Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2806(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0501/2011

Viták :

PV 15/09/2011 - 11.2
CRE 15/09/2011 - 11.2

Szavazatok :

PV 15/09/2011 - 12.2

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0393

Elfogadott szövegek
PDF 92kWORD 52k
2011. szeptember 15., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Szudán: a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban kialakult helyzet
P7_TA(2011)0393B7-0501, 0502, 0503, 0504, 0506 és 0508/2011

Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-i állásfoglalása Szudánról: a Dél-Kordofánban kialakult helyzet, és a Kék-Nílus államban kitört harcok

Az Európai Parlament ,

–  tekintettel a Szudánról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a 2005. január 9-én aláírt átfogó békemegállapodásra,

–  tekintettel az Afrikai Unió 2011. január 31-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az EU és tagállamai Dél-szudáni Köztársaság függetlenségéről szóló, 2011. július 9-i nyilatkozatára,

–  tekintettel Catherine Ashton, az Európai Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Kék-Nílus államban kitört harcokról szóló, 2011. szeptember 6-i, valamint a Dél-Kordofánban kialakult helyzetről szóló, 2011. augusztus 26-i nyilatkozataira,

–  tekintettel a Külügyek Tanácsa 2011. június 20-i következtetéseire,

–  tekintettel Georgieva biztosnak a humanitárius segélyek Dél-Kordofánba jutásáról szóló, 2011. augusztus 26-i nyilatkozatára,

–  tekintettel Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke Abyeiben és Dél-Kordofánban kialakult helyzetről szóló, 2011. június 21-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Afrikai Unió által tett, a határellenőrzést támogató misszióval kapcsolatban a szudáni és a dél-szudáni kormányok között létrejött megállapodásról szóló, 2011. augusztus 20-i nyilatkozatra,

–  tekintettel a nemzetközi emberi jogok és a humanitárius jog 2011. június 5. és június 30. között Dél-Kordofánban bekövetkezett többszöri megsértéséről szóló, az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosának Hivatala által készített 2011. augusztusi előzetes jelentésre,

–  tekintettel a Kék-Nílus és Dél-Kordofán államokban megvalósítandó politikai és biztonsági elrendezésről szóló, 2011. június 28-án aláírt keretmegállapodásra,

–  tekintettel Ban Ki-Moon ENSZ-főtitkár 2011. szeptember 2-i nyilatkozatára, amelyben a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban zajló harcok lezárását sürgette,

–  tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a dél-kordofáni helyzet továbbra is feszült, tekintettel arra, hogy a szudáni fegyveres erők és a Szudáni Népi Felszabadító Mozgalom/Észak (SPLM/N) között továbbra is folynak a harcok, és Kék-Nílus államban is kiújultak az összecsapások;

B.  mivel a szudáni fegyveres erők és a Szudáni Népi Felszabadító Mozgalom között Dél-Kordofánban zajló fegyveres konfliktus következtében emberek ezrei vesztették életüket és kényszerültek arra, hogy a szomszédos államokba meneküljenek;

C.  mivel Bashir elnök 2011. augusztus 23-án egyoldalú tűzszünetet hirdetett Dél-Kordofánban, azonban azt is kijelentette, hogy külföldi szervezetek nem működhetnek a régióban;

D.  mivel Bashir elnök 2011. szeptember 2-án bejelentette Kék-Nílus állam ideiglenes alkotmányának felfüggesztését, és szükségállapotot hirdetett, miután a térségben véres összecsapásokra került sor a szudáni fegyveres erők és a Dél-Szudánhoz közeli erők között, további ezreket kényszerítve a kivándorlásra;

E.  mivel a civilek ellen Dél-Kordofánban elkövetett támadások során többek között célzott, rögtönítélő eljárás alapján történő vagy bírósági eljárás nélküli kivégzéseket hajtottak végre (főként az SPLM állítólagos támogatói ellen), önkényes letartóztatásokat és fogva tartásokat rendeltek el (melyek esetében aggodalmak merülnek fel arra vonatkozóan, hogy a fogva tartottakat megkínozzák vagy más embertelen és megalázó bánásmódban részesítik), tömeges házkutatásokat tartottak (állítólag a núba etnikumot célozva), erőszakos eltüntetéseket végeztek, templomokat romboltak le és fosztogattak;

