Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2806(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0501/2011

Разисквания :

PV 15/09/2011 - 11.2
CRE 15/09/2011 - 11.2

Гласувания :

PV 15/09/2011 - 12.2

Приети текстове :

P7_TA(2011)0393

Приети текстове
PDF 91kWORD 53k
Четвъртък, 15 Септември 2011 г. - Страсбург Окончателна версия
Судан: положението провинциите Южен Кордофан и Сини Нил
P7_TA(2011)0393B7-0501, 0502, 0503, 0504, 0506 и 0508/2011

Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2011 г. относно Судан: положението в Южен Кордофан и избухването на въоръжен конфликт в провинция Сини Нил

Европейският парламент ,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Судан,

–  като взе предвид Всестранното мирно споразумение (ВМС), подписано на 9 януари 2005 г.,

–  като взе предвид декларацията на Африканския съюз от 31 януари 2011 г.,

–  като взе предвид декларацията на ЕС и неговите държави-членки от 9 юли 2011 г. относно независимостта на Република Южен Судан,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 6 септември 2011 г. относно избухването на въоръжен конфликт в провинция Сини Нил, както и от 26 август 2011 г. относно положението в Южен Кордофан,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 20 юни 2011 г,

–  като взе предвид изявлението на члена на Комисията г-жа Георгиева от 26 август 2011 г. относно достъпа на организациите за хуманитарна помощ до Южен Кордофан,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент Йежи Бузек от 21 юни 2011 г. относно положението в Абией и Южен Кордофан,

–  като взе предвид изявлението на Африканския съюз от 20 август 2011 г. относно споразумението между правителството на Судан и правителството на Южен Судан относно мисията за оказване на помощ при наблюдението на границата,

–  като взе предвид предварителния доклад на Службата на върховния комисар по правата на човека към ООН от август 2011 г. относно нарушенията на международните стандарти за правата на човека и международното хуманитарно право в Южен Кордофан от 5 до 30 юни 2011 г.,

–  като взе предвид Рамковото споразумение за политическите договорености и договореностите по сигурността в провинциите Сини Нил и Кордофан, подписано на 28 юни 2011 г.,

–  като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун от 2 септември 2011 г., в което той призовава за преустановяване на боевете в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че положението в Южен Кордофан продължава да бъде напрегнато поради въоръжените сблъсъци между Въоръжените сили на Судан (ВСС) и Народното движение за освобождение на Судан-Север (НДОС-Север) и избухването на нови боеве и в провинция Сини Нил;

Б.  като има предвид, че въоръженият конфликт между Въоръжените сили на Судан и Народното движение за освобождение на Судан в Южен Кордофан доведе до загуби на човешки живот и разселване на хиляди хора в съседни държави;

В.  като има предвид, че на 23 август 2011 г. президентът Башир обяви едностранно двуседмично прекратяване на огъня в Южен Кордофан, но и също така заяви, че няма да бъде разрешено на чуждестранни организации да развиват дейност в региона;

Г.  като има предвид, че на 2 септември 2011 г. президентът Башир обяви суспендирането на временната конституция в провинция Сини Нил и въвеждането на извънредно положение вследствие на кървавите сблъсъци между армията на Судан и военните сили на Южен Судан в региона, което доведе отново до масово изселване на хиляди местни жители;

Д.  като има предвид, че извършените в Южен Кордофан нападения срещу цивилно население включват целенасочени убийства по бърза процедура и извънсъдебни екзекуции, най-вече на мними привърженици на Народното движение за освобождение на Судан, произволни арести и задържания (във връзка с което съществуват опасения, че вероятно задържаните се подлагат на изтезания и други нечовешки и унизителни действия), претърсвания на населените места, за които се предполага, че са насочени срещу членове на етническата група Нуба, насилствени изчезвания, разрушаване на църкви и грабежи;

Е.  като има предвид, че се предполага, че над 200 000 човека са били разселени или тежко засегнати от неотдавнашните боеве и 5 000 човека, за да избягат от конфликта, са влезли в Южен Судан (провинция Единство); като има предвид, че този брой може да се увеличи значително през следващите месеци, тъй като боевете в региона продължават;

Ж.  като има предвид, че въпреки прекратяването на огъня Въоръжените сили на Судан (ВВС) бомбардират безразборно райони с цивилно население в планината Нуба в Южен Кордофан и възпрепятстват доставките на помощи за разселените лица;

З.  като има предвид, че от избухването на конфликта през юни хуманитарните организации не са успели да получат разрешение да работят в Южен Кордофан и не е извършена оценка на нуждите; като има предвид, че правителството на Судан отхвърли искането, след независимостта на южната част от страната в Южен Кордофан, Сини Нил и Абией да останат мироопазващи сили на ООН;

И.  като има предвид, че се съобщава, че силите за сигурност на Южен Судан спъват работата на хуманитарните организации, като конфискуват например автомобили, извършват физически нападения над хуманитарните работници и обири на центрове на международни организации, в т.ч. и на ООН, на чиито сътрудници е отказан достъп до много региони в Южен Кордофан и са били възпрепятствани да извършат разследвания и независима оценка на място;

Й.  като има предвид, че голяма част от населението в региона продължава да страда от липса на храна, положение, което се усложни вследствие на конфликта, повишаването на цените на потребителските стоки и глада в Африканския рог;

