Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0242(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0061/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0061/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0332

Hyväksytyt tekstit
PDF 71kWORD 37k
Torstai 7. heinäkuuta 2011 - Strasbourg Lopullinen painos
Aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi (2012) ***I
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. heinäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisesta teemavuodesta (2012) (KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0462),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0253/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan lausunnon ehdotuksen yhteensopivuudesta rahoituskehyksen kanssa,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. lokakuuta 2010 antaman lausunnon(1) ,

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 18. toukokuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 38 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A7-0061/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen julistuksen;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 51, 17.2.2011, s. 55.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. heinäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2011/EU antamiseksi aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisesta teemavuodesta (2012)
P7_TC1-COD(2010)0242

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 940/2011/EU.)


LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julistus talousarviosta

Eurooppalaisen teemavuoden täytäntöönpanoon tarkoitetut määrärahat ovat 8 artiklan mukaisesti vähintään 5 000 000 euroa. Vuoden 2011 talousarviosta käytetään – hyödyntämättä kuitenkaan käytettävissä olevaa liikkumavaraa – 2,3 miljoonaa euroa erityisesti viestinnän ja eurooppalaista teemavuotta koskevien EU-konferenssien rahoittamiseen ja vähintään 2,7 miljoonaa euroa, jotka saadaan uudelleenpriorisoinnin avulla olemassa olevista varoista hyödyntämättä olemassa olevaa liikkumavaraa, varataan ja kirjataan budjettikohtaan vuoden 2012 talousarvioesityksessä.

Päivitetty viimeksi: 11. lokakuuta 2012Oikeudellinen huomautus