Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2771(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0412/2010

Συζήτηση :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0284

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 131kWORD 90k
Πέμπτη 8 Ιούλιος 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη Ιούλιος 18-23, 2010)
P7_TA(2010)0284B7-0412, 0421, 0426 και 0428/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με μια θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα αντίληψη για την ευρωπαϊκή δράση κατά του HIV/AIDS

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη 18η Διεθνή Διάσκεψη για το AIDS: «Right Here, Right Now» (Εδώ και Τώρα), που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη στις 18-23 Ιουλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ περί ανειλημμένης υποχρέωσης στο θέμα του AIDS/HIV «Παγκόσμια κρίση- παγκόσμια δράση» (Global Crisis - Global Action) η οποία εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 2001 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση Υψηλού Επιπέδου της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (UNGASS) για το AIDS και τον ιό HIV της 2ας Ιουνίου 2006 και την πολιτική διακήρυξη που εγκρίθηκε σε αυτή τη συνεδρίαση,

–  έχοντας υπόψη τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Γραμμές του UNAIDS του 2006 για το HIV/AIDS και τα ανθρώπινα δικαιώματα, βασισμένες στη 2η Διεθνή Διαβούλευση για το HIV/AIDS και τα ανθρώπινα δικαιώματα που έγινε στη Γενεύη στις 23-25 Σεπτεμβρίου 1996 και στην 3η Διεθνή Διαβούλευση για το HIV/AIDS και τα ανθρώπινα δικαιώματα που έγινε στη Γενεύη στις 25-26 Ιουλίου 2002,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΠΟΥ με τίτλο «Προς τη Βελτίωση της Οικουμενικής Πρόσβασης στις Υπηρεσίες Υγείας: αναβάθμιση των παρεμβάσεων με βαθμό προτεραιότητας στον τομέα της υγείας για το HIV/AIDS»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αμπούχα της 27ης Απριλίου 2001, για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και άλλες παρεμφερείς λοιμώδεις νόσους, την κοινή θέση των αφρικανικών χωρών στη συνάντηση υψηλού επιπέδου της UNGASS 2006 και την έκκληση για επίσπευση της δράσης με σκοπό την Καθολική Πρόσβαση στις Υπηρεσίες προστασίας από το HIV/AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία στην Αφρική που υπογράφηκε στην Αμπούχα της Νιγηρίας στις 4 Μαΐου 2006 από την Αφρικανική Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2006, σχετικά με το HIV/AIDS, «Ώρα για δράση», το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την «καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες, 2006-2009», το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με το HIV/AIDS: Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πρόοδο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της Ελονοσίας και της Φυματίωσης μέσω εξωτερικής δράσης (2007-2011) του Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την «καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες» και τη στρατηγική για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες την περίοδο 2009 - 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του UNAIDS για το 2009 με τίτλο «Έκθεση σχετικά με την παγκόσμια επιδημία AIDS»,

