Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0279(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0182/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0182/2011

Viták :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Szavazatok :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.18
CRE 23/06/2011 - 12.13
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 28/09/2011 - 4.10
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0423

Elfogadott szövegek
PDF 78kWORD 40k
2011. szeptember 28., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az euróövezetben tapasztalható túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok korrigálását célzó végrehajtási intézkedések ***I
P7_TA(2011)0423A7-0182/2011
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i jogalkotási állásfoglalása a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0525),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 121. cikkének (6) bekezdésére, valamint 136. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0299/2010),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank véleményére(1) ,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(2) ,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0182/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3) ;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 150., 2011.5.20., 1. o.
(2) HL C 218., 2011.7.23., 53. o.
(3) Jelen álláspont a 2011. június 23-án elfogadott módosítást helyettesíti (Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0292).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 28 -án került elfogadásra a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0279

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 1174/2011/EU rendelet.)

Utolsó frissítés: 2013. január 7.Jogi nyilatkozat