К.  като има предвид, че през 2011 г. Комисията предостави 100 милиона евро, включително 11 милиона евро за преходните зони, но финансирането на международния призив за Южен Судан все още е достигнало само 37 %;

Л.  като има предвид, че беше постигнат само незначителен напредък по отношение на аспектите на ВМС, отнасящи се до постигането на споразумение за преговори след референдума относно въпроси като например разпределянето на приходите от добива на нефт, определянето на границите, гражданството, поделянето на дългове и активи, както и референдумите в Южен Кордофан, Сини Нил и Абией;

М.  като има предвид, че положението в Дарфур продължава да буди голяма загриженост, тъй като мисията на ООН в Дарфур съобщава за прояви на тормоз, отвличания и общи заплахи за сигурността от страна на централната военна полиция в лагерите за вътрешно разселени лица;

1.  Изразява съжаление по повод на загубата на човешки живот, насилието, нарушенията на правата на човека и липсата на достъп на хуманитарни организации до провинциите Южен Кордофан и Сини Нил; решително осъжда нахлуването на Въоръжените сили на Судан (ВСС) в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил; настоятелно призовава всички страни да преустановят незабавно боевете и да потърсят политическо решение въз основа на споразумението от 28 юни 2011 г.; освен това призовава за отмяна на извънредното положение в провинция Сини Нил;

2.  Припомня задължението на всички страни да спазват международното хуманитарно право и хуманитарното право в областта на правата на човека; изисква преди всичко преустановяването на целенасочените убийства по бърза процедура и извънсъдебните екзекуции, произволните арести и задържания, изтезанията, насилствените изчезвания и грабежите; изисква освен това от Судан да преустанови безразборните въздушни нападения и подчертава, че от лицата, които бъдат счетени за отговорни за нарушенията, трябва да бъде потърсена отговорност чрез извършване на независимо разследване от страна на Обединените нации;

3.  Приветства постигнатото от Африканския съюз споразумение от 8 септември 2011 г., в следствие на което и двете страни се съгласиха да изтеглят въоръжените си сили от оспорваната област Абией; призовава Судан и Южен Судан да спазват всички разпоредби на Всестранното мирно споразумение от 2005 г., за да поддържат траен мир, да защитават правото на човека на самоопределение, да спазват определените граници и в крайна сметка да подготвят пътя за помирение между двете страни; отново потвърждава ангажимента на ЕС да се включи съвместно със Судан и Южен Судан в подпомагането на демократичното управление и спазването на правата на човека на всички судански жители;

4.  Изисква от всички страни да позволят на организациите за хуманитарна помощ незабавен, безпрепятствен достъп до нуждаещите се, без употреба на заплахи и насилие; категорично подчертава задължението за защита на цивилното население и на хуманитарните работници; изразява загриженост по повод на това, че само контролирани от правителството органи и местни сътрудници на хуманитарни организации могат да разпределят хуманитарна помощ, докато същевременно запасите и доставките на основни продукти все повече се изчерпват;

5.  Изразява загриженост по повод на съобщения за опити от страна на правителството да принудят разселени лица да се върнат в области, в които би могло да съществува опасност за живота и сигурността им; призовава за зачитане на правата на вътрешно разселените лица;

6.  Призовава Комисията, държавите-членки на ЕС и международната общественост да изпълнят поетите от тях ангажименти за финансиране на региона, преди всичко да търсят начини за справяне с острия недостиг на продоволствени помощи, спешен подслон и защита; призовава за внимателно наблюдение на положението по отношение на продоволствената сигурност и за предприемане на мерки, в случай че това положение се влоши; счита, че допълнителна помощ може да се окаже необходима за предотвратяване на надвисналата опасност от нова мащабна хуманитарна криза в региона;

7.  Призовава международната общност, като подчертава своята подкрепа за усилията на групата на високо равнище на Африканския съюз по изпълнението на споразумението за Судан под ръководството на Табо Мбеки и с участието на Арабската лига, да улесни провеждането на преговорите между страните по ВМС и подпомогне усилията от страна на специалния представител на генералния секретар на ООН за Судан;

8.  Изразява дълбока загриженост по повод на съобщенията за усиленото използване на противопехотни мини в региона; припомня решителното си противопоставяне на използването на противопехотни мини и призовава за незабавно преустановяване на подобни действия;

9.  Призовава Африканския съюз да засили сътрудничеството си с МНС, за да насърчи осведомеността в Африка по отношение на правата на човека и да осигури спазването им; призовава за прекратяване на безнаказаността по отношение на всички престъпления, извършени по време на войната в Судан и изразява надежда, че в рамките на необходимото възстановяване на правосъдието, на принципите на правовата държава и на справедливостта по отношение на жертвите президентът Омар ал-Башир ще бъде изправен скоро пред съда в Хага;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета за сигурност на ООН и на генералния секретар на ООН, на специалния представител на ЕС за Южен Судан, правителството на Судан, правителството на Южен Судан, институциите на Африканския съюз и председателя на групата на високо равнище на Африканския съюз за Судан, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС и на правителствата на държавите-членки на ЕС.

Последно осъвременяване: 13 Ноември 2012 г.Правна информация