Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0279(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0182/2011

Předložené texty :

A7-0182/2011

Rozpravy :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Hlasování :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.18
CRE 23/06/2011 - 12.13
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 28/09/2011 - 4.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0423

Přijaté texty
PDF 84kWORD 66k
Středa 28. září 2011 - Štrasburk Konečné znění
Donucovací opatření k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně ***I
P7_TA(2011)0423A7-0182/2011
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. září 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně (KOM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0525),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 121 odst. 6 a článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0299/2010),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(1) ,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2) ,

–  s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0182/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3) ;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 150, 20.5.2011, s. 1.
(2) Úř. věst. C 218, 23.7.2011, s. 53.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 23. června 2011 (Přijaté texty, P7_TA(2011)0292).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 28. září 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně
P7_TC1-COD(2010)0279

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1174/2011.)

Poslední aktualizace: 7. ledna 2013Právní upozornění