F.  mivel a becslések szerint a közelmúltbeli harcok mintegy 200 000 személyt kényszerítettek lakóhelye elhagyására vagy érintettek súlyosan, és ötezren léptek be Dél-Szudánba (Unity államba) a konfliktus elől menekülve; mivel ez a szám az elkövetkezendő hónapokban jelentős mértékben emelkedhet, hiszen a régióban tovább folytatódnak a harcok;

G.  mivel a tűzszünet ellenére a szudáni fegyveres erők válogatás nélkül bombáznak civilek lakta területeket a dél-kordofáni Núba-hegységben, és akadályozzák, hogy a segélyek eljussanak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyekhez;

H.  mivel a humanitárius szervezetek a konfliktus júniusi kitörése óta nem kaptak engedélyt arra, hogy Dél-Kordofánban dolgozzanak, a szükségletek felmérésére így még nem került sor; mivel a szudáni kormány visszautasította az ENSZ-békefenntartók arra irányuló kérését, hogy a déli terület függetlenné válását követően Dél-Kordofánban, Kék-Nílusban és Abyeiben maradhassanak;

I.  mivel jelentések szerint a dél-szudáni biztonsági erők beavatkoztak a humanitárius szervezetek munkájába, többek között járműveket vettek igénybe katonai célra, fizikai támadásokat hajtottak végre a humanitárius segítséget nyújtó személyek ellen, kifosztották nemzetközi szervezetek, köztük az ENSZ helyiségeit, mely szervezetek munkatársainak bejutását Dél-Kordofán sok részére megtiltották, és ezáltal megakadályozták, hogy vizsgálatokat végezzenek, és független helyszíni értékelést hajtsanak végre;

J.  mivel a régió lakosságának jelentős része továbbra sem jut élelemhez, és a helyzet a konfliktus, a növekvő nyersanyagárak és az északkelet-afrikai éhezés következtében tovább súlyosbodott;

K.  mivel a Bizottság 2011-ben 100 millió eurót bocsátott rendelkezésre, ebből 11 millió eurót az átmeneti területekre, a Dél-Szudánnal kapcsolatos nemzetközi felhívásnak ennek ellenére eddig csak 37%-a került finanszírozásra;

L.  mivel kevés előrelépés történt az átfogó békemegállapodás arra vonatkozó elemeit tekintve, hogy megoldást találjanak a népszavazást követően az olajból származó bevételek elosztásával, a határok megállapításával, az állampolgársággal, az adósságok és az eszközök elosztásával, továbbá a dél-kordofáni, a kék-nílusi és az abyei népszavazásokkal kapcsolatos tárgyalásokra;

M.  mivel a darfúri helyzet továbbra is súlyos aggodalmakra ad okot, minthogy az ENSZ darfúri missziója a Központi Rendőri Szolgálat által a belső menekültek számára fenntartott táborokban elkövetett zaklatásokról, emberrablásokról és általános biztonsági kockázatokról számol be;

1.  sajnálatát fejezi ki a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban kioltott életek, az erőszak, az emberi jogok megsértése és a humanitárius segélyekhez való hozzáférés biztosításának hiánya miatt; mélységesen elítéli a szudáni fegyveres erők dél-kordofáni és kék-nílusi invázióját; arra sürget valamennyi felet, hogy fejezzék be a harcokat, és a 2011. június 28-i megállapodás alapján keressenek politikai megoldást; felszólít továbbá a Kék-Nílus állambeli szükségállapot feloldására;

2.  valamennyi felet emlékeztet a nemzetközi humanitárius jog és emberi jogi jogszabályok tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségeire; követeli különösen a rögtönítélő eljárás alapján történő vagy bírósági eljárás nélküli kivégzések, az önkényes letartóztatások és fogva tartások, a kínzások, az erőszakos eltüntetések és a fosztogatások befejezését; követeli továbbá, hogy Szudán vessen véget a válogatás nélküli légitámadásoknak, és hangsúlyozza, hogy az ENSZ által lefolytatott független vizsgálat keretében kell felelősségre vonni azokat, akik vélhetően erőszakos cselekedeteket követtek el;

