Indeks 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 73kWORD 34k
Środa, 23 czerwiec 2010 r. - Bruksela Wersja ostateczna
System szybkiego ostrzegania przed pedofilami i osobami molestującymi seksualnie
P7_TA(2010)0247P7_DCL(2010)0029

Deklaracja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia systemu szybkiego ostrzegania przed pedofilami i osobami molestującymi seksualnie

Parlament Europejski:

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet(1) ,

–  uwzględniając komunikat z dnia 22 maja 2007 r. zatytułowany „W kierunku ogólnej polityki dotyczącej zwalczania cyberprzestępczości” (COM(2007)0267),

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze konieczność utrzymania wysokiego poziomu wirtualnej demokracji oferowanego przez Internet bez narażania na ryzyko kobiet i dzieci,

B.  mając jednakże na uwadze, że nadużywanie możliwości oferowanych przez technologię może ułatwić akty pedopornografii i molestowania seksualnego,

C.  mając na uwadze, że Internet oferuje swobodę działania także pedofilom i osobom molestującym seksualnie, stawiając ich na równi z uczciwymi obywatelami i czyniąc ich trudnymi do zidentyfikowania także dla władz publicznych,

1.  zachęca Radę i Komisję do podjęcia działań w związku z wyżej wspomnianym komunikatem;

2.  zwraca się do Rady i Komisji o wdrożenie dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności(2) z jednoczesnym rozciągnięciem jej na wyszukiwarki w celu szybkiego i skutecznego przeciwstawienia się pedopornografii i molestowaniu seksualnemu on line;

3.  zachęca państwa członkowskie do skoordynowania przez władze publiczne europejskiego systemu szybkiego ostrzegania na wzór już działającego systemu ostrzegania w dziedzinie artykułów spożywczych w celu przeciwstawienia się pedofilii i molestowaniu seksualnemu;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(3) Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0098.
(2) Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 54.
(3) Lista sygnatariuszy została opublikowana w Załączniku 1 do Protokołu z dnia 23 czerwca 2010 (P7_PV(2010)06-23(ANN1)).

Ostatnia aktualizacja: 14 lipiec 2011Informacja prawna