Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2756(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0389/2011

Keskustelut :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Äänestykset :

PV 07/07/2011 - 7.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0333

Hyväksytyt tekstit
PDF 127kWORD 68k
Torstai 7. heinäkuuta 2011 - Strasbourg Lopullinen painos
Syyrian, Jemenin ja Bahrainin tilanne arabimaailman ja Pohjois-Afrikan tilanteen puitteissa
P7_TA(2011)0333B7-0389, 0446, 0447, 0449 ja 0454/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2011 Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista arabimaiden ja Pohjois-Afrikan tilanteen yhteydessä

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta, Bahrainista ja Jemenistä, erityisesti 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman(1) ,

–  ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin suhteista Persianlahden yhteistyöneuvostoon(2) ,

–  ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta – eteläinen ulottuvuus(3) ,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan 18., 22., 24. ja 26. maaliskuuta sekä 23. huhtikuuta ja 6. ja 11. kesäkuuta 2011 antamat julkilausumat Syyriasta, 10., 12. ja 18. maaliskuuta, 27. huhtikuuta, 11., 26. ja 31. toukokuuta sekä 3. kesäkuuta 2011 Jemenistä ja 10., 12. ja 18. maaliskuuta, 3. toukokuuta ja 1. heinäkuuta 2011 Bahrainista,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan 29. huhtikuuta 2011 EU:n puolesta antaman julkilausuman Syyriasta,

–  ottaa huomioon 25. toukokuuta 2011 annetun yhteisen tiedonannon ”Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten”, joka täydentää 8. maaliskuuta 2011 annettua yhteistä tiedonantoa ”Demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävä kumppanuus eteläisen Välimeren maiden kanssa”,

–  ottaa huomioon 23. ja 24. kesäkuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston julkilausuman eteläisestä naapurialueesta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeusneuvoston 29. huhtikuuta 2011 antaman päätöslauselman Syyriasta,

–  ottaa huomioon Syyriasta 9. toukokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/273/YUTP, 23. toukokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/302/YUTP ja 23. kesäkuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/367/YUTP,

–  ottaa huomioon ulkosuhteiden neuvoston 23. toukokuuta ja 20. kesäkuuta 2011 hyväksymät päätelmät,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 3. kesäkuuta 2011 antaman julkilausuman Syyriasta,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 23. kesäkuuta 2011 antaman julkilausuman 21 bahrainilaisen poliittisen aktivistin, ihmisoikeusaktivistin ja oppositiojohtajan saamista tuomioista,

–  ottaa huomioon ihmisoikeusvaltuutetun 14. kesäkuuta 2011 antaman väliaikaisen raportin Syyriasta,

–  ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1990 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuodelta 1966,

–  ottaa huomioon vuonna 1975 tehdyn, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 2004 laaditut ja vuonna 2008 päivitetyt ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että rauhanomaiset mielenosoittajat ovat Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maissa ilmaisseet oikeutetut demokraattiset pyrkimyksensä ja voimakkaat vaatimuksensa institutionaalisista, poliittisista, taloudellisista ja sosiaalisista uudistuksista, joiden tavoitteena on saavuttaa todellinen demokratia, torjua korruptiota ja nepotismia sekä varmistaa oikeusvaltion periaatteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen, kaventaa sosiaalisia eroja ja luoda paremmat taloudelliset ja sosiaaliset olot,

B.  toteaa, että 25. toukokuuta 2011 julkistetussa yhteisessä tiedonannossa ”Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten” omaksutaan uusi lähestymistapa, jolla tarkistetaan naapuruuspolitiikan ytimen muodostavien unionin ulkoisen toiminnan perusperiaatteiden, eli ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion yleismaailmallisuuden, täytäntöönpanoa sekä tarkastellaan EU:n tarvetta tukea demokraattista muutosta Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä,

