu EU/Čína a dialogu EU/Čína o lidských právech ze dne 13. prosince 2007 a o právech menšin a uplatňování trestu smrti ze dne 26. listopadu 2009,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2007 o fungování dialogů a konzultací se třetími zeměmi v oblasti lidských práv,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ze dne 19. prosince 2008, které se týkalo Charty 08 a zatčení bojovníků za lidská práva,

–   s ohledem na summit EU-Čína, který se konal v květnu roku 2009 v Praze,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ze dne 26. června 2009 a 14. prosince 2009, která se týkala uvěznění Liou Siao-po,

–   s ohledem na seminář EU a Číny konaný ve dnech 18.–19. listopadu 2009 a dialog mezi EU a Čínou o lidských právech, který se konal dne 20. listopadu 2009,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví učiněné jménem Evropské unie o popravě Akmala Šajcha ze dne 29. prosince 2009,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že byl dne 8. prosince 2008 Liou Siao-po, významný ochránce lidských práv a odborník na tuto problematiku a spoluautor "Charty 08", umístěn na neznámém místě v Pekingu do "rezidentního pozorování", což je typ vyšetřovací vazby, která může být uplatněna až po dobu šesti měsíců, aniž by bylo vzneseno obvinění,

B.   vzhledem k tomu, že byl dne 23. června 2009 Liou Siao-po zatčen a 24. června 2009 podle článku 105 trestního řádu obviněn z "podněcování k podvracení státní moci",

C.   vzhledem k tomu, že je Liou Siao-po jedním ze 303 signatářů Charty 08, petice, která požaduje ústavní reformu, demokratizaci a ochranu lidských práv a která byla následně podepsána více než 10 000 čínskými občany,

D.   vzhledem k tomu, že dne 25. prosince 2009 shledal pekingský městský lidový soud střední instance č. 1 Liou Siao-poa vinným z "podněcování k podvracení státní moci" a odsoudil ho k 11 letům odnětí svobody, a vzhledem k tomu, že vláda založila obvinění na úloze Liou Siao-poa při vypracování a organizaci podepisování Charty 08 a na šesti esejích kritizujících čínskou vládu, publikovaných v letech 2005 až 2007,

E.   vzhledem k tomu, manželka Liou Siao-poa a zaměstnanci přibližně tuctu zahraničních velvyslanectví v Pekingu žádali o možnost proces sledovat, ale byl jim odmítnut přístup do soudní síně,

F.   vzhledem k tomu, že to tento rozsudek vyvolal širokou kritiku z řad místních autorů internetových blogů, mezinárodních občanských sdružení a zahraničních vlád, a vzhledem k tomu, že se Liou Siao-po proti rozsudku soudu odvolal,

G.   vzhledem k tomu, že byl bývalému českému prezidentovi Václavu Havlovi, který chtěl doručit žádost o propuštění Liou Siao-po, odmítnut přístup na velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze,

H.   vzhledem k tomu, že čínské orgány nevyslyšely opakované výzvy ze strany EU a jednoho jejího členského státu, aby byl trest smrti vynesený proti Akmalu Šajchovi změněn,

I.   vzhledem k tomu, že před několika dny čínský představitel poprvé oznámil zmizení Kao Č' -šenga, křesťanského aktivistu v oblasti lidských práv a kandidáta na Nobelovu ceny míru;

J.   vzhledem k tomu, že v prosinci 2009 došlo v Číně k dalším případům porušování lidských práv, včetně zastrašování členů Fóra o lidských právech v provincii Kuej-čou, s cílem zabránit jim v realizaci akcí plánovaných na oslavu Dne lidských práv, a k případu Qi Choghuai, reportéra a bývalého vedoucího kanceláře deníku Fazhi Morning Post v provincii Šan-tung, který byl během pobytu ve vězení vystaven bití a špatnému zacházení,

K.   vzhledem k tomu, že s blížícími se oslavami 60. výročí vzniku země dne 1. října zintenzivnily čínské orgány, sledování, zastrašování a uvězňování aktivistů, aby jim zabránily upozornit na otázku lidských práv, a vzhledem k tomu, že bylo podle organizace Amnesty Internetional při té příležitosti několik stovek aktivistů a disidentů podrobeno různým druhům sledování a domácího vězení,

L.   vzhledem k tomu, že v dubnu 2009 zaslala Čínská lidová republika Organizaci spojených národů dokument na podporu své kandidatury na členství v Radě pro lidská práva, ve kterém tvrdila, že se Čínská lidová republika "zavazuje k podpoře a ochraně lidských práv a základních svobod čínského lidu",

M.   vzhledem k tomu, že dne 13. ledna 2010 firma Google oznámila svůj záměr přerušit spolupráci s čínskou cenzurou internetu, což uvedla do spojitosti se sofistikovanými kybernetickými útoky (firma se domnívá, že pocházejí z Číny) na svůj počítačový systém, zaměřenými zčásti na uživatelské účty služby Gmail patřící aktivistům v oblasti lidských práv,

