Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2852(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0535/2010

Előterjesztett szövegek :

B7-0535/2010

Viták :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Szavazatok :

PV 07/10/2010 - 11.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0357

Elfogadott szövegek
PDF 79kWORD 47k
2010. október 7., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
Az Európai Szociális Alap jövője
P7_TA(2010)0357B7-0535/2010

Az Európai Parlament 2010. október 7-i állásfoglalása az Európai Szociális Alap jövőjéről az Európai Szociális Alap jövőjéről

Az Európai Parlament ,

–  tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

–  tekintettel az Európai Tanács 2010. március 25-i és 26-i következtetéseire,

–  tekintettel a 2010. június 17-i Európai Tanács következtetéseire (EUCO 13/10), és különösen az Európa 2020 stratégia elfogadására;

–  tekintettel az oktatásnak a válság ezen időszaka alatt játszott szerepéről szóló 2010-es OECD jelentésre,

–  tekintettel a Bizottságnak a kohéziós politikához kapcsolódó programok végrehajtásáról szóló 2010. évi stratégiai jelentéséről szóló, a Külügyek Tanácsa 2010. június 14-i luxemburgi ülésén elfogadott tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSz.) 6. cikke e) pontjára,

–  tekintettel az EUMSz. 156. cikkére,

–  tekintettel az EUMSz. 162. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

1.  tudomásul veszi az Európai Szociális Alap (ESZA) által a foglalkoztatás és a munkalehetőségek javításában játszott kulcsfontosságú szerepet, amellyel elősegíti a munkavállalók munkaerőpiacba történő beilleszkedését, illetve azt, hogy a munkavállalók készségeit hozzáigazítsák a munkaerőpiac igényeihez, valamint erősíti a szociális integrációt;

2.  felhívja a figyelmet az Európai Parlament által elfogadott négy foglalkoztatási iránymutatásra, és üdvözli, hogy a célkitűzések magukban foglalják a foglalkoztatás elősegítését, illetve a szegénység elleni küzdelmet a munka világába való beilleszkedés képzésen keresztül történő megvalósítása összefüggésében;

3.  hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 célértékeinek és céljainak elérése irányába tett lényegi előrelépés, különösen a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén alapvetően fontos, ha a stratégiánál a hitelesség a szempont;

4.  úgy véli, hogy az Európa 2020 célértékeit és céljait ezen eszköz használata révén el lehet érni, a KKV-k támogatása és az oktatási rendszerek, valamint a szakoktatás és képzés (VET) KKV-k szükségleteihez történő igazítása által;

5.  úgy véli, hogy a megfelelően működő munkaerőpiacokra és társadalmi feltételekre történő erőteljesebb koncentráció alapvetően fontos ahhoz, hogy fellendüljön a növekedés és a termelékenység, illetve hogy javuljon a foglalkoztatási teljesítmény Európában;

6.  úgy véli továbbá, hogy az Európa 2020 célértékeinek elérése érdekében jelentős hangsúlyt kell fektetni az oktatási rendszerek és a VET aktualizálására, a megfelelő szintű munkára, köztük a bizonytalan és be nem jelentett munkaviszony elleni küzdelemre, a nemek közötti egyenlőségre és a munka és a magánélet összeegyeztetése feltételeinek megteremtésére, illetve annak biztosítására, hogy a jelenleg a munkaerőpiacról kiszorult emberek ismét beléphessenek oda;

7.  úgy véli, hogy az ESZA-t meg kell erősíteni az Európa 2020 stratégia fő mozgatórugójaként; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok használják fel az ESZA-t a készségekbe, foglalkoztatásba, képzésbe és átképzési tevékenységekbe történő beruházásra, több és jobb munkahelyek megteremtése érdekében;

8.  úgy véli, hogy az ESZA hatékonysága azon képességétől függ, hogy alkalmazkodni tud- e a helyi és területi sajátosságokból adódó különböző problémákhoz; ezért ösztönzi annak céljai meghatározása során az alulról felfelé történő megközelítéseket;

9.  úgy véli, hogy a szociális és területi kohézió elérésének előfeltétele a fenntartható gazdasági növekedés és az európai munkahely-teremtési politikák;

10.  felhívja a figyelmet, hogy míg a területi kohézió fontos, még nagyobb szükség van további erőfeszítésekre a szociális kohézió elérésére a Szerződések, különösen az EUMSz. 9. cikke szövegének és szellemének megfelelően;

11.  hangsúlyozza, hogy az uniós regionális politika és az uniós szociális politika összefüggenek, és hogy mindkettő alapvetően fontos az Európa 2020 stratégia sikere szempontjából, valamint felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson világos keretet minden európai politika és a strukturális alapok közötti erőteljes szinergiák létrehozására;