Syyria

C.  toteaa, että väkivallanteot ovat lisääntyneet hallinnon ryhdyttyä vastatoimiin Syyriassa maaliskuussa 2011 ja että turvallisuusjoukot ovat vastanneet jatkuviin mielenosoituksiin joukkopidätyksillä ja entistä raaemmalla voimankäytöllä surmaten pelkästään Daraan hallintoalueella yli 400 siviiliä ja yhteensä mahdollisesti enemmän kuin 1000 siviiliä koko maassa,

D.  ottaa huomioon äskettäin maailmanlaajuisesti välitetyt järkyttävät videofilmit mielivaltaisesti pidätetyistä syyrialaislapsista, joita on kidutettu tai pahoinpidelty johtaen joissakin tapauksissa lasten kuolemaan, kuten 13-vuotiaan pojan Hamza al-Khateebin järkyttävässä tapauksessa; ottaa huomioon, että mielenosoittajien tulittaminen kovilla panoksilla on YK:n lastenjärjestön Unicefin 31. toukokuuta 2011 antaman ilmoituksen mukaan johtanut jo ainakin 30 lapsen kuolemaan,

E.  ottaa huomioon presidentti Bashar al-Assadin todenneen 20. kesäkuuta 2011 pitämässään kolmannessa puheessa, että Syyrian tulevaisuutta muokataan kansallisella vuoropuhelulla; ottaa huomioon, että huolimatta toistuvista sitoumuksistaan toteuttaa poliittinen uudistus ja muutos Syyriassa viranomaiset eivät ole ryhtyneet mihinkään uskottaviin toimiin sitoumusten lunastamiseksi, toteaa, että jo nyt ihmisoikeusjärjestöt ovat dokumentoineet 800 sieppaustapausta ja 11 000 mielivaltaista pidätystä,

F.  ottaa huomioon, että 23. kesäkuuta 2011 neuvosto hyväksyi Syyrian tilanteen vakavuuden huomioon ottaen päätöksen ja asetuksen, joilla otetaan käyttöön rajoittavia toimia seitsemää muuta henkilöä vastaan – kyseiset henkilöt lisätään 9. toukokuuta 2011 laadittuun luetteloon, jolla toteutetaan viisumikiellon ja varojen jäädyttämisen kaltaisia erityisiä toimenpiteitä – ja joilla myös kiellettiin aseiden ja sisäiseen sortoon mahdollisesti käytettävän laitteiston vienti neljälle Syyrian hallintoa lähellä olevalle elimelle,

G.  ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan välistä assosiaatiosopimusta ei ole allekirjoitettu; ottaa huomioon, että sopimuksen allekirjoittamista on viivytetty Syyrian pyynnöstä lokakuusta 2009 lähtien ja että neuvosto on jo päättänyt olla toteuttamatta muita toimenpiteitä; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen on olennainen osa tätä sopimusta,

H.  ottaa huomioon, että on olemassa vakava uhka, että ääriryhmien kuten aseistettujen jihadistiryhmien suorittamat väkivaltaiset iskut lisääntyvät; toteaa olevan tärkeää varmistaa Syyrian eri uskonnollisten ryhmien kuten maahan saapuneiden monien irakilaispakolaisten suojeleminen,

I.  panee merkille, että Daraan piirityksen jälkeen turvallisuusjoukot käynnistivät laajan sotilasoperaation ja mielivaltaisten pidätysten sarjan Daraan naapurikaupungeissa; toteaa, että noin 12 000 syyrialaista Jisr al-Shughourista ja sitä ympäröiviltä alueilta on ylittänyt Syyrian ja Turkin välisen rajan peläten turvallisuusjoukkojen kostotoimia ja että Punaisen puolikuun mukaan vielä 17 000 henkeä odottaa pääsevänsä rajan yli,

Jemen

J.  ottaa huomioon, että tilanne Jemenissä aiheuttaa edelleen vakavaa huolta väkivaltaisuuksien ja sekasortoisten olojen jatkuttua jo kuukausia, mikä on aiheuttanut huomattavaa kärsimystä Jemenin kansalle ja suuren määrän kuolonuhreja ja vakavia loukkaantumisia sekä johtanut mielenosoittajien pidätyksiin ja maan taloudellisen ja poliittisen kriisin syvenemiseen,

