Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2852(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0535/2010

Predložena besedila :

B7-0535/2010

Razprave :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Glasovanja :

PV 07/10/2010 - 11.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0357

Sprejeta besedila
PDF 72kWORD 45k
Četrtek, 7. oktober 2010 - Bruselj Končna izdaja
Prihodnost Evropskega socialnega sklada
P7_TA(2010)0357B7-0535/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. oktobra 2010 o prihodnosti Evropskega socialnega sklada

Evropski parlament ,

–  ob upoštevanju sporočila Evropske komisije z naslovom Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (KOM(2010)2020),

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 25. in 26. marca 2010,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 17. junija 2010, EUCO13/10, zlasti njegovega sprejetja strategije Evropa 2020,

–  ob upoštevanju poročila Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj o vlogi izobraževanja med sedanjo krizo,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o strateškem poročilu Komisije za leto 2010 o izvajanju programov kohezijske politike, sprejetih na 3023. seji Sveta za zunanjo politiko v Luksemburgu 14. junija 2010,

–  ob upoštevanju člena 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju člena 156 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju člena 162 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

1.  je seznanjen z osrednjo vlogo, ki jo ima Evropski socialni sklad (ESS)pri izboljšanju zaposlovanja in možnosti za zaposlitev, spodbujanju delavcev pri prilagajanju njihovih usposobljenosti zahtevam na trgu dela in pri njihovem vključevanju na trga dela ter krepitvi socialnega vključevanja;

2.  opozarja na štiri smernice za zaposlovanje, ki jih je sprejel Evropski parlament, in pozdravlja dejstvo, da sta med temi cilji spodbujanje zaposlovanja in odpravljanje revščine v okviru vključevanja oziroma ponovnega vključevanja v poklicno življenje;

3.  poudarja, da je za verodostojnost strategije bistven dejanski napredek pri doseganju ciljev strategije Evropa 2010, zlasti na področju zaposlovanja in socialnem področju;

4.  meni, da je mogoče cilje, zastavljene v strategiji Evropa 2020, doseči z uporabo instrumentov, namenjenih podpori malih in srednjih podjetij ter prilagajanju izobraževalnih sistemov, poklicnega izobraževanja in usposabljanja potrebam malih in srednjih podjetij;

5.  meni, da je treba za pospešitev rasti in produktivnosti ter učinkovitejše zaposlovanje v Evropi več pozornosti nameniti pravilno delujočemu trgu dela in socialnim pogojem;

6.  poleg tega meni, da je treba za doseganje ciljev strategije Evropa 2020 veliko pozornosti nameniti posodabljanju izobraževalnih sistemov ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, dostojnemu delu, vključno z bojem proti negotovemu in neprijavljenemu delu, enakosti spolov, vzpostavljanju razmer za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter zagotavljanju, da bodo osebe, ki so sedaj izključene iz trga dela, lahko vstopile nanj;

7.  meni, da je treba okrepiti Evropski socialni sklad kot glavno gibalo, na katerem temelji strategija Evropa 2020; poudarja, da je za ustvarjanje novih in boljših delovnih mest pomembno, da države članice uporabljajo Evropski socialni sklad za naložbe v znanje, zaposlovanje, usposabljanje in prekvalificiranje;

8.  meni, da je učinkovitost Evropskega socialnega sklada odvisna od njegove prilagodljivosti na različne težave, ki nastajajo zaradi lokalnih in prostorskih posebnosti; zato pri določanju njegovih ciljev spodbuja pristop od spodaj navzgor;

9.  meni, da so trajnostna gospodarska rast in politike za ustvarjanje delovnih mest v Evropi temeljni pogoji za doseganje socialne in teritorialne kohezije;

10.  opozarja, da je teritorialna kohezija sicer pomembna, vendar je še bolj pomembno ohraniti napore za doseganje socialne kohezije v skladu s predpisi in naravo pogodb, zlasti s členom 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

11.  poudarja, da se regionalna politika in socialna politika EU medsebojno povezujeta in sta bistveni za uspeh strategije Evropa 2020, ter poziva Komisijo, naj zagotovi jasen okvir za vzpostavitev močnih sinergij med vsemi evropskimi politikami in strukturnimi skladi;