3.  üdvözli az Afrikai Unió által kialkudott 2011. szeptember 8-i megállapodást, melyben a felek megegyeztek abban, hogy kivonják erőiket a vita tárgyát képező Abyei területéről; felszólítja Szudánt és Dél-Szudánt, hogy a 2005-ben aláírt átfogó békemegállapodás összes rendelkezését tartsák be a tartós béke előmozdítása, az emberek önrendelkezési jogának fenntartása, valamint a megállapított határok tiszteletben tartása érdekében, hogy ezáltal is elősegítsék a két ország közötti megbékélést; ismételten megerősíti az EU arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy együttműködik Szudánnal és Dél-Szudánnal a demokratikus kormányzás előmozdítása és az emberi jogok valamennyi szudáni polgár esetében történő tiszteletben tartásának elősegítése érdekében;

4.  követeli, hogy mindkét fél tegye lehetővé a humanitárius szervezetek számára megfélemlítés és erőszak nélkül a szükségben szenvedő személyekhez való azonnali, akadálytalan hozzáférést; határozottan hangsúlyozza, hogy a civileket és a humanitárius segélyszervezetben dolgozó személyeket meg kell védeni; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy kizárólag kormányzati ellenőrzés alatt álló szervek és helyi segélyszervezetek munkatársai nyújthatnak humanitárius segítséget, miközben az alapvető cikkek készletei egyre fogynak;

5.  aggodalmát fejezi ki azon jelentések miatt, melyek szerint a kormány megpróbálja rákényszeríteni a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket arra, hogy olyan területekre térjenek vissza, ahol az életük és biztonságuk veszélyben van; felszólít a belső menekültek jogainak tiszteletben tartására;

6.  felszólítja a Bizottságot, az EU tagállamait és a nemzetközi közösséget, hogy tartsák tiszteletben a régió támogatására tett kötelezettségvállalásaikat, és különösen arra, hogy foglalkozzanak az élelmiszersegélyek, a vészhelyzeti szálláshelyek és a védelem tekintetében felmerülő súlyos hiányokkal; felhív az élelmezésbiztonsági helyzet szoros nyomon követésére, valamint arra, hogy hozzanak intézkedéseket, amennyiben a helyzet rosszabbodik; véleménye szerint további segítségnyújtásra lehet szükség a régióban kialakuló újabb kiterjedt humanitárius válság fenyegető veszélyének leküzdése érdekében;

7.  hangsúlyozva az Afrikai Unió Thabo Mbeki vezette magas szintű végrehajtó bizottsága által tett erőfeszítések iránti támogatását, felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy az Arab Ligával együttműködve segítse elő az átfogó békemegállapodás részes felei közötti tárgyalásokat, és támogassa az ENSZ-főtitkár szudáni különmegbízottja erőfeszítéseit;

8.  mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy jelentések szerint a régióban megnőtt a taposóaknák használatának gyakorisága; emlékeztet arra, hogy határozottan ellenzi a taposóaknák használat, és követeli, hogy azonnal vessenek véget e tevékenységnek;

9.  felhívja az Afrikai Uniót, hogy mélyítse el a Nemzetközi Büntetőbírósággal folytatott együttműködését, az emberi jogok ismeretének és tiszteletben tartásának előmozdítása érdekében szerte Afrikában; kéri, hogy vessenek véget annak, hogy a szudáni háború során elkövetett bűnök büntetlenül maradnak, és reméli, hogy Omar al-Bashir elnököt az igazságszolgáltatás és a jogállamiság szükségszerű helyreállításának keretében, valamint az áldozatoknak való igazságszolgáltatás érdekében hamarosan a hágai bíróság elé állítják;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az ENSZ Biztonsági Tanácsának és főtitkárának, az EU dél-szudáni különmegbízottjának, Szudán kormányának, Dél-Szudán kormányának, az Afrikai Unió intézményeinek és az Afrikai Unió Szudánnal foglalkozó magas szintű bizottsága elnökének, az AKCS–EU Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az uniós tagállamok kormányainak.

Utolsó frissítés: 2012. november 13.Jogi nyilatkozat