Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2521(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0039/2011

Rozpravy :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Hlasování :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0021

Přijaté texty
PDF 102kWORD 61k
Čtvrtek 20. ledna 2011 - Štrasburk Konečné znění
Situace křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání
P7_TA(2011)0021B7-0039, 0040, 0051, 0054, 0056 a 0058/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. ledna 2011 o situaci křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání

Evropský parlament ,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení a zejména na usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o vážných událostech, které ohrožují existenci křesťanských a jiných náboženských komunit(1) , usnesení ze dne 21. ledna 2010 o útocích na křesťanské komunity(2) , usnesení ze dne 6. května 2010 o masových zvěrstvech v nigerijském městě Džos(3) , usnesení ze dne 20. května 2010 o náboženské svobodě v Pákistánu(4) a usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o Iráku: trest smrti (především případ Tárika Azíze) a útoky proti křesťanským komunitám(5) ,

–  s ohledem na výroční zprávy o situaci v oblasti lidských práv ve světě a zejména na své usnesení ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2009 a na politiku Evropské Unie v této oblasti(6) ,

–  s ohledem na článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–  s ohledem na zprávy zvláštní zpravodajky OSN pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení a zejména její zprávy ze dne 29. prosince 2009, 16. února 2010 a 29. července 2010,

–  s ohledem na článek 9 Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950,

–  s ohledem na článek 10 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 3 odst. 5 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na článek 17 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové, které bylo učiněno v návaznosti na útok proti věřícím v koptském kostele v egyptské Alexandrii dne 1. ledna 2011,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka o smrtícím výbuchu v egyptském kostele ze dne 1. ledna 2011,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se Evropská unie opakovaně zavázala chránit svobodu náboženského vyznání, svobodu svědomí a svobodu myšlení a zdůraznila, že na celém světě mají vlády povinnost tyto svobody zaručit; vzhledem k tomu, že rozvoj lidských práv, demokracie a občanských svobod je společným základem, na němž Evropská unie buduje své vztahy se třetími zeměmi a jenž je stanoven v doložce o demokracii, která je součástí dohod mezi EU a třetími zeměmi,

B.  vzhledem k tomu, že článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech stanoví, že každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; vzhledem k tomu, že toto právo zahrnuje v sobě svobodu vyznávat nebo přijmout náboženství nebo víru podle vlastní volby a svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a vyučováním,

C.  vzhledem k tomu, že svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání se vztahuje na stoupence náboženství, ale také na ateisty, agnostiky a osoby bez vyznání,

D.  vzhledem k tomu, že počet útoků na křesťanské komunity v roce 2010 celosvětově vzrostl, stejně jako počet soudních řízení a rozsudků smrti za rouhačství, které se často týkají žen; vzhledem k tomu, že statistické údaje o náboženské svobodě z posledních let ukazují, že většina projevů náboženského násilí je namířena proti křesťanům, jak je uvedeno ve zprávě z roku 2009 o náboženské svobodě ve světě, kterou vypracovala organizace „Aid to the Church in Need“; vzhledem k tomu, že v některých případech je situace, jíž křesťanské komunity čelí, taková, že je ohrožena jejich budoucí existence, a že pokud by zmizely, znamenalo by to ztrátu významné části náboženského dědictví dotyčných zemí,

E.  vzhledem k tomu, že při brutálních útocích zaměřených proti křesťanské komunitě v Nigérii dne 11. ledna 2011 přišly opět o život nevinné osoby; vzhledem k tomu, že dne 24. prosince 2010 došlo k útokům na několik kostelů v Maiduguri a 25. prosince 2010 došlo k bombovým útokům v nigerijském městě Džos, které způsobily smrt 38 civilistů a zranily desítky dalších osob; vzhledem k tomu, že dne 21. prosince 2010 v nigerijském městě Turu napadli muži ozbrojení meči a mačetami skupinu místních křesťanských vesničanů, z nichž tři zabili a dva zranili; vzhledem k tomu, že dne 3. prosince 2010 bylo po útoku v nigerijském městě Džos nalezeno sedm mrtvých křesťanů, včetně žen a dětí, a další čtyři byli zraněni,

F.  vzhledem k tomu, že zavraždění guvernéra provincie Paňdžáb Salmána Tasíra dne 4. ledna 2011 a také případ Asie Norínové, k nimž došlo v Pákistánu, vyvolaly protesty mezinárodního společenství,

G.  vzhledem k tomu, že při teroristickém útoku na koptské křesťany byli dne 1. ledna 2011 v Alexandrii zabiti a zraněni nevinní civilisté,