–  έχοντας υπόψη το Πλαίσιο Αποτελεσμάτων του UNAIDS 2009-2011,

–  έχοντας υπόψη την Έκθεση του 2010 των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 για την πρόοδο στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας: ενδιάμεση αξιολόγηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV, ο οποίος παγκοσμίως εκτιμάται σε 33,4 εκατ., συνεχίζει να αυξάνεται, και δεδομένου ότι το γεγονός ότι σημειώθηκαν 2,7 εκατ. νέα κρούσματα το 2008 είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, διότι σημαίνει ότι τοHIV/AIDS αποτελεί παγκόσμια επείγουσα ανάγκη που απαιτεί μια ειδική και συνολική παγκόσμια αντίδραση,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το HIV/AIDS παραμένει μια από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, με 2 εκατομμύρια νεκρούς το 2008, κι ότι προβλέπεται πως θα συνεχίσει να είναι μια σημαντική αιτία πρόωρης θνησιμότητας διεθνώς κατά τις επόμενες δεκαετίες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη του 2009, εκτιμάται πως 5 εκατομμύρια άνθρωποι σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος ελάμβαναν αντιρετροϊκή θεραπεία – ένας δεκαπλασιασμός μέσα σε πέντε έτη και ένα άνευ προηγουμένου μέγεθος στην ιστορία της δημόσιας υγείας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των νέων μολύνσεων συνεχίζει να ξεπερνάει το ρυθμό επέκτασης της θεραπείας κι ότι ακόμη τα δυο τρίτα των ανθρώπων που χρειάζονταν θεραπεία το 2009 δεν την ελάμβαναν, πράγμα που σημαίνει ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε κατάσταση ανάγκης δεν έχουν πρόσβαση στην αναγκαία αποτελεσματική θεραπεία,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υποσαχάρεια Αφρική παραμένει η πιο βαριά πληττόμενη περιοχή, με 22,4 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν με το HIV/AIDS και με το 71% του συνόλου των νέων μολύνσεων με HIV/AIDS το 2008,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως η προληπτική δράση κατά του HIV/AIDS είναι ένα αποτελεσματικό μέσον για τη μείωση των νέων μολύνσεων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα προγραμματισμού σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS σε πρωτοβουλίες πρόληψης, ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες που εστιάζονται στους ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS, καθώς και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες για τη μείωση του στιγματισμού και των διακρίσεων,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη πως οι γυναίκες και τα κορίτσια συνεχίζουν να μολύνονται σε δυσανάλογα μεγάλα ποσοστά με τον ιό του HIV/AIDS, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν κάπου το 60% των μολύνσεων με HIV/AIDS στην Υποσαχάρειο Αφρική και με το HIV/AIDS να εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια αιτία θνησιμότητας και νοσηρότητας για τις γυναίκες που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες εναλλακτικές λύσεις πρόληψης του HIV δεν κάνουν αρκετά για να προστατεύσουν τις γυναίκες κι ότι οι προληπτικές μέθοδοι όπως τα προφυλακτικά και η αποχή δεν είναι ρεαλιστικές λύσεις για πολλές γυναίκες, ειδικά όσες είναι παντρεμένες, όσες θέλουν να αποκτήσουν παιδιά ή όσες διατρέχουν κίνδυνο σεξουαλικής βίας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο ή μικροβιοκτόνο θα μπορούσε να προσφέρει στις γυναίκες ισχυρά νέα μέσα αυτοπροστασίας από το HIV χωρίς περιορισμό των αναπαραγωγικών επιλογών τους,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις υψηλών επιπέδων μόλυνσης και κινδύνου μεταξύ κομβικών πληθυσμιακών κατηγοριών, όπως είναι οι σεξουαλικοί εργάτες, οι άνθρωποι που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, οι φυλακισμένοι, οι χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι μετακινούμενοι εργάτες σχεδόν σε όλες τις περιοχές, και ότι επίσης σε χώρες με γενικευμένες επιδημίες υπάρχει επίσης μια κοινή αδυναμία να αποκτήσουν προτεραιότητα και να χρηματοδοτηθούν τα προληπτικά προγράμματα κατά του HIV/AIDS που αφορούν αυτές τις πληθυσμιακές κατηγορίες,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του στιγματισμού που συνδέεται με το HIV/AIDS, κάπου το 30% των ανθρώπων που είναι μολυσμένοι με HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση αγνοούν ότι είναι οροθετικοί, οι δε μελέτες δείχνουν ότι η μη διαγνωσμένη μόλυνση διευκολύνει το να συνεχίζεται η διάδοση του HIV/AIDS και αυξάνει τις πιθανότητες πρόωρης θνησιμότητας μεταξύ των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του 2009 του ΠΟΥ, «Προς τη Βελτίωση της Οικουμενικής Πρόσβασης στις Υπηρεσίες Υγείας: αναβάθμιση των παρεμβάσεων με βαθμό προτεραιότητας στον τομέα της υγείας για το HIV/AIDS, εκτιμάται πως το ποσοστό κάλυψης με αντιρετροϊκά σκευάσματα είναι μόνο 23% στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, ποσοστό που θεωρείται χαμηλό λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης στη Ρωσία και την Ουκρανία,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοφυλοφιλική συμπεριφορά εξακολουθεί να είναι έντονα στιγματισμένη, κυρίως στην Υποσαχάρεια Αφρική, όπου 31 χώρες έχουν ποινικοποιήσει τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις μεταξύ συναινούντων ενηλίκων, σε 4 οι σχέσεις αυτές τιμωρούνται με θάνατο, και σε άλλες προβλέπονται ποινικές κυρώσεις που ξεπερνούν τη δεκαετή κάθειρξη, με αποτέλεσμα αυτός ο στιγματισμός να εμποδίζει τις προσπάθειες πρόληψης του HIV/AIDS,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη πως η μετατροπή της παράνομης χρήσης ναρκωτικών σε αξιόποινη πράξη σε πολλές χώρες εμποδίζει την πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες πρόληψης του HIV/AIDS, θεραπείας, περίθαλψης και υποστήριξης, και υποδαυλίζει τη μετάδοση του HIV/AIDS μέσω της χρήσης ενέσιμων ναρκωτικών,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη πως 106 χώρες έχουν εντοπισθεί να έχουν νομοθεσίες και αστυνομικές υπηρεσίες που λειτουργούν ως σημαντικά εμπόδια στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του HIV/AIDS,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη πως σύμφωνα με εκτιμήσεις 17,5 εκατομμύρια παιδιά έχασαν έναν ή και τους δυο γονείς τους από HIV/AIDS το 2008 – με τη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών να ζει στην Υποσαχάρειο Αφρική – και συχνά υποφέρουν από τον στιγματισμό και τις διακρίσεις και συμβαίνει να τους αποκλείεται η πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες όπως είναι η εκπαίδευση και η στέγη, ενώ επίσης αυξάνεται η ευπάθειά τους απέναντι στη μόλυνση από το HIV/AIDS,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη πως η σχέση μεταξύ HIV/AIDS και αναπηρίας δεν έχει ακόμη λάβει τη δέουσα προσοχή, παρ´όλο ότι ανευρίσκονται άτομα με αναπηρίες μεταξύ όλων των κομβικών πληθυσμών με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στο HIV/AIDS, και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την πρόσβαση στην πρόληψη, τη θεραπεία και τις υπηρεσίες περίθαλψης,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αντιμετώπιση του HIV/AIDS με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να συμβάλει με ζωτικό τρόπο στον τερματισμό της επιδημίας,