K.  ottaa huomioon, että Persianlahden yhteistyöneuvosto on pannut alulle rauhanomaiseen vallansiirtoon tähtäävän suunnitelman, jota presidentti Ali Abdullah Saleh ei ole allekirjoittanut,

L.  ottaa huomioon, että presidentti Saleh haavoittui vakavasti äskettäisessä, 3. kesäkuuta 2011 tehdyssä hyökkäyksessä presidentin palatsiin ja että nyt hän saa lääketieteellistä hoitoa Saudi-Arabiassa; ottaa huomioon, että valta on siirretty tilapäisesti maan varapresidentille Abd Rabbuh Mansur Hadille,

M.  ottaa huomioon, että Jemen on Lähi-idän köyhin valtio, jossa esiintyy laajalti aliravitsemusta, jonka öljyvarat ovat hupenemassa, jonka väestö on kasvussa, jonka keskushallinto on heikko, jolla on kasvava pula vedestä ja joka on investoinut hyvin vähän maan talouteen; ottaa huomioon, että on vakava huoli siitä, että Jemenin valtio hajoaa hauraan aselevon oltua voimassa helmikuusta lähtien pohjoisosan shia-kapinallisten ja etelässä toimivan separatistiliikkeen välillä, ja että raporttien mukaan monet al-Qaidan taistelijat käyttävät Jemeniä turvapaikkana,

Bahrain

N.  ottaa huomioon, että Bahrainiin julistettiin kansallinen hätätila 1. kesäkuuta 2011 ja kuningas Hamad Bin Isa al-Khalifa kehotti ryhtymään kansalliseen vuoropuheluun, joka käynnistettiin 2. heinäkuuta 2011,

O.  ottaa huomioon, että kuningas Hamad perusti 29. kesäkuuta 2011 riippumattoman komitean, jossa on riippumaton kansainvälinen komponentti, tutkimaan ihmisoikeusrikkomuksia, joihin hallitus syyllistyi äskettäisissä voimatoimissaan uudistuksia vaatineita mielenosoittajia vastaan,

P.  ottaa huomioon, että 22. kesäkuuta 2011 Bahrainin kansallisen turvallisuuden tuomioistuin, siis sotilastuomioistuin, antoi tuomion 21:lle bahrainilaiselle oppositioaktivistille, seitsemälle heistä poissaolevina; ottaa huomioon, että kahdeksan oppositioaktivistia tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ja kolmetoista henkilöä jopa 15:ksi vuodeksi vankilaan ”juonittelemisesta hallituksen kaatamiseksi”; ottaa huomioon, että äskeisissä uudistuksia vaatineissa mielenosoituksissa pidätettiin monia muita poliittisia aktivisteja, ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia ja että ihmisoikeusjärjestöjen mukaan heitä on kidutettu, kohdeltu huonosti ja häiritty,

Q.  toteaa, että 22. toukokuuta 2011 Ali Abdullah Hassan al-Sankisille ja Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussainille kahden poliisin tappamisesta hallituksen vastaisten mielenosoitusten aikana Bahrainissa langetettu kuolemantuomio säilytettiin kansallisen turvallisuuden vetoomustuomioistuimessa; ottaa huomioon, että kuolemantuomioiden täytäntöönpano on lykätty syyskuuhun,

R.  ottaa huomioon, että 47:ää bahrainilaista lääkäriä ja sairaanhoitajaa on syytetty ”kiihottamisesta hallituksen kaatamiseen väkivalloin” ja että he joutuvat vastaamaan syytteisiin Bahrainin sotilastuomioistuimen järjestämässä oikeudenkäynnissä; ottaa huomioon, että kyseiset lääketieteen ammattilaiset hoitivat kaikkia haavoittuneita erottelematta ja pitivät siten kiinni ammattinsa eettisistä säännöistä;