H.  vzhledem k tomu, že mezi celkově 11 zraněnými po výbuchu bomby v modlitebně v Sulu na Filipínách na první svátek vánoční dne 25. prosince 2010 byli i kněz a devítiletá dívka,

I.  vzhledem k tomu, že dne 25. prosince 2010 bylo násilně přerušeno slavení vánoční mše ve vesnicích Rizokarpaso a Ayia Triada v severní části Kypru,

J.  vzhledem k tomu, že dne 30. prosince 2010 zůstali nejméně dva mrtví a 14 zraněných po útocích džihádistických teroristů proti asyrským křesťanským rodinám, k nimž došlo v iráckém Bagdádu v sérii koordinovaných bombových útoků na domy křesťanů; vzhledem k tomu, že dne 27. prosince 2010 bomba odpálená na okraji silnice v iráckém Dudžajlu zabila asyrskou křesťanku a zranila jejího manžela; vzhledem k tomu, že dne 22. listopadu 2010 byli v Mosulu zabiti dva iráčtí křesťané; vzhledem k tomu, že při sérii útoků zaměřených na křesťanské oblasti byli dne 10. listopadu 2010 v Bagdádu zabiti nevinní civilisté; vzhledem k tomu, že při masakru, k němuž došlo 1. listopadu 2010 v kostele Panny Marie Vykupitelky v Bagdádu patřícímu syrské katolické církvi, zemřelo 52 lidí, mezi nimi ženy a děti,

K.  vzhledem k tomu, že íránská vláda vystupňovala svou kampaň proti křesťanům v Islámské republice, přičemž za poslední měsíc jich bylo více než sto zatčeno, mnozí byli nuceni uprchnout ze země nebo čelí obvinění z trestných činů a možnému trestu smrti,

L.  vzhledem k tomu, že také ve Vietnamu je činnost katolické církve a dalších náboženských komunit tvrdě potlačována, jak dokazuje vážná situace, jíž čelí komunita vietnamských montagnardů; avšak vzhledem k tomu, že lze uvítat změněný postoj vietnamského režimu ohledně případu otce Nguyena Van Lye, který vedl k jeho propuštění,

M.  vzhledem k tomu, že útoky násilných islamistických extremistů jsou také útoky na stávající režim dotčených zemí a jejich cílem je vyvolat nepokoje a zahájit občanskou válku mezi různými náboženskými skupinami,

N.  vzhledem k tomu, že i v Evropě stejně jako v jiných částech světa dochází k porušování svobody náboženského vyznání, útokům na členy náboženských menšin na základě jejich přesvědčení a k nábožensky motivované diskriminaci,

O.  vzhledem k tomu, že dialog mezi jednotlivými komunitami má zásadní význam z hlediska prosazování míru a vzájemného porozumění mezi národy,

1.  odsuzuje nedávné útoky na křesťanské komunity v různých zemích a vyjadřuje svou solidaritu s rodinami obětí; vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že stále častěji dochází k případům netolerance, represí a násilí, jejichž terčem jsou křesťanské komunity, zejména v afrických a asijských zemích a zemích Blízkého východu;

2.  vítá úsilí, které orgány dotčených zemí vynakládají na odhalení původců a pachatelů útoků na křesťanské komunity; vyzývá vlády, aby udělaly vše pro to, aby pachatelé těchto zločinů a všichni, kteří jsou odpovědni za útoky i za jiné násilné činy namířené proti křesťanům či dalším náboženským i jiným menšinám, byli předáni spravedlnosti a souzeni v řádném soudním řízení;

3.  důrazně odsuzuje všechny násilné činy proti křesťanům a jiným náboženským komunitám i veškeré formy diskriminace a netolerantnosti na základě náboženství a přesvědčení namířené proti věřícím, odpadlíkům a nevěřícím; opětovně zdůrazňuje, že právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání je základním lidským právem;

4.  je znepokojen hromadným odchodem křesťanů z nejrůznějších zemí, zejména ze zemí Blízkého východu, k němuž v posledních letech dochází;

5.  vyjadřuje své znepokojení nad skutečností, že pákistánský zákon o rouhačství, proti kterému veřejně protestoval zesnulý guvernér Salmán Tasír, je stále používán k pronásledování náboženských skupin, včetně křesťanů, jako v případě Asie Norínové, křesťanské matky pěti dětí odsouzené k smrti, a že vrah guvernéra Salmána Tasíra je v početných skupinách pákistánské společnosti považován za hrdinu;