1.  επαναλαμβάνει ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι μέρος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ότι είναι καθήκον των κυβερνήσεων να τηρούν τις υποχρεώσεις τους παρέχοντας υπηρεσίες δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης σε όλους·

2.  θεωρεί συγχρόνως ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει άμεση προτεραιότητα στην προστασία και προώθηση των φορέων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εστιάζουν τη δράση τους στην ενημέρωση κοινοτήτων σχετικά με το HIV/AIDS· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής /Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας να διασφαλίσει ότι θα ισχύσουν δεόντως όλες οι ειδικές δράσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους φορείς υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του HIV/AIDS·

3.  ζητεί από την Επιτροπή κι από το Συμβούλιο να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να επισπεύσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του HIV/AIDS ως παγκόσμιας προτεραιότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας, με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κεντρική θέση στην πρόληψη του HIV/AIDS, στη θεραπεία του, στην περίθαλψη και στην υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένου και στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή συνεργασία·

4.  ζητεί από την Επιτροπή κι από το Συμβούλιο να προωθήσουν την αποποινικοποίηση της μη εμπρόθετης μετάδοσης του HIV/AIDS και της έκθεσης σε αυτό(1) , μεταξύ άλλων και ενθαρρύνοντας την αναγνώριση του HIV/AIDS ως αναπηρίας, για τους σκοπούς της ήδη υφισταμένης και της μελλοντικής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων·

5.  ζητεί από τα κράτη της Βαλτικής, από τη Ρωσία και από την Ουκρανία, να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές για την σθεναρή καταπολέμηση του HIV/AIDS στις αντίστοιχες επικράτειες·

6.  ζητεί από την Επιτροπή κι από το Συμβούλιο να προαγάγουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές μέσα από τον πολιτικό διάλογο σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών σχετικά με την αντιμετώπιση του HIV/AIDS με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε:

