Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2750(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0133/2010

Előterjesztett szövegek :

B7-0133/2010

Viták :

PV 08/03/2010 - 17
CRE 08/03/2010 - 17

Szavazatok :

PV 10/03/2010 - 7.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0056

Elfogadott szövegek
WORD 50k
2010. március 10., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
A pénzügyi tranzakciók megadóztatása
P7_TA(2010)0056B7-0133/2010

Az Európai Parlament 2010. március 10-i állásfoglalása a pénzügyi műveletekre vonatkozó adókról – működőképessé tételükrő

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel az Európai Parlamentnek a G-20-csoport 2009. április 2-i londoni csúcstalálkozójáról szóló, 2009. április 24-i állásfoglalására(1) ,

–   tekintettel a G20-csoport vezetőinek a 2009. szeptember 24–25-i pittsburghi csúcstalálkozót követően kiadott nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Parlament 2009. szeptember 24–25-i pittsburghi G20-csúcstalálkozóró(2) l szóló, 2009. október 8-i állásfoglalására,

–   tekintettel a pénzügyminiszterek és a központi banki kormányzók 2009. november 7-i, St. Andrews-i üléséről szóló közleményére,

–   tekintettel az Európai Tanács 2009. december 10-11-i következtetéseire, és különösen annak (15) bekezdésére,

–   tekintettel Barroso elnöknek az Európai Parlamentben tett 2009. december 15-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a svéd pénzügyminiszternek a Tanács elnökségéhez intézett, a stabilitási díj tagállamokban történő bevezetéséről szóló, 2010. január 18-i levelére,

–   tekintettel a tőkeemelést terhelő közvetett adókról szóló, 2008/7/EK 2008. február 12-i irányelvre(3) ,

–   tekintettel a közös hozzáadott értékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv biztosítás és pénzügyi szolgáltatások tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2007)0747),

–   tekintettel a pénzügyi műveletekre vonatkozó adókról - hatékonnyá tételükről - a Bizottsághoz intézett, 2010. február 24-i kérdésre (O-0025/2010 – B7-0019/2010),

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.   mivel az Európai Parlament üdvözölte a G20 szinten kezdeményezett vizsgálati munkát a 2009. szeptemberi, a pénzügyi műveletek megadóztatására vonatkozó nemzetközi keret létrehozására irányuló pittsburghi csúcstalálkozót követően;

B.   mivel az Európai Parlament gyors előrelépésre szólított fel annak biztosítására, hogy a pénzügyi szektor tisztességes módon hozzájáruljon a gazdasági felépüléshez és fejlesztéshez, mivel a pénzügyi válság lényeges költségeit és következményeit a reálgazdaság, az adófizetők, a fogyasztók, a közszolgáltatások és általában a társadalom viseli jelenleg;

C.   mivel az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy meg kell újítani a gazdasági és társadalmi szerződést a pénzügyi intézmények és az általuk szolgált társadalom között, és biztosítani kell, hogy a társadalom élvezze a kedvező gazdasági időszakok előnyeit, és védve legyen a kockázatoktól; mivel az Európai Tanács arra ösztönzi az IMF-et, hogy a felülvizsgálat során a lehetőségek teljes körét mérlegelje, többek közt a pénzügyi műveletekre kivetendő globális adót is. mivel ebben az összefüggésben az Európai Tanács felhívta a Tanácsot és a Bizottságot is, hogy azonosítsák azokat az alapelveket, amelyeket az új globális szabályok kialakításakor tiszteletben kell tartani;

D.   mivel számos tagállam kérte eddig a pénzügyi műveletekre vonatkozó adó bevezetését;

E.   mivel az olyan új szabályozási kezdeményezések, mint az adóparadicsomok elleni fellépés, az illegális joghézagok megszüntetése, a devizakereskedelemre vonatkozó követelmények, valamint a származékos ügyletek nyilvántartására szolgáló kereskedési adattárak használata egyértelműen megváltoztatta e területen a politikai fellépés összefüggését;

F.   mivel a Gazdasági és Monetáris Bizottság, valamint az adóügyi biztos 2009. október 6-i ülésén felvetett kérdéseket követően, illetve a Barroso elnök által az Európai Parlamentben tett, 2009. december 15-i nyilatkozatában megerősítettek szerint, az Európai Bizottság jelenleg „innovatív finanszírozásra” vonatkozó ötleteken dolgozik a globális kihívások összefüggésében, beleértve a pénzügyi műveletek adóját, annak érdekében, hogy kellő időben javaslatokat terjesszen elő;

G.   mivel az IMF törekszik a társadalom véleményének megismerésére a G-20 csoport által a 2009. szeptember 24-25-i pittsburgh-i konferencián előterjesztett kérés részeként a pénzügyi ágazatra kivetendő adókkal kapcsolatban;

H.   mivel a pénzügyi műveleteken adók és illetékek különböző formái állnak fenn a tagállamokban; mivel ezen nemzeti adók és illetékek általában csak kiválasztott eszközökre terjednek ki; mivel Belgium és Franciaország jogszabályokat fogadott el nemzeti szinten a devizaügyletekre kivetendő adóról, de azt uniós szinten csak annak végrehajtása esetén fogja hatályba léptetni;

I.   mivel másfajta adózási formákkal szemben a tőkeemelésre vonatkozó közvetett adók, mint például a tőkeilleték, az értékpapírok illetékbélyege, valamint a szerkezetátalakítási műveletekre kivetett illeték diszkriminációhoz, kettős adóztatáshoz és eltérésekhez vezetnek, amelyek a tőke szabad mozgásának útjában állnak;