N.   vzhledem k tomu, že EU je největším obchodním partnerem Číny a největším investorem v zemi, zatímco Čína je druhým největším obchodním partnerem EU, a vzhledem k tomu, že obchodní a hospodářské vztahy zastínily otázku demokratických reforem, úcty k lidským právům a právního státu,

O.   vzhledem k tomu, že dialog o lidských právech mezi EU a Čínou, který byl započat v roce 2000, doposud dosáhl zanedbatelných výsledků, a vzhledem k tomu, že tato absence výsledků pramení rovněž z nekoordinované a neefektivní společné zahraniční politiky EU pro Čínu,

1.   volá po okamžitém a bezpodmínečném propuštění Liou Siao-poa a vyjadřuje svou solidaritu s jeho nenásilnými akcemi a iniciativami na podporu demokratických reforem a ochrany lidských práv; důrazně odsuzuje obtěžování ze strany soudní moci, jehož obětí se stal;

2.   současně vyjadřuje své sympatie těm Číňanům, kteří otevřeně vyjádřili svou nespokonenost s odsouzením Liou Siao-poa;

3.   vyzývá orgány Čínské lidové republiky, aby dostály svým závazkům, které učinily před Radou pro lidská práva a dodržovaly ustanovením Deklarace OSN o zastáncích lidských práv přijaté Valným shromážděním OSN dne 9. prosince 1998;

4.   vyzývá Čínskou lidovou republiku, aby zajistila dodržování lidských práv a základních svobod a vyzývá k ratifikaci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

5.   vyjadřuje politování nad skutečností, že Čína v rámci svého mechanismu všeobecného pravidelného přezkumu v roce 2009 odmítla všechna doporučení členských států OSN vztahující se ke svobodě projevu, svobodě sdružování, nezávislosti soudní moci, zárukám pro výkon právní profese, ochraně obránců lidských práv, právům etnických menšin, zrušení trestu smrti, zrušení převýchovy prací, zákazu mučení, svobodě tisku a účinné nápravě diskriminace;

6.   co nejrozhodněji odsuzuje popravu Akmala Šajcha a znovu opakuje svůj absolutní a dlouhodobý nesouhlas s vykonáváním trestu smrti bez ohledu na okolnosti; je přesvědčen, že zrušení trestu smrti je ve všech zemích nedílnou součástí dodržování lidských práv a ochrany lidské důstojnosti;

7.   vítá záměr firmy Google ukončit spolupráci s čínskými orgány týkající se filtrování obsahu internetu a cenzury a vyzývá všechny ostatní firmy, aby učinily to samé; vyzývá Čínskou lidovou republiku, aby na internetu plně respektovala svobodu projevu; vyjadřuje solidaritu s čínskými uživateli internetu, kteří budou plánovaným odchodem Googlu postiženi nejvíce;

8.   zdůrazňuje, že čínská vláda zveřejnila v dubnu 2009 svůj první první akční plán v oblasti lidských práv (2009–2010), jehož cílem je zlepšit ochranu lidských práv, předcházet svévolnému zadržování, zakázat vymáhání přiznání mučením a zaručit spravedlivé a otevřené soudní procesy;

9.   zdůrazňuje, že situace v Číně, pokud jde o lidská práva, zůstává předmětem vážného znepokojení, a vyzývá Radu a Komisi, aby otevřely případ Liou Siao-po na příštím summitu EU-Čína; bere na vědomí předchozí dialogy s Čínou o lidských právech a dialog o lidských právech mezi EU a Čínou konaný dne 20. listopadu 2009; trvá na tom, že je v období mezi všemi takovými dialogy nezbytné provádět přísnou kontrolu, aby bylo zaručeno, že jsou doporučení prováděna;

10.   zdůrazňuje, že je třeba zahájit komplexní hodnocení a posilování dialogů o lidských právech mezi EU a Čínou; vyzývá, aby byly případy, které se týkají ochránců lidských práv, během těchto dialogů systematicky diskutovány, a znovu připomíná uvěznění Chu Ťiu, nositele Sacharovovy ceny za rok 2008 a jeho manželky Ceng Ťin-jen;

11.   domnívá se, že rozvoj hospodářských vztahů s Čínou musí být doprovázen účinným politickým dialogem, a požaduje, aby se dodržování lidských práv stalo nedílnou součástí nové rámcové dohody, která se v současné době s Čínou vyjednává;

12.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysokému představiteli Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, předsedovi Rady Evropské unie, Komisi a prezidentovi, předsedovi vlády a Národnímu shromáždění Čínské lidové republiky.

Poslední aktualizace: 30. září 2010Právní upozornění