S.  ottaa huomioon, että Bahrainin hallituksen pyynnöstä maahan on siirretty Persianlahden yhteistyöneuvoston tunnusten alla toimivia vierasmaalaisia joukkoja,

1.  tuomitsee jyrkästi hallitusten kohtuuttoman voimankäytön rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan ja pahoittelee kuolleiden ja loukkaantuneiden suurta määrää; ilmaisee osanottonsa kuolleiden ja loukkaantuneiden perheille; kehottaa lopettamaan verenvuodatuksen välittömästi ja vapauttamaan kaikki pidätetyt; kehottaa tutkimaan kuolemantapaukset, pidätykset ja väitetyn kidutuksen;

2.  ylistää kansan rohkeutta, jota se on osoittanut taistellessaan demokraattisen muutoksen puolesta, ja ylistää erityisesti naisia, jotka ovat usein olleet ja ovat yhä mielenosoitusten eturivissä;

3.  kehottaa arabimaiden poliittista johtoa pitämään kiinni sitoumuksistaan ryhtymällä viipymättä ja ennakkoehtoja asettamatta kaikkien demokraattisten poliittisten puolueiden ja liikkeiden sekä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa avoimeen ja rakentavaan poliittiseen vuoropuheluun, jolla pyritään raivaamaan tietä aidolle demokratialle, sekä panemalla täytäntöön todellisia, kunnianhimoisia ja merkittäviä institutionaalisia, poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä vakauden ja kehityksen varmistamiseksi pitkällä aikavälillä näissä maissa ja koko tällä alueella;

Syyria

4.  tuomitsee voimakkaasti väkivallantekojen lisääntymisen Syyriassa ja jatkuvat vakavat ihmisoikeuksien loukkaukset, kuten useiden kaupunkien, esimerkiksi Daraan, Jisr al-Shughourin ja Haman saarrot, joukkopidätykset, teloitukset ilman oikeudenkäyntiä, mielivaltaiset pidätykset, väitetyt sieppaukset ja kidutuksen;

5.  pahoittelee sitä, että 21. huhtikuuta 2011 ilmoitettua poikkeustilan lopettamista ja muita presidentti Assadin ilmoittamia uudistuksia ei ole toteutettu ja että poliittiset vangit ovat edelleen pidätettyinä huolimatta presidentin äskettäin ilmoittamasta armahduksesta; kehottaa Syyrian viranomaisia lopettamaan konfliktialueiden kaupunkien saarron viipymättä ja sallimaan humanitaarisille järjestöille ja työntekijöille välittömästi esteettömän pääsyn niihin;

6.  vaatii Syyrian viranomaisia ja presidentti Bashar al Assadia panemaan lopun aseettomien mielenosoittajien tappamiselle ja välittömästi vapauttamaan kaikki pidätetyt mielenosoittajat, journalistit, ihmisoikeuksien puolustajat ja poliittiset vangit; vaatii ottamaan kaikki demokraattiset voimat ja kansalaisyhteiskunnan toimijat mukaan viipymättä käynnistettävään ja todelliseen poliittiseen prosessiin, jolla edistetään Syyrian siirtymistä demokratiaan perustavia uudistuksia, ihmisoikeuksien noudattamista ja oikeusvaltioperiaatetta koskevan konkreettisen tavoiteohjelman pohjalta;

7.  kehottaa Syyrian viranomaisia päästämään maahan ulkomaisen lehdistön, jotta voidaan tarkistaa kaikki väitteet, joiden mukaan ”aseelliset äärivoimat” tulittavat ensin turvallisuusjoukkoja, mikä on hallituksen peruste meneillään olevalle sietämättömälle verenvuodatukselle; kehottaa Syyrian viranomaisia toimimaan täydessä yhteistyössä ja suomaan esteettömän maahanpääsyn YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle ja muille YK:n elimille;