   να επιτευχθεί η προαγωγή, η προστασία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS και των άλλων κομβικών πληθυσμιακών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας(2) ,
   να αρθούν τα βασικά οικονομικά, νομικά και κοινωνικά και τεχνικά εμπόδια, καθώς και οι νομοθετικές και έμπρακτες τιμωρίες που εμποδίζουν μια αποτελεσματική δράση κατά του HIV, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κομβικές πληθυσμιακές κατηγορίες,
   να προωθηθεί η αναθεώρηση και τροποποίηση νομοθεσιών που αποτελούν εμπόδιο για αποτελεσματικά προγράμματα και υπηρεσίες κατά του HIV/AIDS θεμελιωμένα σε χειροπιαστά στοιχεία, ειδικά για τις κομβικές πληθυσμιακές κατηγορίες,
   να αποκρουσθεί κάθε νομοθεσία ή απόφαση που χαρακτηρίζει εγκληματικά τη μη εμπρόθετη μετάδοση του ιού του HIV ή που υποδαυλίζει τις διακρίσεις σε βάρος ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, όπως επίσης και να υπάρξει καταδίκη και ανάληψη δράσης για τα νομικά εμπόδια όπως είναι οι περιοριστικές νομοθεσίες και πολιτικές στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, οι νομοθεσίες περί κληρονομίας και ιδιοκτησίας, οι νομοθεσίες περί παιδικών γάμων κλπ, που παρεμποδίζουν τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων κατά του ιού HIV για τις γυναίκες και τα κορίτσια,
   να μπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο των αποφάσεων που αφορούν τη χρηματοδότηση πόρων κατά του HIV/AIDS εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
   να προγραμματισθεί ο αγώνας κατά του HIV/AIDS κατά τρόπο εστιασμένο στους ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS και σε άλλες κομβικές πληθυσμιακές κατηγορίες και να αποσκοπεί στην ενίσχυση των ατόμων και των ομάδων απέναντι στο HIV/AIDS, στη μείωση του κινδύνου και της τρωτότητας απέναντι στη μόλυνση με HIV/AIDS και στην απάλυνση των αρνητικών επιπτώσεων του HIV/AIDS,
   να διευκολυνθεί και να προαχθεί η ουσιαστική συμμετοχή των κομβικών πληθυσμιακών κατηγοριών στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας, περίθαλψης και υποστήριξης έναντι του HIV/AIDS, καθώς και στις δράσεις μείωσης του στιγματισμού και των διακρίσεων,
   να διευκολυνθεί η οικουμενική πρόσβαση στις φροντίδες υγείας, είτε για την πρόληψη, θεραπεία, περίθαλψη και υποστήριξη σε σχέση με το HIV/AIDS, είτε για άλλες ιατρικές φροντίδες μη σχετιζόμενες με το HIV/AIDS,
   να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην απασχόληση για τους ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS και για άλλες κομβικές πληθυσμιακές κατηγορίες,
   να διασφαλιστεί ότι η μελλοντική παρακολούθηση της προόδου στον αγώνα κατά του HIV/AIDS θα συμπεριλάβει δείκτες που θα καλύπτουν και αξιολογούν απευθείας ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με το HIV/AIDS,
   να γίνει σεβαστή η αρχή των «τριών C» (informed consent, confidentiality,counselling = συγγνωστή συναίνεση, εμπιστευτικότητα, συμβουλευτική υποστήριξη) στα τεστ του HIV/AIDS και σε άλλες υπηρεσίες σχετικές με το HIV/AIDS,
   να καταπολεμηθούν ο στιγματισμός και οι διακρίσεις σε βάρος ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS και άλλων κομβικών πληθυσμιακών κατηγοριών και να προστατευθούν τα δικαιώματά τους στην σωματική ακεραιότητα και απέναντι στην κακοποίηση και τη βία,
   να προαχθεί και να διευκολυνθεί μια μεγαλύτερη συμμετοχή των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS και των άλλων κομβικών πληθυσμιακών κατηγοριών στις δράσεις κατά του HIV/AIDS,
   να παρέχονται για τη νόσο πληροφορίες αντικειμενικές και μη βασιζόμενες σε προσωπικές εκτιμήσεις,
   να προσφερθούν στους ανθρώπους η δύναμη, τα προσόντα, οι γνώσεις και οι πόροι για να προφυλαχθούν από τη μετάδοση του HIV/AIDS·

7.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κι από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των γυναικών σε θέματα πρόληψης, θεραπείας και περίθαλψης έναντι του HIV/AIDS ως ένα βασικό μέτρο για την συγκράτηση της επιδημίας, κυρίως μέσω της επέκτασης της πρόσβασης στα προγράμματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, με τεστ HIV/AIDS, συμβουλευτική υποστήριξη και υπηρεσίες πρόληψης πλήρως ενσωματωμένες σε αυτά, και μέσω της αντιστροφής των υποκειμένων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που συμβάλλουν στο βαθμό επικινδυνότητας του HIV/AIDS για τις γυναίκες, όπως είναι η ανισότητα μεταξύ φύλων, η φτώχεια, η απουσία οικονομικών και εκπαιδευτικών ευκαιριών, η μη προστασία των νομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κι από τα κράτη μέλη να προσφέρουν επαρκή και ευέλικτη χρηματοδότηση στην έρευνα για νέες τεχνολογίες πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων και των μικροβιοκτόνων·