J.   mivel óriási és gyors növekedés játszódott le az utóbbi évtizedben a pénzügyi műveletek terjedelmét tekintve az áruk és szolgáltatások kereskedelmének nagyságához képest, ami többek között a származékos ügyletek gyorsan növekvő piacával magyarázható;

K.   mivel a G20 vezetőknek együttes felelősségük van, hogy enyhítsék a válság társadalmi hatását mind saját tagállamaikban, mind a fejlődő országokban, amelyeket súlyosan érintettek a válság közvetett hatásai; mivel a pénzügyi műveletekre vonatkozó adó hozzájárulna a válság által okozott költségek fedezéséhez;

1.   az a véleménye, hogy az Európai Uniónak egyet kellene értenie a G20 ülések nemzetközi keretében elfoglalt közös állásponttal azon lehetőségek tekintetében, hogy a pénzügyi szektornak hogyan kellene tisztességes és érdemi módon hozzájárulnia minden olyan teher kifizetéséhez, amely a reálgazdaságban jelenik meg, vagy amely a bankrendszer stabilizálására irányuló állami intervenciókkal kapcsolatos; úgy véli, hogy az EU-nak a G20-ak munkájával párhuzamosan és azzal koherens módon saját stratégiát kellene kidolgoznia a lehetséges intézkedési lehetőségekre;

2.   úgy véli, hogy objektív elemzésen alapuló koherens uniós álláspont elérése érdekében a Bizottságnak a következő G20 csúcstalálkozó előtt kellő időben hatástanulmányt kellene kidolgoznia a globális pénzügyi műveletekre vonatkozó adóról és fel kellene tárnia annak előnyeit és hátrányait;

3.   sürgeti a Bizottságot, hogy értékelésében az alábbi aspektusokat fontolja meg figyelmesen:

   a) a pénzügyi műveletekre vonatkozó adókkal kapcsolatos múltbéli tapasztalatok, különösen az adóelkerülési magatartás és a tőke vagy szolgáltatás nyújtás elvándorlása más helyszínekre, főként az ilyen adók egyes befektetőkre és KKV-kra gyakorolt hatása;
   b) a pénzügyi műveletekre vonatkozó adók csak az Európai Unióban történő bevezetésének előnyei és hátrányai a globális szintű bevezetéshez, valamint a jelenlegi helyzethez képest;
   c) a lényeges bevétel előteremtésére vonatkozó potenciál az egyéb forrásból származó adóbevételekhez, a költségek behajtásához és a bevételek országok közötti megoszlásához képest;
   d) a pénzügyi műveletekre vonatkozó adókból származó potenciális bevétel globális vagy európai szinten történő értékelésekor figyelembe kell venni a különböző tervezési lehetőségeket, a minden potenciálisan érintett piacon felmerülő, műveleti költségekben bekövetkező emelkedés számszerűsítése mellett (szervezett átváltásos műveletek, készpénzes műveletek), valamint az üzleti vállalkozások közötti (B2B), valamint az üzleti vállalkozások és a fogyasztók közötti (B2C) műveleteket;
   e) az értékelésnek figyelembe kell vennie a különböző lehetőségek azon potenciálját, hogy mind az árszinteket, mind a stabilitást érintse rövid és hosszú távon, valamint a pénzügyi műveleteket és a likviditást is;
   f) hogyan kell egy pénzügyi műveletekre vonatkozó adót megtervezni a tőkeemelésre kivetett közvetett adókkal általában együtt járó negatív mellékhatások enyhítése érdekében;
   g) milyen mértékben járulna hozzá a pénzügyi műveletekre vonatkozó adó a pénzügyi piacok stabilizációjához a túlzott rövid távú kereskedelemre és spekulációra, valamint az átláthatóságra kiváltott hatások terén;
   h) egy pénzügyi műveletekre vonatkozó adó megelőzhet-e egy jövőbeli pénzügyi válságot azáltal, hogy bizonyos fajta nem kívánatos műveletekre irányul; e műveleteket az Európai Bizottságnak kell meghatároznia;

4.   hangsúlyozza, hogy minden megoldásnak kötelezően el kell kerülnie az uniós versenyképesség csökkentését vagy a fenntartható befektetések, az innováció és növekedés akadályozását, ami a reálgazdaság és a társadalom javára válik;

5.   hangsúlyozza annak fontosságát, hogy figyelembe kell venni a banki szektor azon szükségletét, hogy egészséges tőkét építsen fel, a bankrendszer azon képességének biztosításával, hogy reálgazdasági befektetéseket finanszírozzon; valamint, hogy a túlzott kockázatot megelőzzék;

6.   felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy mérje fel, hogy a különböző pénzügyi műveletekre vonatkozó adók lehetőségei hogyan járulnak hozzá potenciálisan az uniós költségvetéshez;

7.   felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy mérje fel, hogy milyen mértékben lehetne a vizsgálandó lehetőségeket innovatív pénzügyi mechanizmusként felhasználni ahhoz, hogy a fejlődő országoknak, valamint a pénzügyi fejlesztési együttműködés számára támogatást nyújtsanak az éghajlatváltozáshoz való igazodáshoz és annak enyhítéséhez;

8.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Központi Banknak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0330.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0028.
(3) HL L 46., 2008.2.21., 11. o.

Utolsó frissítés: 2010. november 30.Jogi nyilatkozat