8.  kehottaa Syyrian viranomaisia vapauttamaan välittömästi kaikki mielenosoitusten tukahduttamisen tai tähän liittyvien tapahtumien yhteydessä pidätetyt lapset, tutkimaan perinpohjaisesti ilmoitetut tapaukset lapsiin kohdistetusta väkivallasta ja lopettamaan lasten pidättämiset ja heihin kohdistetun väkivallan sekä muut lasten oikeuksien rikkomukset;

9.  panee tyytyväisenä merkille neuvoston päätöksen määrätä Syyriaa ja siviiliväestön väkivaltaisesta painostamisesta vastuullisia koskevia rajoittavia toimenpiteitä, keskeyttää uusien kahdenvälisten yhteistyöohjelmien valmistelutoimet, keskeyttää Syyrian viranomaisten kanssa osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa ja MEDA-välinettä toteutettavat kahdenväliset ohjelmat, kehottaa Euroopan investointipankkia olemaan toistaiseksi hyväksymättä uusia rahoitustoimia Syyriassa, harkita Syyrialle myönnettävän unionin lisäavun keskeyttämistä maan tapahtumien valossa ja olla ryhtymättä Syyrian kanssa tehtävää assosiaatiosopimusta koskeviin lisätoimiin; tukee neuvoston päättämiä älykkäitä pakotteita ja kehottaa neuvostoa tekemään voimakkaita diplomaattisia aloitteita, jotta muut maat saadaan päättämään samanlaisista pakotteista; katsoo, että neuvoston olisi jatkettava kohdennettujen pakotteiden ulottamista kaikkiin henkilöihin ja elimiin, jotka ovat yhteydessä Syyrian hallintoon, jotta niitä voidaan heikentää ja ne voidaan eristää ja siten valmistaa tietä demokraattiselle muutokselle;

10.  tukee voimakkaasti EU:n ja sen kansainvälisen yhteisön kumppaneiden diplomaattisia ponnisteluita, joilla pyritään varmistamaan, että YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsee Syyrian jatkuvat väkivaltaisuudet, tuomitsee rankaisemattomuuden ja kehottaa Syyrian viranomaisia täyttämään Syyrian kansan oikeutetut toiveet; pahoittelee sitä, että nämä pyrkimykset eivät ole toistaiseksi onnistuneet ja ratkaisua ei ole löydetty; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa jatkamaan yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, jotta voidaan varmistaa YK:n turvallisuusneuvoston puuttuminen Syyrian tilanteeseen ja jotta Syyrian viranomaiset saadaan täyttämään velvollisuutensa suojella Syyrian väestöä;

11.  suhtautuu myönteisesti Turkin päätökseen rajojensa avoimina pitämisestä syyrialaisille pakolaisille ja siihen, että Punaisen puolikuun resurssit otettiin käyttöön nopeasti;

12.  panee tyytyväisenä merkille EU:n antaman tunnustuksen Turkin ja muiden alueellisten kumppanien ponnisteluille kriisin eri näkökohtien, erityisesti humanitaaristen näkökohtien käsittelemiseksi, ja toteaa aikovansa toimia yhdessä niiden kanssa Syyrian tilanteen ratkaisemiseksi; kehottaa Turkkia ja EU:ta tehostamaan ulkopolitiikkojensa koordinointia ja kannustaa voimakkaasti ryhtymään yhteisiin ponnisteluihin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan demokratisoitumisen ja kehityksen tukemiseksi;

13.  kehottaa neuvostoa ja komissiota toimittamaan viipymättä apua Turkin ja Libanonin viranomaisille tukeakseen niiden ponnisteluja niiden Syyrian vastaisella rajalla syntyneen humanitaarisen kriisin hoitamiseksi ja luomaan myös YK:n humanitaarisen avun käytävän;

14.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja komissiota rohkaisemaan maan sisällä ja ulkopuolella esiin nousevia demokraattisia oppositioliikkeitä; kehottaa tässä yhteydessä käynnistämään kiireesti todellisen poliittisen vuoropuhelun, joka johtaa syvälliseen demokraattiseen muutokseen Syyriassa;