9.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός ότι οι μισές από τις νέες μολύνσεις με HIV αφορούν παιδιά και νέους· ζητεί κατά συνέπεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κι από τα κράτη μέλη να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών και των νέων στον τομέα της πρόληψης από το HIV/AIDS, θεραπείας, περίθαλψης και υποστήριξης και να μεριμνήσουν ώστε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες σχετικές με το HIV/AIDS, και ειδικότερα έγκαιρης παιδικής διάγνωσης, κατάλληλων και οικονομικώς προσιτών αντιρετροϊκών σκευασμάτων, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κοινωνικής προστασίας και νομικής προστασίας·

10.  ζητεί από την Επιτροπή κι από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στις δράσεις κατά του HIV/AIDS καθώς και την ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους στα εθνικά στρατηγικά σχέδια και πολιτικές κατά του HIV/AIDS, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας για το HIV/AIDS που να είναι σχεδιασμένες βάσει των αναγκών και ίσες με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες·

11.  ζητεί από την Επιτροπή κι από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τα προγράμματα μείωσης επιβλαβών συνεπειών για τους φυλακισμένους και τους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών·

12.  ζητεί από την Επιτροπή κι από το Συμβούλιο να πιέσουν τις χώρες εκείνες που πλήττονται περισσότερο από το HIV και το AIDS να δημιουργήσουν συντονισμένα, διαφανή και υπεύθυνα εθνικά πλαίσια πολιτικής κατά του HIV που να διασφαλίζουν στον τομέα της πρόληψης και της υγείας προσιτά και αποτελεσματικά μέτρα για τον ιό του HIV· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τα εθνικά προγράμματα και να χρησιμοποιήσει την κοινωνία των πολιτών για να αντιμετωπίσει την χαμηλή κάλυψη των προγραμμάτων μείωσης του στιγματισμού και των διακρίσεων και για να βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο των εθνικών δράσεων κατά του HIV/AIDS·

13.  ζητεί από την Επιτροπή κι από το Συμβούλιο να συνεργαστούν με το UNAIDS και άλλους εταίρους για να βελτιώσουν τους δείκτες μέτρησης της προόδου σε παγκόσμιο, εθνικό και προγραμματικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη μείωση του στιγματισμού και των διακρίσεων που σχετίζονται με το HIV/AIDS, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών δεικτών για τις κομβικές πληθυσμιακές κατηγορίες, για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με το HIV, καθώς και για μηχανισμούς προστασίας σε διεθνές επίπεδο·

14.  ζητεί από την Επιτροπή κι από το Συμβούλιο να υποστηρίξουν το έργο της νεοδημιουργημένης Παγκόσμιας Επιτροπής για το HIV και τη Νομοθεσία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία λειτουργεί υπέρ μιας αποτελεσματικής δράσης κατά του HIV/AIDS·

15.  ζητεί από την Επιτροπή κι από το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσουν τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα για να συλλέξει στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS και άλλων κομβικών πληθυσμιακών κατηγοριών στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την τρωτότητά τους απέναντι στις πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις·

16.  ζητεί από τα κράτη μέλη κι από την Επιτροπή να κατευθύνουν τουλάχιστον το 20% όλων των αναπτυξιακών δαπανών στη βασική υγεία και εκπαίδευση, να αυξήσουν τις εισφορές τους στο Παγκόσμιο Ταμείο Αγώνα κατά του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας, και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων που έχουν σχεδιασθεί για να ενισχύσουν τα συστήματα υγείας και τα συστήματα των ανθρώπινων κοινοτήτων· επιπροσθέτως, καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να δώσουν προτεραιότητα στις δαπάνες για την υγεία γενικότερα και στην αντιμετώπιση του HIV/AIDS ειδικότερα, και καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα προς τις χώρες εταίρους, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η παροχή προτεραιότητας στην υγεία, ως βασικό τομέα, στο πλαίσιο των Εθνικών Εγγράφων Στρατηγικής·

17.  καλεί όλα τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιστρέψουν την ανησυχητική μείωση της χρηματοδότησης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες και να στηρίξουν πολιτικές για τη θεραπεία σεξουαλικά μεταδιδόμενων μολύνσεων και την προμήθεια σκευασμάτων αναπαραγωγικής υγείας που παρασκευάζονται από φάρμακα που σώζουν ανθρώπινες ζωές, και αντισυλληπτικών, συμπεριλαμβανομένων και των προφυλακτικών·

