Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2555(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0120/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/02/2011 - 6.4

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0064

Sprejeta besedila
PDF 88kWORD 57k
Četrtek, 17. februar 2011 - Strasbourg Končna izdaja
Razmere v Egiptu
P7_TA(2011)0064B7-0120, 0122, 0123, 0124 in 0126/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. februarja 2011 o razmerah v Egiptu

Evropski parlament ,

–  ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Egiptu,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki ga je Egipt ratificiral leta 1982,

–  ob upoštevanju izjave Evropskega sveta o Egiptu in tej regiji z dne 4. februarja 2011,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 31. januarja 2011 o Egiptu,

–  ob upoštevanju skupne izjave z dne 11. februarja 2011 predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuya, predsednika Evropske komisije Joséja Manuela Barrosa in visoke predstavnice EU Catherine Ashton o nedavnih dogodkih v Egiptu,

–  ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega parlamenta Jerzyja Buzeka z dne 11. februarja 2011 o odstopu predsednika Hosnija Mubaraka,

–  ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuyja z dne 29. januarja 2011 o razmerah v Egiptu,

–  o upoštevanju izjav visoke predstavnice EU Catherine Ashton z dne 4. februarja, 3. februarja, 28. januarja in 27. januarja 2011 o Egiptu ter z dne 6. decembra 2010 o volitvah v egiptovsko ljudsko skupščino,

–  ob upoštevanju pete izjave vrhovnega sveta egiptovskih oboroženih sil z dne 13. februarja 2011,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije o izvajanju evropske sosedske politike v letu 2009 – poročilo o napredku Egipta (KOM(2010)0207 – SEC(2010)0517),

–  ob upoštevanju skupne odločitve, ki sta jo aprila 2009 sprejela Egipt in EU, za prizadevanje za okrepitev medsebojnih odnosov, kot je leta 2008 predlagal Egipt,

–  ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med EU in Egiptom iz leta 2004 in akcijskega načrta, sprejetega leta 2007,

–  ob upoštevanju razvoja evropske sosedske politike od leta 2004, zlasti poročil Komisije o napredku na področju njenega izvajanja,

–  ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic iz leta 2004, posodobljenih leta 2008,

–  ob upoštevanju člena 110(4) Poslovnika,

A.  ker so nedavne demonstracije v več arabskih državah v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu klicale po političnih, gospodarskih in socialnih reformah ter izrazile odločne zahteve ljudstva po svobodi, dejanski demokraciji in boljših življenjskih razmerah za državljane,

B.  ker je egiptovski predsednik Hosni Mubarak 11. februarja 2011 odstopil; ker je oblast sedaj v rokah vrhovnega sveta oboroženih sil; ker je vrhovni svet od vlade, ki jo je nedavno imenoval predsednik Mubarak, zahteval, naj nadaljuje delo, dokler ne bo sestavljena nova vlada; ker se je vrhovni svet zavezal, da bo oblast prepustil izvoljeni civilni vladi, in ker je sprejel pomembne odločitve, kakor je napovedal v svoji peti izjavi z dne 13. februarja 2011,

C.  ker je za odziv na zahteve ljudstva po svobodi, dejanski demokraciji in socialni pravičnosti v Egiptu potreben takojšen, resen in odprt dialog, v katerem bodo udeležene vse politične in družbene sile, ki bodo spoštovale demokracijo, pravno državo ter človekove pravice in temeljne svoboščine, rezultat tega dialoga pa bi morale biti dejanske občutne reforme,

D.  ker je egiptovski režim miroljubne proteste nasilno zatiral, pri čemer je policija uporabila solzivec, vodne topove, gumijaste in celo prave naboje, demonstrante pa so napadli tudi oboroženi posamezniki in provladne milice, kar je povzročilo stotine smrti, ker je bilo aretiranih in zaprtih več sto oseb, vključno z zagovorniki človekovih pravic, novinarji in pravniki,

E.  ker je egiptovska vlada nezaslišano ravnala, ko je onemogočila dostop do interneta, da bi zatrla demonstracije in omejila svobodo izražanja ljudi; ker je vojaška policija zaprla medijske in pravne centre, kot sta Al Džazira in pravni center Hišama Mubaraka,

F.  ker je spodbujanje spoštovanja demokracije, človekovih pravic in civilnih svoboščin temeljno načelo in cilj Evropske unije in skupna osnova za razvoj evro-sredozemskega območja, ker je bilo evro-sredozemsko partnerstvo osredotočeno predvsem na gospodarske reforme in ni zmoglo izpeljati potrebnih političnih in institucionalnih reform; ker se je Unija za Sredozemlje, ki naj bi okrepila politiko EU v tej regiji, izkazala za neučinkovito pri premagovanju vse večjega nezaupanja in zadovoljevanju osnovnih potreb prizadetih ljudi,

