Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2806(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0501/2011

Dezbateri :

PV 15/09/2011 - 11.2
CRE 15/09/2011 - 11.2

Voturi :

PV 15/09/2011 - 12.2

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0393

Texte adoptate
PDF 89kWORD 55k
Joi, 15 septembrie 2011 - Strasbourg Ediţie definitivă
Sudan: situația din Kordofanul de Sud și Nilul Albastru
P7_TA(2011)0393B7-0501, 0502, 0503, 0504, 0506 ?i 0508/2011

Rezoluția Parlamentului European din 15 septembrie 2011 referitoare la Sudan: situația din Kordofanul de Sud și izbucnirea luptelor în statul Nilul Albastru

Parlamentul European ,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Sudan,

–  având în vedere Acordul cuprinzător de pace (ACP) semnat la 9 ianuarie 2005,

–  având în vedere Declarația Uniunii Africane din 31 ianuarie 2011,

–  având în vedere Declarația UE și a statelor sale membre din 9 iulie 2011 privind independența Republicii Sudanului de Sud,

–  având în vedere Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, din 6 septembrie 2011 privind izbucnirea luptelor în statul Nilul Albastru și Declarația din 26 august 2011 privind situația din Kordofanul de Sud,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 20 iunie 2011,

–  având în vedere Declarația Comisarului Georgieva din 26 august 2011 privind accesul umanitar la Kordofanul de Sud,

–  având în vedere Declarația Președintelui Parlamentului European Jerzy Buzek din 21 iunie 2011 privind situația din Abyei și Kordofanul de Sud,

–  având în vedere Declarația Uniunii Africane din 20 august 2011 privind Acordul dintre Guvernul Sudanului și Guvernul Sudanului de Sud cu privire la misiunea de sprijinire a supravegherii graniței,

–  având în vedere Raportul preliminar al Biroului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului din august 2011 privind încălcările drepturilor internaționale ale omului și ale dreptului umanitar în Kordofanul de Sud în perioada 5-30 iunie 2011,

–  având în vedere Acordul-cadru privind măsurile politice și de securitate în statele Nilul Albastru și Kordofan semnat la 28 iunie 2011,

–  având în vedere Declarația Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, din 2 septembrie 2011, prin care se cere încetarea luptelor din statele Kordofanul de Sud și Nilul Albastru,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația din Kordofanul de Sud rămâne tensionată, ducându-se în continuare lupte între Forțele armate sudaneze (SAF) și Mișcarea populară sudaneză de eliberare-Nord (SPLMN North), în timp ce în statul Nilul Albastru au reizbucnit, de asemenea, luptele;

B.  întrucât conflictul armat dintre Forțele armate sudaneze și Mișcarea populară sudaneză de eliberare din Kordofanul de Sud a dus la pierderi de vieți omenești și la strămutarea a mii de persoane în țările vecine;

C.  întrucât, la 23 august 2011, președintele Bashir a anunțat o încetare unilaterală a focului de două săptămâni în Kordofanul de Sud, anunțând, în același timp, că nu se va permite accesul în regiune niciunei organizații străine;

D.  întrucât, la 2 septembrie 2011, președintele Bashir a anunțat suspendarea Constituției provizorii în statul Nilul Albastru și instituirea stării de urgență în urma ciocnirilor sângeroase dintre armata sudaneză și forțele Sudanului de Sud din zonă, lucru care a intensificat exodul a mii de locuitori;

E.  întrucât atacurile comise împotriva populației civile din Kordofanul de Sud includ ucideri sumare și extrajudiciare selective, cele mai multe în rândul susținătorilor Mișcării populare sudaneze de eliberare (SPLM), arestări și detenții arbitrare (în legătură cu acest lucru există îngrijorări cu privire la faptul că deținuții ar putea fi supuși torturii și altor tratamente inumane și umilitoare), căutări din casă în casă în urmărirea, se pretinde, a unor membri ai grupului etnic Nuba, dispariții forțate, distrugeri de biserici și jafuri;

F.  întrucât se estimează că peste 200 000 de persoane au fost strămutate sau grav afectate de recentele lupte, iar 5 000 de persoane au intrat în Sudanul de Sud (statul Unitatea), fugind din calea conflictului; întrucât aceste cifre pot crește în mod semnificativ în următoarele luni, în contextul continuării luptelor în regiune;

G.  întrucât, în ciuda încetării focului, Forțele armate sudaneze (SAF) bombardează la întâmplare zonele în care locuiește populația civilă din regiunea munților Nuba din Kordofanul de Sud, împiedicând ajutoarele să ajungă la persoanele strămutate;

H.  întrucât, de la izbucnirea conflictului în iunie, agențiile umanitare nu au reușit să obțină autorizația de a-și desfășura activitatea în Kordofanul de Sud, iar evaluările privind necesitățile nu au fost efectuate; întrucât Guvernul sudanez a respins solicitarea ca forțele ONU de menținere a păcii să rămână în Kordofanul de Sud, Nilul Albastru și Abyei după independența Sudului;

I.  întrucât, conform relatărilor, forțele de securitate din Sudanul de Sud s-au amestecat în activitatea organizațiilor umanitare, inclusiv prin rechiziționarea de vehicule, comiterea de abuzuri fizice asupra personalului umanitar și organizarea de raiduri asupra complexurilor organizațiilor internaționale, inclusiv ONU, ai căror funcționari nu au primit acces la mai multe zone din Kordofanul de Sud, fiind împiedicați să efectueze anchete și să desfășoare misiuni de evaluare independente pe teren;