18.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προσπαθεί μέσω ενός μείγματος χρηματοπιστωτικών μέσων σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο επί πλέον της στήριξης από τον προϋπολογισμό, και μέσω των οικείων οργανισμών και μηχανισμών που έχουν αποδεδειγμένες επιτυχίες στην στην κάλυψη της διάστασης εκείνης του HIV/AIDS που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδιαίτερα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων που στηρίζονται στις ανθρώπινες κοινότητες·

19.  ζητεί από την Επιτροπή, από τα κράτη μέλη κι από τη διεθνή κοινότητα να εκδώσουν νομοθεσίες που να επιτρέπουν την κυκλοφορία αποτελεσματικών φαρμάκων κατά του ιού του HIV σε προσιτές τιμές, συμπεριλαμβανομένων των αντιρετροϊκών και λοιπών ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων, των διαγνωστικών και συναφών τεχνολογιών προληπτικής, θεραπευτικής και παρηγορητικής αντιμετώπισης του HIV και των συναφών ευκαιριακών μολύνσεων και συνθηκών·

20.  επικρίνει τις διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις που υπερβαίνουν τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ («TRIPS-plus»), και τούτο με στόχο να περιορισθούν, αν όχι να εξαλειφθούν de facto, οι διασφαλίσεις που θεσπίζονται από τη Δήλωση της Ντόχα για την κατοχύρωση της προτεραιότητας της υγείας έναντι των εμπορικών συμφερόντων· επισημαίνει την ευθύνη των χωρών που ασκούν πίεση στις αναπτυσσόμενες χώρες να υπογράψουν τέτοιες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου·

21.  υπογραμμίζει ότι η υποχρεωτική αδειοδότηση και οι διαφοροποιημένες τιμές δεν έχουν λύσει πλήρως το πρόβλημα, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέες λύσεις για να διασφαλίσει αληθινή πρόσβαση στις θεραπείες κατά του HIV/AIDS σε προσιτές τιμές·

22.  ζητεί από την Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να εγκρίνει την «Εργαλειοθήκη για την Προαγωγή και Προστασία της Απόλαυσης όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις Λεσβίες, τους Ομοφυλόφιλους, τους Αμφιφυλόφιλους και τους Διεμφυλικούς» και ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις της·

23.  ζητεί από τα όργανα της ΕΕ που, στο πλαίσιο του καταστατικού τους, εκπονούν ετήσιες εκθέσεις για την κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ενσωματώσουν σε αυτές τις εκθέσεις μια διάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με το HIV κατά τρόπο που να μπορεί να ακούγεται η φωνή εκείνων που ζουν με τον ιό του HIV και εκείνων που έχουν ευπάθεια στις μολύνσεις·

24.  ζητεί από την Επιτροπή κι από τα κράτη μέλη να επαναλάβουν την υποστήριξή τους προς την παράγραφο 16 των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το Πρόγραμμα Δράσης του Νοεμβρίου, να ξεκινήσουν μια ευρεία διεργασία διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την εκπόνηση ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για την Αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της Ελονοσίας και της Φυματίωσης μέσω της Εξωτερικής Δράσης από το 2012 και μετά, και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την συγκρότηση των Ομάδων Δράσης της ΕΕ που θα λειτουργούν ως φορείς κοινής δράσης της Επιτροπής και των κρατών μελών σε καθορισμένους τομείς προτεραιότητας·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στο Κοινό Πρόγραμμα του ΟΗΕ για τον ιό HIV και το AIDS, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και στους διοργανωτές της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS.

(1) Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του UNAIDS σχετικά με την ποινικοποίηση της μετάδοσης του ΗΙV, οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να περιορίσουν την ποινικοποίηση στις περιπτώσεις εμπρόθετης μετάδοσης, επί παραδείγματι όταν εκείνος/η που γνωρίζει ότι είναι οροθετικός/ή δρα με πρόθεση μετάδοσης του ΗΙV και πράγματι το μεταδίδει.
(2) Η προώθηση και η αναγνώριση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν με ΗΙV/ΑΙDS αποτελεί βασικό στοιχείο μιας θεμελιωμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγισης του ζητήματος του HIV. Η αντίληψη αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το δικαίωμα των ανθρώπων που ζουν με ΗΙV/ΑΙDS σε μια πλήρη και ικανοποιητική σεξουαλική ζωή και να σέβεται τις αναπαραγωγικής επιλογής και επιθυμίες των οροθετικών.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιούνιος 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου