Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0279(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0182/2011

Teksty złożone :

A7-0182/2011

Debaty :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Głosowanie :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.18
CRE 23/06/2011 - 12.13
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 28/09/2011 - 4.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0423

Teksty przyjęte
PDF 80kWORD 38k
Środa, 28 września 2011 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Środki egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro ***I
P7_TA(2011)0423A7-0182/2011
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0525),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 121 ust. 6 i art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0299/2010),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(1) ,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2)

–  uwzględniając art. 55 i art. 37 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0182/2011),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(3) ;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 150 a 20.5.2011, s. 1.
(2) Dz.U. C 218 z 23.7.2011, s. 53.
(3) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 23 czerwca 2011 r. (Teksty przyjęte , P7_TA(2011)0292).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 28 września 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro
P7_TC1-COD(2010)0279

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1174/2011.)

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2013Informacja prawna