J.  întrucât o mare parte a populației din regiune continuă să ducă lipsă de alimente, situație agravată de conflict, prețurile în creștere ale materiilor prime și foametea din Cornul Africii;

K.  întrucât Comisia a alocat 100 de milioane de euro în 2011, inclusiv 11 milioane de euro pentru zonele de tranziție, însă Apelul umanitar internațional pentru Sudanul de Sud dispune de finanțare doar în proporție de 37%;

L.  întrucât s-au înregistrat progrese nesemnificative în aspecte ale ACP care vizau ajungerea la un acord privind negocierile de după referendum în chestiuni cum ar fi distribuirea veniturilor provenite din exploatarea petrolului, demarcarea granițelor, cetățenia, împărțirea pasivelor și activelor, precum și referendumurile din Kordofanul de Sud, Nilul Albastru și Abyei;

M.  întrucât situația din Darfur rămâne o sursă de serioasă îngrijorare, misiunea ONU din Darfur semnalând acte de hărțuire, răpiri și amenințări generale la adresa siguranței din partea poliției centrale de rezervă în taberele de persoane strămutate intern (PSI),

1.  deplânge pierderile de vieți omenești, violența, încălcările drepturilor omului și lipsa de acces umanitar în statele Kordofanul de Sud și Nilul Albastru; condamnă în mod ferm invazia SAF în statele Kordofanul de Sud și Nilul Albastru; îndeamnă toate părțile să înceteze focul imediat și să caute o soluție politică bazată pe acordul din 28 iunie 2011; mai mult, solicită ridicarea stării de urgență din statul Nilul Albastru;

2.  reamintește tuturor părților obligația de a respecta drepturile omului și legislația umanitară internațională; solicită, în special, să se pună capăt uciderilor sumare și extrajudiciare selective, arestărilor și detențiilor arbitrare, actelor de tortură, disparițiilor forțate și jafurilor; solicită, în plus, încetarea bombardamentelor aeriene la întâmplare ale Sudanului și subliniază că cei bănuiți a fi responsabili de orice încălcări trebuie să fie trași la răspundere în cadrul unei anchete independente realizate de Organizația Națiunilor Unite;

3.  salută acordul din 8 septembrie 2011, mediat de Uniunea Africană, prin care ambele părți au convenit să-și retragă trupele din zona Abyei aflată în dispută; solicită Sudanului și Sudanului de Sud să respecte toate prevederile Acordului cuprinzător de pace din 2005 în scopul promovării unei păci durabile, menținerii dreptului poporului la autodeterminare, respectării granițelor stabilite și găsirii, în cele din urmă, a unei căi spre reconcilierea dintre cele două țări; reiterează angajamentul UE de a întreține relații cu Sudanul și cu Sudanul de Sud în scopul promovării guvernanței democratice și respectării drepturilor omului pentru întregul popor sudanez;

4.  solicită tuturor părților să permită accesul imediat și fără obstacole al agențiilor umanitare la persoanele în nevoie, fără intimidări și violență; subliniază în mod ferm obligația de a proteja persoanele civile și personalul umanitar; este îngrijorat de faptul că numai organismele aflate în subordinea guvernului și asistenții umanitari locali pot distribui ajutoarele umanitare, în timp ce stocurile și proviziile de produse de bază se epuizează treptat;

5.  este îngrijorat de semnalarea unor încercări ale guvernului de a forța unele persoane strămutate să se întoarcă în zone în care viața și siguranța le-ar putea fi amenințate; solicită respectarea drepturilor persoanelor strămutate intern;

6.  solicită Comisiei, statelor membre ale UE și comunității internaționale să-și onoreze angajamentele privind finanțarea regiunii și, în special, să abordeze lipsurile acute în ce privește ajutoarele alimentare, adăposturile și protecția de urgență; solicită să se acorde o atenție specială situației legate de siguranța alimentară și măsurilor ce trebuie adoptate în cazul înrăutățirii situației; consideră că ar putea fi nevoie de asistență suplimentară pentru a face față amenințării unei noi crize umanitare de mari proporții ce se prefigurează în regiune;

7.  solicită comunității internaționale, subliniind sprijinul acesteia pentru eforturile depuse de Grupul la nivel înalt al Uniunii Africane pentru Sudan, sub conducerea lui Thabo Mbeki și cu participarea Ligii Arabe, să faciliteze negocierile dintre părțile la ACP, precum și eforturile depuse de Reprezentantul special al Secretarului General al ONU pentru Sudanul de Sud;

8.  este profund îngrijorat de utilizarea crescândă a minelor antipersonal semnalată în regiune; reamintește opoziția sa fermă față de activitatea de minare și solicită încetarea imediată a acesteia;

9.  solicită Uniunii Africane să-și întărească cooperarea cu CPI pentru a promova sensibilizarea și a sprijini respectarea drepturilor omului în toată Africa; solicită să se pună capăt impunității pentru toate crimele comise în timpul războiului din Sudan și speră că președintele Omar al-Bashir va fi judecat în curând la Haga, eveniment care este necesar pentru reinstituirea justiției, statului de drept și dreptății pentru victime;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului de Securitate și Secretarului General al ONU, Reprezentantului special al UE pentru Sudanul de Sud, Guvernului Sudanului, Guvernului Sudanului de Sud, instituțiilor Uniunii Africane și Președintelui Grupului la nivel înalt al Uniunii Africane pentru Sudan, Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE și guvernelor statelor membre ale UE.

Ultima actualizare: 13 noiembrie 2012Notă juridică