12.  poudarja, da bi bilo treba okrepiti gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo z izboljšanjem zaposljivosti in možnosti za zaposlitev, s spodbujanjem visoke stopnje zaposlovanja in z zagotavljanjem številčnejših in boljših delovnih mest;

13.  zato poudarja, da je treba z vsemi možnimi napori zagotoviti usklajeno medsebojno sodelovanje politik in instrumentov ter njihovo vzajemno podporo, s čimer bi prebivalcem v Evropi omogočili najti kakovostno zaposlitev, napredovati na poklicni poti, poiskati izhod iz revščine z vključevanjem v poklicno življenje s pomočjo usposabljanj, odpraviti vse oblike socialne izključenosti in na splošno izkoriščati prednosti prihodnje rasti;

14.  priznava, da so strukturni skladi večinoma še vedno glavno orodje financiranja za doseganje socialnih ciljev; in poziva Komisijo, naj spodbuja sinergije z drugimi programi in podpira usklajenost večletnih okvirnih programov, kot so Daphne, Progress, program javnega zdravja ter program „Evropa za državljane“;

15.  poziva Komisijo, naj s poenostavitvijo (zlasti nadzora), prožnostjo in izboljšanjem in naknadnega spremljanja postopkov ter poudarjanjem razsežnosti socialnega vključevanja okrepi potencial strukturnih skladov, da bi državam članicam omogočili čim bolj izboljšati učinkovitost socialne politike in politike zaposlovanja ter da bi omogočili trajnostno rast; poudarja, da mora biti evropski socialni sklad pri dodeljevanju sredstev bolj pregleden, da bodo napori Evropske unije za povečanje zaposlenosti dejansko opaženi;

16.  poudarja pomen Evropskega socialnega sklada kot glavnega orodja za odpravljanje brezposelnosti in izboljšanje izobraževanja ter vseživljenjskega poklicnega usposabljanja zaposlenih, zlasti med sedanjo krizo zaposlovanja, pa tudi za odpravljanje revščine in izključevanja;

17.  meni, da je treba okrepiti vlogo Evropskega socialnega sklada pri izboljšanju zaposljivosti in prilagodljivosti delavcev; poziva Komisijo, naj v okviru prihodnje zgradbe strukturnih skladov preuči vse možnosti politike za povečanje prispevka Evropskega socialnega sklada, da bi okrepili socialni model Evropske unije; meni, da je veliko prednosti v tem, da bi za Evropski socialni sklad še naprej veljala osnovna uredba o splošnih določbah o skladih, vendar bi moral imeti svoja pravila;

18.  meni, da zaradi prostega pretoka oseb na notranjem trgu v nekaterih delih EU, zlasti v večjih mestih, nastajajo nove težave pri zagotavljanju socialnega varstva oseb, ki se ne morejo same vzdrževati, kar povečuje pritisk na zasebne (dobrodelne) in javne službe, ki zagotavljajo nujno pomoč, na primer brezdomcem in skupinam, ki so odrinjene na rob družbe;

19.  poudarja, da načelo partnerstva prispeva k preglednosti in poenostavitvi in da je zato treba partnerjem podeliti večjo moč, da bodo lahko pravilno opravili svojo nalogo; poudarja, da je treba še bolj okrepiti partnerski pristop in zagotoviti podporo Evropskega socialnega sklada za izgradnjo zmogljivosti in usposabljanje partnerjev;

20.  meni, da ima Evropski socialni sklad pomembno vlogo pri spodbujanju socialne razsežnosti gospodarske rasti ter dejavnega sodelovanja državljanov v družbi in na trgu dela, s čimer spodbuja enake možnosti za vse kot nosilec socialne in medgeneracijske solidarnosti ter oblikovanja vključujoče oziroma bolj vključujoče družbe, namen česar je zmanjšati revščino;

21.  meni, da bi lahko bili rezultati evropskega leta 2010 boja proti revščini in socialni izključenosti Komisiji v pomoč, da bi Evropski socialni sklad bolj učinkovito uporabila za boj proti revščini in socialnemu izključevanju v EU, in sicer s podpiranjem boljšega izobraževanja za prihodnja delovna mesta;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

Zadnja posodobitev: 22. november 2011Pravno obvestilo