Jemen

15.  tuomitsee voimakkaasti äskettäiset aseelliset iskut Jemenissä, mukaan lukien 3. kesäkuuta 2011 tehdyn iskun presidentinlinnaa vastaan; kehottaa kaikkia osapuolia lopettamaan vihollisuudet, kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja noudattamaan pysyvää tulitaukoa;

16.  suhtautuu myönteisesti varapresidentti Abd-Rabbu Mansour Hadin sitoumukseen noudattaa tulitaukoa, demilitarisoida Jemenin kaupungit ja varmistaa mahdollisten uusien rauhanomaisten mielenilmausten ja -osoitusten asianmukainen suojelu;

17.  ilmaisee solidaarisuutensa Jemenin kansalle, pitää ilahduttavana sen pyrkimyksiä maan demokraattiseen muuttamiseen ja tukee Persianlahden yhteistyöneuvoston ponnistuksia, kun niillä pyritään löytämään neuvotteluratkaisu, johon sisältyy presidentti Salehin ja hänen yhä vallassa olevien perheenjäsentensä eroaminen, sellaisen osallistavamman poliittisen järjestelmän puitteissa, jolla pyritään lieventämään köyhyyttä ja parantamaan kansan enemmistön elinoloja;

18.  pahoittelee, että Jemenin viranomaiset eivät kyenneet varmistamaan diplomaattien turvallista kulkua Arabiemiraattien liiton Sana'an suurlähetystöstä 22. toukokuuta 2011, mukaan lukien Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC) pääsihteeri sekä GCC:n jäsenvaltioiden, EU:n, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltain suurlähettiläät; kehottaa Jemenin viranomaisia täysimääräisesti noudattamaan diplomaattisuhteita koskevaa Wienin yleissopimusta;

19.  on huolestunut siitä, että Jemenin hallituksen nimittämä korkean tason komitea, jonka on määrä tutkia mielenosoittajiin Sana'assa 18. maaliskuuta 2011 kohdistetut hyökkäykset, joissa kuoli 54 ja loukkaantui yli 300 henkilöä, ei ole laatinut asiaa koskevia edistymiskertomuksia; toistaa kehotuksensa komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle tukea pyyntöjä tutkia kyseinen tapaus kansainvälisen riippumattoman tutkimuksen avulla;

20.  panee tyytyväisenä merkille YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston Jemenin vierailun, jonka aikana arvioidaan maan ihmisoikeustilanne ja annetaan suosituksia Jemenin hallitukselle ja kansainväliselle yhteisölle;

Bahrain

21.  tuomitsee sortotoimet ja vaatii vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki rauhanomaisesti esiintyneet mielenosoittajat, mukaan lukien poliittiset aktivistit, toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat sekä ne 47 bahrainilaista lääkäriä ja sairaanhoitajaa, jotka toimivat ammatillisten velvollisuuksiensa mukaisesti; esittää vakavan huolensa siitä, että kahdeksan opposition aktivistia sai elinkautisen tuomion ja kolmetoista muuta jopa 15 vuoden vankeustuomion;

22.  panee tyytyväisenä merkille, että kansallinen hätätila on lopetettu Bahrainissa ja kuningas Hamad Bin Isa al-Khalifa on kehottanut ryhtymään kansalliseen vuoropuheluun; katsoo, että kuningas Hamadin käynnistämä kansallinen vuoropuhelu on mahdollinen vain, mikäli kaikki poliittiset voimat osallistuvat siihen, opposition ja kansalaisyhteiskunnan edustajat mukaan lukien, ja mikäli sillä pyritään raivaamaan tietä aidolle demokratialle ja Bahrainissa toteutettaville poliittisille uudistuksille;

23.  kehottaa Bahrainin viranomaisia muuttamaan Ali Abdullah Hassan al-Sankisin ja Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussainin kuolemantuomiot vankeusrangaistuksiksi ja palauttamaan kuolemantuomioiden osalta de facto käytössä olleen toimeenpanokiellon;