G.  ker je želja po stabilnosti v zadnjih letih pogosto zasenčila vrednote demokracije, družbene pravičnosti in človekovih pravic v odnosih EU ter njenih držav članic z južnimi sosedami; ker bi morale biti določbe o človekovih pravicah v pridružitvenih sporazumih sistematično podprte z mehanizmom za njihovo izvajanje; ker je treba ob tem upoštevati nujno revizijo sosedske politike, ki sedaj poteka,

H.  ker je Evropski parlament večkrat pozval k preklicu izrednega stanja, ki traja vse od leta 1981, krepitvi demokracije ter spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Egiptu,

I.  ker je Egipt ključni partner Evropske unije na Bližnjem vzhodu; ker bi morala Evropska unija s spodbujanjem in podpiranjem prenove Egipta prispevati k nastanku demokratične, uspešne in stabilne države,

J.  ker ima Egipt dejavno in odločilno vlogo pri podpiranju bližnjevzhodnega mirovnega procesa in v medpalestinski spravi; ker je vrhovni svet oboroženih sil potrdil, da je Egipt zavezan k izvrševanju vseh mednarodnih pogodb in listin, katerih stranka je,

1.  egiptovskemu ljudstvu izraža svojo solidarnost, odobrava pogum in odločnost zlasti mlade generacije in odločno podpira njihove upravičene demokratične težnje;

2.  ostro obsoja nasilje in nesorazmerno uporabo sile proti protestnikom in globoko obžaluje mnoga izgubljena življenja in veliko število ranjenih; izraža sožalje družinam žrtev; poziva k neodvisni preiskavi dogodkov, ki so privedli do takšnega števila mrtvih, ranjenih in aretiranih, in želi, da bi odgovornim za to sodili;

3.  poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh mirnih demonstrantov, političnih zapornikov, egiptovskih in mednarodnih zagovornikov človekovih pravic, novinarjev in pravnikov; v zvezi s tem poziva egiptovske oblasti, naj takoj razkrijejo, kje so priprti, in jim zagotovijo zaščito pred vsemi oblikami mučenja ali drugega grdega ravnanja;

4.  meni, da se je z odstopom predsednika Hosnija Mubaraka začela nova faza politične tranzicije v Egiptu; poziva k takojšnji sprožitvi iskrenega in odprtega nacionalnega političnega dialoga, v katerem bi sodelovali vsi ključni akterji politike in civilne družbe in katerega cilji bi bili priprava odprave izrednega stanja, ponovni pregled ustave in zakona o volitvah, svobodne in pravične volitve, demokratično izvoljena civilna vlada in pristna demokracija v Egiptu;

5.  poziva egiptovske oborožene sile, naj imajo konstruktivno vlogo pri preprečevanju nadaljnjega nasilja in naj spodbudijo politični proces; je seznanjen z odločitvami vrhovnega sveta oboroženih sil, da bo začasno razveljavil ustavo, razpustil parlament, ustanovil odbor neodvisnih članov, ki naj predlaga spremembe členov ustave, razpisal ljudski referendum o teh predlogih sprememb ter organiziral parlamentarne in predsedniške volitve; ponovno poziva k političnemu procesu, v katerega bi morali biti vključeni vsi akterji iz politike in civilne družbe, da se doseže nacionalno soglasje;

6.  poudarja pomembnost takojšnje obnove vseh komunikacijskih omrežij, vključno z internetom, ob brezpogojnem spoštovanju svobode informiranja, izražanja in združevanja v Egiptu;

7.  izraža veliko podporo reformam, ki vodijo v demokracijo, pravno državo in socialno pravičnost v Egiptu; ponovno poziva k preklicu izrednega stanja; ponovno poudarja pomembnost dobrega upravljanja, boja proti korupciji ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Egiptu, še posebej svobode vesti, veroizpovedi in misli, svobodnega izražanje, svobode tiska in medijev, svobodnega združevanja, pravic žensk in enakopravnosti spolov, varstva manjšin in boja proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti;

8.  poudarja pomen znatne pospešitve gospodarskih in družbenih reform v Egiptu, saj so svoboda, gospodarski razvoj in višja življenjska raven nujni za politično in družbeno stabilnost v državi;

9.  poziva EU in njene države članice, naj dejavno podpirajo hiter prehod v miren, pluralističen in pravičen Egipt; v širšem kontekstu podpira mnenje Evropskega sveta, da bi morala EU v celoti podpreti tranzicijske procese v tej regiji, da bi s tem ustvarili demokratično upravljanje, pluralizem, boljše možnosti za gospodarsko blaginjo in družbeno vključevanje ter okrepili stabilnost na tem območju;

10.  poziva EU, države članice, stranke in fundacije, naj pomagajo demokratičnim političnim silam in organizacijam civilne družbe v Egiptu, da se organizirajo, da bodo lahko popolnoma sodelovale v prehodu v demokracijo; poziva egiptovske oblasti, naj zagotovijo, da koptske skupnosti ne bodo žrtve aktualnih dogodkov, ter da bodo lahko vse skupnosti živele v miru in svobodno izražale svoja prepričanja povsod v državi;

