Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0279(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0182/2011

Ingediende teksten :

A7-0182/2011

Debatten :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Stemmingen :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.18
CRE 23/06/2011 - 12.13
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 28/09/2011 - 4.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0423

Aangenomen teksten
PDF 77kWORD 35k
Woensdag 28 september 2011 - Straatsburg Definitieve uitgave
Handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in de eurozone ***I
P7_TA(2011)0423A7-0182/2011
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 september 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in de eurozone (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement ,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0525),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 121, lid 6, en 136, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0299/2010),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrondslag,

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank(1) ,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2) ,

–  gezien de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0182/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(3) ;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 150 van 20.5.2011, blz. 1.
(2) PB C 218 van 23.7.2011, blz. 53.
(3) Dit standpunt vervangt de amendementen aangenomen op 23 juni 2011 (Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0292).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 28 september 2011 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied
P7_TC1-COD(2010)0279

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr.1174/2011.)

Laatst bijgewerkt op: 7 januari 2013Juridische mededeling