24.  panee tyytyväisenä merkille kuningas Hamadin päätöksen perustaa riippumaton komitea tutkimaan ihmisoikeusrikkomuksia, joihin hallitus syyllistyi äskettäisissä voimatoimissaan uudistuksia vaatineita mielenosoittajia vastaan; vaatii komiteaa toimimaan ehdottoman riippumattomasti ja avoimesti ja kehottaa Bahrainin hallitusta olemaan puuttumatta sen toimintaan;

25.  pitää myönteisenä Bahrainin ihmisoikeuksien ja sosiaalisen kehityksen ministeriön perustamista ja kehottaa ministeriötä noudattamaan toiminnassaan kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja -velvoitteita;

26.  ilmaisee huolensa siitä, että muiden maiden joukkoja on läsnä Bahrainissa Persianlahden yhteistyöneuvoston nimissä; toistaa kehotuksensa Persianlahden yhteistyöneuvostolle, että se alueellisena yhteistyötoimijana antaisi resursseja ja toimisi siten rakentavasti välittäjänä rauhanomaisten uudistusten edistämiseksi Bahrainissa;

Arabimaat ja Pohjois-Afrikka

27.  tukee Egyptin ja Tunisia demokraattisia siirtymäprosesseja ja pitää niitä ensimmäisinä esimerkkeinä arabimaissa parhaillaan käynnissä olevasta demokratiaprosessista ja niiden kansalaisten ja erityisesti nuorten osallistumisen uudesta aallosta; tukee voimakkaasti kansan toiveita päästä osallisiksi vapaudesta, ihmisoikeuksista ja demokratiasta; kehottaa käynnistämään kummassakin maassa avoimen, oikeudenmukaisen ja vapaan vaaliprosessin, jossa otetaan huomioon maiden yksilölliset olosuhteet; kehottaa kansainvälistä yhteisöä lisäämään ponnistelujaan pitääkseen yllä ja rohkaistakseen poliittista uudistusprosessia Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maissa;

28.  toistaa, että kansainvälinen yhteisö on sitoutunut suojelemaan Libyan siviiliväestöä, myös tehostamalla Libyan hallintoon kohdistettavaa painetta, ja tukemaan Libyan demokraattisen valtion rakentamista; panee tyytyväisenä merkille EU:n päätöksen koventaa Libyan hallinnolle asettamiaan seuraamuksia lisäämällä kuusi hallinnon alaisuudessa toimivaa satamaviranomaista varojen jäädyttämistä koskevaan EU:n luetteloon; vaatii jälleen eversti Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafia luopumaan vallasta välittömästi;

29.  on huolissaan Libyan kansan kokemista kärsimyksistä, jotka johtuvat elintarvikkeiden puutteesta, vaikeuksista saada lääketieteellistä apua sekä palkanmaksuun ja hallinnon eri tarpeiden täyttämiseen tarvittavan käteisvirran tyrehtymisestä; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin toimittaakseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotekomitean valtuuttamana ja valvonnassa osan Libyan jäädytetyistä varoista kansalliselle siirtymäneuvostolle, jotta se voi huolehtia hätätarpeistaan;

30.  kehottaa neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käynnistämään muita aloitteita ratkaisun löytämiseksi konfliktiin, ottaen huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen hiljan antaman eversti Gaddafia, tämän poikaa Saif al-Islam Gaddafia ja Abdullah al-Sanussia koskevan pidätysmääräyksen;

31.  panee tyytyväisenä merkille Marokon uudistusprosessin ja erityisesti ehdotetun perustuslakiuudistuksen, josta on määrä järjestää kansanäänestys, askeleena oikeaan suuntaan kohti hallintojärjestelmän avaamista, uudenaikaistamista ja demokratiaa; kehottaa Marokon poliittisia puolueita osallistumaan aktiivisesti tähän muutosprosessiin; korostaa, että yleisön, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja poliittisten puolueiden olisi oltava jatkossakin uudistusprosessin jatkuvan täytäntöönpanon keskiössä, ja panee merkille, että Marokko on alueen ensimmäinen maa, jolle on myönnetty ”edistyneen asema” suhteissa EU:hun;