11.  poziva visoko predstavnico, naj spodbudi oblikovanje delovne skupine, v kateri bo sodeloval tudi Evropski parlament, kot odgovor na pozive zagovornikov demokratičnih sprememb po podpori pri procesu prehoda v demokracijo, zlasti kar zadeva svobodne in demokratične volitve ter krepitev institucij, vključno z razvojem neodvisnega pravosodja; poziva visoko predstavnico, naj podpre preoblikovanje v demokracijo tudi z napotitvijo misije za opazovanje prihajajočih volitev;

12.  pozdravlja izvedbeni sklep Sveta 2011/79/SZVP in Uredbo Sveta (EU) št. 101/2011 z dne 4. februarja 2011(1) , ki nalagata zamrznitev premoženja v lasti ali pod nadzorom oseb, ki veljajo za odgovorne za nezakonito prisvojitev državnih sredstev v Tuniziji, in z njimi povezanih oseb, ter poziva Svet, naj sprejme enake ukrepe za odgovorne osebe v Egiptu;

13.  poudarja, da dogodki v Egiptu in v drugih državah te regije ponovno opozarjajo, da je nujno treba razviti ambicioznejše in učinkovitejše ukrepe in instrumente ter okrepiti njihove proračunske temelje, da bi se spodbudile in podprle politične, gospodarske in družbene reforme v južnih sosedah EU; poudarja, da mora strateški pregled evropske sosedske politike, ki sedaj poteka, odražati aktualne dogodke na tem območju in da mora doseči nove, boljše načine za izpolnitev potreb in stremljenj teh narodov; poziva k boljšemu usklajevanju z drugimi politikami EU, ki so povezane s temi državami;

14.  ponovno izraža svojo zahtevo, naj Evropska unija pregleda svojo politiko za podporo demokraciji in človekovim pravicam, zato da bi ustvarili mehanizem za uvedbo določbe o človekovih pravicah v vse sporazume s tretjimi državami; vztraja, da je treba v evropski sosedski politiki prednostno razvrstiti merila za neodvisnost sodstva, spoštovanje temeljnih pravic, pluralizem in svobodo tiska ter boj proti korupciji; v zvezi s tem poudarja, da je treba sedanje akcijske načrte korenito pregledati in vanje vključiti jasne prednostne naloge, ki jih morajo spremljati pobude za politične reforme; poziva Svet, naj opredeli niz političnih meril, ki jih morajo države evropske sosedske politike izpolnjevati, da se jim dodeli naprednejši status;

15.  meni, da je pri tem ključna vloga, ki jo imajo finančni instrumenti EU za zunanje delovanje v tej regiji, zlasti evropski instrument sosedstva in partnerstva, evropska pobuda za demokracijo in človekove pravice in instrument stabilnosti, ter poziva k njihovi okrepitvi, zato da bi jih v teh izrednih okoliščinah učinkovito in dosledno uporabljali; poziva visoko predstavnico, naj v celoti izkoristi vse ustrezne zunanje finančne instrumente EU, vključno z evropsko pobudo za demokracijo in človekove pravice; poudarja, da je treba zagotoviti demokratični pregled teh finančnih instrumentov s strani Evropskega parlamenta; poudarja tudi, da je pomembno kot nujno obravnavati vprašanje naraščanja cen hrane ter na splošno prehranske varnosti in razvoja podeželja;

16.  poziva Unijo za Sredozemlje, naj nujno preuči nedavne dogodke in ukrepa v zvezi z njimi ter vloži predloge o čim boljšem uveljavljanju demokracije in človekovih pravic v svojih državah članicah in na tem območju ter o možnih reformah, da bi njeno vlogo okrepili in napravili učinkovitejšo; poziva evro-sredozemsko fundacijo Anne Lindh naj vztrajno in dejavno deluje pri mobilizaciji civilne družbe v evro-sredozemski regiji za spodbujanje državljanstva in sodelovanja;

17.  priznava, da ima Egipt osrednjo vlogo v arabskem svetu in v bližnjevzhodnih mirovnih pogajanjih, da pa je pomemben tudi mirovni sporazum z Izraelom; poziva Egipt, naj še naprej igra dejavno in konstruktivno vlogo pri vzpostavljanju trajnega miru na Bližnjem vzhodu, s posebnim poudarkom na izraelsko-palestinskem konfliktu in palestinski spravi, ter poziva k ohranitvi egiptovsko-izraelskega mirovnega sporazuma; pozdravlja izjavo vrhovnega sveta oboroženih sil, da je Egipt zavezan k izvrševanju vseh mednarodnih pogodb in listin, katerih stranka je,

18.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Komisije, parlamentom in vladam držav članic ter egiptovskim oblastem.

(1) UL L 31, 5.2.2011, str. 40.

Zadnja posodobitev: 4. junij 2012Pravno obvestilo