Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0279(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0182/2011

Texte depuse :

A7-0182/2011

Dezbateri :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Voturi :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.18
CRE 23/06/2011 - 12.13
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 28/09/2011 - 4.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0423

Texte adoptate
PDF 75kWORD 40k
Miercuri, 28 septembrie 2011 - Strasbourg Ediţie definitivă
Măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro ***I
P7_TA(2011)0423A7-0182/2011
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0525),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 121 alineatul (6) și articolul 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0299/2010),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(1) ,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2) ,

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0182/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3) ;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 150, 20.5.2011, p. 1.
(2) JO C 218, 23.7.2011, p. 53.
(3) Această poziție înlocuiește amendamentele adoptate pe 23 iunie 2011 (Texte adoptate P7_TA(2011)0292).


Poziția Parlamentului European în primă lectură din 28 septembrie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro
P7_TC1-COD(2010)0279

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr.1174/2011.)

Ultima actualizare: 7 ianuarie 2013Notă juridică