12.  hangsúlyozza, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót meg kell erősíteni a foglalkoztathatóság és a munkalehetőségek javításával, magas szintű foglalkoztatottságot ösztönözve és több, illetve jobb munkalehetőséget biztosítva;

13.  hangsúlyozza ezért annak fontosságát, hogy minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy az uniós politikák és eszközök koordinált és kölcsönösen egymást támogató módon együttműködjenek annak érdekében, hogy hozzásegítsék az embereket Európában ahhoz, hogy minőségi munkahelyeket találjanak, előrehaladjanak a karrierjükben, az aktív munkával töltött életbe képzésen keresztül történő integráción keresztül kiemelkedjenek a szegénységből, elkerüljék a szociális kirekesztés valamennyi formáját, és általában előnyük származzon a jövőbeli növekedésből;

14.  elismeri, hogy a szociális célok fő támogatási eszközei továbbra is a strukturális alapok; arra kéri a Bizottságot, hogy mozdítsák elő a más programokkal való szinergiákat és támogassák a többéves keretprogramok – például a Daphne, a Progress, a Közegészségügyi program és az Európa a polgárokért program – közötti következetességet;

15.  felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a strukturális alapok potenciálját különösen az ellenőrzések egyszerűsítése, rugalmasság és az eljárások, valamint a nyomonkövetés javítása révén, valamint a társadalmi integráció dimenziójának megerősítését, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak a tagállamoknak a foglalkoztatási és szociálpolitikák eredményeinek javításában és fenntartható növekedés megteremtésében; hangsúlyozza, hogy az ESZÁ-t átláthatóbbá kell tenni a finanszírozások elhelyezése tekintetében annak érdekében, hogy az Európai Unió erőfeszítéseinek valós láthatóságot biztosíthassanak a foglalkoztatás javára;

16.  hangsúlyozza az ESZA fontosságát, amelyet a munkanélküliség elleni küzdelemben, valamint a munkavállalók oktatásának és egész életen át tartó szakképzésének javításában (különösen a jelenlegi foglalkoztatási válságban), valamint a szegénység és kirekesztés elleni küzdelemben kulcsfontosságú eszközként játszik;

17.  az a véleménye, hogy az ESZA munkavállalók foglalkoztathatóságának és alkalmazkodóképességének javításában játszott szerepét erősíteni kell; felhívja a Bizottságot, hogy fontoljon meg minden potenciális politikai lehetőséget az ESZA hozzájárulásának fellendítéséhez a strukturális alapok jövőbeli szerkezetének összefüggésében az Európai Unió társadalmi modelljének növelése érdekében; úgy véli, hogy jelentős előnyei vannak annak, hogy az ESZA továbbra is a finanszírozásról szóló általános rendelkezésekről szóló alapvető szabályozás alá tartozzon, de saját szabályokkal rendelkezzen;

18.  úgy véli, hogy a személyek belső piacon történő szabad mozgásának következményeként az EU bizonyos területein, és különösen a nagyobb városokban új problémák jelennek meg az önmaguk ellátására képtelen személyek sürgősségi szociális ellátásával összefüggésben, amelyek további terheket rónak a hajléktalan vagy a társadalom peremére szorult csoportok számára sürgősségi támogatást nyújtó állami és (jótékonysági) magánszolgáltatókra;

19.  hangsúlyozza, hogy a partnerségi elv hozzájárul az átláthatósághoz és egyszerűsítéshez, és hogy a partnereknek ezért felhatalmazással kell rendelkezniük, hogy megfelelően betöltsék szerepüket; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy tovább kell erősíteni a partnerségi megközelítést az ESZA-támogatásnak a partnerek kapacitásépítéséhez és képzéséhez történő nyújtása révén;

20.  úgy véli, hogy az ESZA-nak a társadalmi és generációk közötti szolidaritás, valamint egy befogadóbb társadalom szegénység csökkentésének céljával történő megteremtésének iránymutatójaként kulcsfontosságú szerepe van a gazdasági növekedés szociális dimenziójának és a polgároknak a társadalomban, valamint a munkaerőpiacon történő aktív részvételének elősegítésében, és ezáltal az esélyegyenlőség javításában mindenki számára;

21.  úgy véli, hogy a szegénység és a szociális kirekesztés elleni küzdelem 2010-es európai éve eredményei segíthetnek a Bizottságnak, hogy az ESZA-támogatást hatékonyabban célozza a szegénység és a szociális kirekesztés elleni küzdelemre az EU-ban, a jövőbeli munkahelyek érdekében történő jobb oktatás támogatása révén;

22.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Utolsó frissítés: 2011. november 22.Jogi nyilatkozat