Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0150(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0246/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0246/2010

Debates :

PV 11/11/2010 - 4
CRE 11/11/2010 - 4

Balsojumi :

PV 11/11/2010 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0395

Pieņemtie teksti
PDF 76kWORD 36k
Ceturtdien, 2010. gada 11. novembris - Brisele Galīgā redakcija
Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā ***I
P7_TA(2010)0395A7-0246/2010
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2010. gada 11. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā (COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments ,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0283),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 1. punkta c) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0139/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 15. septembra atzinumu(1) ,

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā 2010. gada 22. oktobra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7-0246/2010),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt Parlamentam vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 11. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2010, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā
P7_TC1-COD(2010)0150

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1233/2010).

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 20. februārisJuridisks paziņojums