32.  panee merkille Algerian presidentin positiivisen ilmoituksen prosessin käynnistämisestä maan demokratisoimiseksi ja maan hallinnon tehokkuuden varmistamisesta, ja ottaa huomioon myös ilmoitukset hätätilan poistamisesta ja suunnitellusta perustuslakiuudistuksesta; korostaa tarvetta vauhdittaa näitä aloitteita ja kehottaa Algerian viranomaisia sitoutumaan lujasti tähän uudistusprosessiin, jonka pitäisi olla osallistava ja avoin kansalaisyhteiskunnalle;

33.  panee tyytyväisenä merkille Jordanian poliittiset uudistukset ja etenkin Jordanian perustuslain uudelleentarkastelun sekä kansallisesta vuoropuhelusta vastaavan komitean työn; on tyytyväinen Jordanian viranomaisten ponnisteluihin ja painottaa, että uudistukset on toteutettava käytännössä; panee merkille, että EU myönsi Jordanialle ”edistyneen kumppanin aseman” vuonna 2010;

34.  korostaa, että ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus on perusihmisoikeus, joka viranomaisten olisi taattava; kehottaa viranomaisia suojelemaan luotettavasti ja tehokkaasti maissaan läsnä olevia uskontokuntia ja varmistamaan eri uskontokuntien jäsenten henkilökohtaisen turvallisuuden ja fyysisen koskemattomuuden;

35.  tukee voimakkaasti neuvoston kantaa, jonka mukaan Euroopan naapuruuspolitiikan on oltava eteläisen naapurialueen uusien haasteiden tasalla; panee tyytyväisenä merkille EU:n ja jäsenvaltioiden halukkuuden kannattaa ja tukea poliittisiin ja taloudellisiin uudistuksiin aidosti sitoutuneiden hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan konkreettisia toimia; panee tyytyväisenä merkille komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan perustaman eteläisen Välimeren maita tarkastelevan työryhmän;

36.  kehottaa komissiota ja neuvostoa soveltamaan eriytettyä lähestymistapaa, joka perustuu ”more for more' -toimintatapaan, joka vahvistettiin 25. toukokuuta 2011 annetussa yhteisessä tiedonannossa eteläisen Välimeren maista, ja jonka mukaisesti todellisesta edistyksestä kohti demokratiaa, vapaista ja oikeudenmukaisista vaaleista sekä ennen kaikkea ihmisoikeuksien kunnioittamisesta olisi palkittava;

37.  kehottaa Euroopan unionia antamaan edelleen tarvittavaa humanitaarista apua asuinseudultaan siirtymään joutuneille ihmisille, joista monet elävät nyt pakolaisina oman maansa rajoilla;

38.  on tyytyväinen G8-ryhmän jäsenten perustamaan Deauvillen kumppanuuteen alueen kansojen kanssa; panee merkille, että ensimmäiset kumppanuusmaat ovat Egypti ja Tunisia; kehottaa neuvostoa ja EU:n jäsenvaltioita koordinoimaan ponnistuksiaan G8-ryhmän niiden jäsenten kanssa, jotka ovat jo valmiita laajentamaan tätä kumppanuutta kaikkiin niihin alueen maihin, jotka ovat käynnistäneet siirtymäkauden kohti avoimia, demokraattisia ja suvaitsevia yhteiskuntia;

o
o   o

39.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille, Jemenin tasavallan hallitukselle ja parlamentille, Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille, Bahrainin kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille, kansalliselle siirtymäneuvostolle, Marokon kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille, Algerian demokraattisen kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille, Jordanian kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille, Egyptin arabitasavallan hallitukselle, Tunisian tasavallan hallitukselle, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille sekä Välimeren unionin pääsihteerille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0148.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0109.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0154.

Päivitetty viimeksi: 11. lokakuuta 2012Oikeudellinen huomautus