6.  vítá reakci egyptského veřejného mínění, které důrazně odsoudilo teroristický čin a rychle pochopilo, že útok byl zosnován proto, aby podkopal hluboce zakořeněné tradiční vazby mezi křesťany a muslimy v Egyptě; vítá společné demonstrace koptských křesťanů a muslimů v Egyptě na protest proti tomuto útoku; vítá rovněž skutečnost, že útok veřejně odsoudili egyptský prezident Husní Mubarak, velký šajch Al-Azharu a velký muftí Egypta;

7.  odsuzuje skutečnost, že turecké orgány v severní části Kypru násilně přerušili vánoční mši, kterou tam na první svátek vánoční slavilo zbývajících 300 křesťanů;

8.  vyjadřuje vážné znepokojení nad zneužíváním náboženství pachateli teroristických činů v různých částech světa; odsuzuje účelové využívání náboženství v různých politických konfliktech;

9.  naléhavě vyzývá orgány států, v nichž dochází ke znepokojivě velkému počtu útoků namířených proti náboženským skupinám, aby přijaly odpovědnost za zajištění obvyklého a veřejného praktikování náboženství pro všechna náboženství, aby se usilovněji snažily poskytnout náboženským komunitám ve svých zemích spolehlivou a účinnou ochranu a aby zajistily osobní bezpečnost a fyzickou integritu členů náboženských společenství v zemi, a splnily tak závazky, které již přijaly na mezinárodní scéně;

10.  ještě jednou zdůrazňuje, že dodržování lidských práv a občanských svobod, včetně svobody náboženského vyznání či přesvědčení, jsou základními zásadami a cíli Evropské unie a představují společný základ pro její vztahy se třetími zeměmi;

11.  vyzývá Radu, Komisi a místopředsedkyni Evropské komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby otázce svobody náboženského vyznání či přesvědčení a situaci náboženských komunit, včetně křesťanů, věnovaly zvýšenou pozornost jak při uzavírání dohod a spolupráce se třetími zeměmi, tak ve zprávách o lidských právech;

12.  žádá, aby na nadcházejícím zasedání Rady ve složení pro vnější vztahy, které se koná dne 31. ledna 2011, byla projednána otázka pronásledování křesťanů a dodržování svobody náboženského vyznání či přesvědčení, přičemž tato diskuse by měla přinést konkrétní výsledky, zejména pokud jde o nástroje, které je možné využít pro zajištění bezpečnosti a ochrany křesťanských komunit, které jsou v ohrožení, a to kdekoli na světě;

13.  vyzývá místopředsedkyni Evropské komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby bezodkladně vypracovala strategii EU pro prosazování lidského práva na svobodu náboženského vyznání, včetně seznamu opatření namířených proti státům, které vědomě nechrání náboženské komunity;

14.  žádá vysokou představitelku, aby s ohledem na nedávné události a rostoucí potřebu analyzovat a pochopit kulturní a náboženský vývoj v mezinárodních vztazích a současných společnostech vytvořila v rámci ředitelství pro lidská práva Evropské služby pro vnější činnost stálou kapacitu pro monitorování stavu omezení náboženské svobody a s ní souvisejících práv ze strany vlád a společností a aby Parlamentu každý rok podala zprávu;

15.  vyzývá Radu, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Parlament, aby do výroční zprávy o lidských právech začlenily kapitolu o náboženské svobodě;

16.  naléhavě vyzývá orgány EU, aby splnily povinnost podle článku 17 SFEU, a to udržovat otevřený, transparentní a pravidelný dialog s církvemi a náboženskými, filozofickými a nekonfesními organizacemi a zajistily tak, že se otázka pronásledování křesťanů a jiných náboženských komunit stane prioritním tématem, jež bude systematicky projednáváno;

17.  vyzývá vedoucí představitele všech náboženských komunit v Evropě, aby jako výraz rovnocenného uznání jednotlivých náboženských skupin odsoudili útoky na křesťanské komunity a jiné náboženské skupiny;

18.  opakuje svou podporu všem iniciativám zaměřeným na podporu dialogu a vzájemného respektu mezi náboženskými a jinými komunitami; vyzývá všechny náboženské autority, aby podporovaly toleranci a podnikly kroky proti nenávisti, násilné radikalizaci a extremismu;

19.  pověřuje svého předsedu, aby toto předal usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, parlamentu a vládě Egypta, parlamentu a vládě Íránu, parlamentu a vládě Iráku, parlamentu a vládě Nigérie, parlamentu a vládě Pákistánu, parlamentu a vládě Filipín, parlamentu a vládě Vietnamu a Organizaci islámské konference.

(1) Úř. věst. C 282 E, 6.11.2008, s. 474.
(2) Úř. věst. C 305 E, 11.11.2010, s. 7.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2010)0157.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2010)0194.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2010)0448.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2010)0489.

Poslední aktualizace: 4. dubna 2012Právní upozornění