Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0279(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0182/2011

Indgivne tekster :

A7-0182/2011

Forhandlinger :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Afstemninger :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.18
CRE 23/06/2011 - 12.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 28/09/2011 - 4.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0423

Vedtagne tekster
PDF 75kWORD 35k
Onsdag den 28. september 2011 - Strasbourg Endelig udgave
Gennemførelsesforanstaltninger for at korrigere uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet ***I
P7_TA(2011)0423A7-0182/2011
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. september 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om håndhævelsesforanstaltninger til at korrigere uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet (KOM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0525),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 121, stk. 6, og artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0299/2010),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(1) ,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2) ,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0182/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3) ;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 150 af 20.5.2011, s. 1.
(2) EUT C 218 af 23.7.2011, s. 53.
(3) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 23. juni 2011 (Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0292).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 28. september 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om håndhævelsesforanstaltninger til at korrigere uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet
P7_TC1-COD(2010)0279

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1174/2011).

Seneste opdatering: 7. januar 2013Juridisk meddelelse